Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg Ffb62620pw

Przy stosowaniu urządzenia Aeg Ffb62620pw należy zachować szczególną ostrożność. Przed każdym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że zostały zastosowane wszystkie wskazane w niej środki bezpieczeństwa. Należy przestrzegać zalecanych przerw w użytkowaniu, przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania i regularnie sprawdzać stan urządzenia. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z małymi dziećmi i osobami o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej, które nie są w stanie samodzielnie korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny. W razie potrzeby należy skorzystać z porady lekarskiej lub farmaceutycznej.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg Ffb62620pw

Problem

 • Temperatura w miejscu zainstalowania urządzenia osiąga wartość 0°C lub mniej

Dotyczy

 • Pralka ładowana od przodu
 • Pralka ładowana od góry
 • Pralko-suszarki

Rozwiązanie

Jeżeli urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego
 2. Zakręcić zawór wody
 3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża
 4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
 5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia nie jest możliwe, jeśli temperatura pomieszczenia może spaść poniżej 0°C.

This text is partly in English. The translation will be uploaded as soon as possible.

1. W jakim celu się je stosuje?

W ramach wykonywania obowiązków funkcjonariusz może być zmuszony pracować na obszarze, na którym może być narażony na działanie szkodliwych pyłów, dymów lub gazów lub w których prawdopodobne jest wystąpienie niedoboru tlenu (lub na oba te czynniki). Jest to najbardziej prawdopodobne podczas przeszukiwania statków.

Jeżeli nie można uniknąć takich obszarów (np. poprzez zastosowanie innych metod pracy), należy korzystać ze sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów – od prostych masek przeciwpyłowych po złożone aparaty oddechowe. W niniejszej sekcji opisano maski oddechowe mające zapewniać ochronę przed szkodliwym pyłem. Aparaty oddechowe mające chronić przed dymami toksycznymi i deficytem tlenu opisano w następnej sekcji.

2. Jak zdecydować, który sprzęt ochrony dróg oddechowych polecić?

Należy się upewnić, że sprzęt ochrony dróg oddechowych jest odpowiedni w stosunku do zagrożeń na obszarze, w którym się pracuje. Dopiero wtedy można zadecydować o tym, jakie rodzaje sprzętu należy zastosować (zob. następna sekcja). W celu ustalenia, czy sprzęt jest odpowiedni, należy zapytać:

 • czy w danej atmosferze oddychanie bez sprzętu ochrony dróg oddechowych jest bezpiecznie? ; oraz
 • czy substancja zanieczyszczająca powietrze jest pyłem, gazem czy oparami?

Można również uzyskać poradę ekspertów. Sekcja dotycząca substancji stwarzających zagrożenie zawiera porady dotyczące kontroli takich substancji.

3. Jakie rodzaje środków są dostępne?

Maski oddechowe stosowane w wielu administracjach oczyszczają powietrze, przepuszczając je przez filtr, który usuwa substancję szkodliwą (substancje szkodliwe). Dostępne są różne rodzaje filtrów, w zależności od zagrożeń, jakie mogą prawdopodobnie wystąpić.

It is essential you choose the appropriate type and filter. Zastosowanie złego rodzaju może być bardzo niebezpieczne, ponieważ nie będzie on wtedy zapewniać ochrony.

WARNING: Equipment must be fitted properly and training must be provided before use.

Dust mask
 • A basic dust mask will provide LIMITED protection in dusty environments.
 • Ensure it is fitted closely to the nose and around the chin.
 • It may not provide protection against fine dust or nano-particles.
 • It will NOT provide protection against vapours and gasses.
 • SINGLE USE ONLY

Half face filter mask
 • TRAINING AND PROPER FITTING REQUIRED.
 • Uses replaceable filters.
 • Appropriate filter must be chosen for the conditions.
 • Filters must be replaced regularly and the condition of the mask checked.
 • Additional Eye Protection may be necessary.

Full face filter mask
 • TRAINING AND PROPER FITTING REQUIRED.
 • Filters must be replaced regularly and the condition of the mask checked. eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/COMMON/HealthSafety/Graphics/PoweredHood. jpg"/>
Powered air purifying respirator
 • TRAINING AND PROPER FITTING REQUIRED.
 • Creates a positive pressure flow of clean air around the face using a pump to filter the air.
Where there is gas or vapour and or limited oxygen respiratory protection will not protect you.
You must not enter such areas unless trained and equipped with Breathing Apparatus

Self-contained breathing apparatus
 • TRAINING AND PROPER FITTING REQUIRED.
 • Creates a positive pressure flow of clean air around the face using a tank of pressurised air.
See Breathing Apparatus for more information.

Full face mask and powered full face respirator can provide protection again vapours and gases – depending on the type of the filter used.


4. Jakie są ich ograniczenia?

Maski ochronne nie zapewniają ochrony przed gazami toksycznymi i mają chronić głównie przez szkodliwymi lub drażniącymi pyłami. Ich skuteczność zależy od materiału filtrującego – jeżeli go brakuje, jest uszkodzony lub zużyty, maska oddechowa nie będzie zapewniać ochrony.

 • Stosowanie w wysokich temperaturach: niektóre z rodzajów masek ochronnych stają się niewygodne, gdy są noszone przez długi czas w ciepłym środowisku.
 • Stosowanie masek ochronnych p/pyłowych: przed wejściem do strefy, w której panuje atmosfera pyłowa, zawsze należy się upewnić, że posiada się odpowiednią maskę oddechową i filtr. Pamiętaj: na danym obszarze może występować również niedobór tlenu – maska ochronna nie zapewni przed nim ochrony.

Filtry w maskach ochronnych w końcu zapychają się pyłem i wtedy oddychanie staje się trudniejsze. Należy wymieniać filtry (poza skażoną atmosferą) zgodnie z zaleceniami wytwórcy.

Pamiętaj: niektóre maski ochronne z wkładami filtrującymi mają zalecany okres „maksymalnego użycia”. Dana osoba powinna się upewnić, że zna to zalecenie i przestrzega go.

5. Gdzie należy stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych?

Należy stosować maski ochronne zawsze, gdy konieczna jest praca w atmosferach pyłowych. Kierownicy powinni ustalić, czy na podstawie ich ocen ryzyka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymagane są maski ochronne.

The respiratory protection in combination with full body protection and appropriate gloves should be worn also when handling with dangerous goods or the chemicals with unknown composition.

6. Jak ich używać?

Ważne jest, aby znać wszystkie rodzaje indywidualnych środków ochrony dróg oddechowych. Kierownik funkcjonariusza powinien zorganizować mu szkolenie obejmujące takie zagadnienia, jak:

 • jakie jest zagrożenie i co może się stać w przypadku niestosowania sprzętu;
 • dlaczego wybrana maska ochronna jest odpowiednia do zagrożenia (tj. przed czym chroni);
 • ograniczenia sprzętu;
 • jak korzystać ze sprzętu; oraz
 • praktyczne postępowanie ze sprzętem, dopasowywanie go i testowanie.
 • Szczególnie ważne jest dopasowanie maski ochronnej. Maska nie może przepuszczać powietrza. Z tego powodu pełne maski ochronne nie są odpowiednie dla osób, które mają brodę lub noszą okulary.

  Przed użyciem należy sprawdzić dopasowanie maski ochronnej w następujący sposób:

  • należy zamknąć zawór wlotowy;
  • delikatnie wciągnąć powietrze, aby maska lekko się zapadła, i wstrzymać oddech na 10 sekund;
  • jeżeli maska pozostaje lekko zapadnięta i nie wykryto żadnej nieszczelności, przez którą do środka przedostaje się powietrze, stopień dopasowania jest satysfakcjonujący;
  • w przypadku wykrycia jakiejkolwiek nieszczelności należy poprawić maskę i powtórzyć test. Jeżeli w dalszym ciągu widoczna jest nieszczelność, maska prawdopodobnie jest wadliwa i nie można jej używać. (Nie wolno zaciskać zbyt mocno pasków wokół głowy – powinny być dostosowane tylko na tyle, aby umożliwić nieprzepuszczające powietrza dopasowanie do twarzy);
  • z przyczyn higienicznych lepiej, aby każda z dostarczanych masek ochronnych była używana tylko przez jednego funkcjonariusza. Powinno się je również czyścić i dezynfekować natychmiast po każdym użyciu.

  7. Jak należy je konserwować?

  Przechowywanie: maskę ochronną należy przechowywać w przeznaczonym do niej pojemniku, czystym metalowym pudełku lub czystej torebce polietylenowej.

  Kontrole: należy sprawdzać wszystkie maski ochronne przed użyciem w następujący sposób:

  Wymiana filtrów: należy wymieniać filtry zgodnie z instrukcjami wytwórcy lub częściej, jeżeli podczas korzystania z maski ochronnej dana osoba ma problemy z oddychaniem. Zapasowe wkłady filtrujące należy przechowywać w ciemnym, suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Unused filters have a shelf life and must not be used beyond the marked expiry date.

  Czyszczenie: maskę ochronną należy utrzymywać w czystości i dezynfekować oraz dokonywać jej oględzin po każdym użyciu. Nie należy myć filtra – trzeba rozmontować sprzęt i umyć resztę mydłem i wodą (nie detergentami ani rozpuszczalnikami). Należy wyczyścić i sprawdzić zawór wydechowy oraz zdezynfekować cały egzemplarz łagodnym płynem użytku domowego. Nie wolno zakładać filtra, dopóki egzemplarz całkowicie nie wyschnie – należy jednak trzymać go z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

  Czynności obsługowe i naprawy: czynności obsługowe i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osoby doświadczone – zazwyczaj wytwórców. Nie należy próbować przeprowadzać nawet drobnych napraw, z wyjątkiem wymiany wkładów filtra.

  W celu uzyskania dalszych informacji należy odwołać się do obowiązujących przepisów i wytycznych odpowiedniej administracji krajowej.

  Opis

  Paski do zawieszania w ulu dla pszczół miodnych

  Zawartość substancji czynnej i innych substancji

  1 pasek (10g) zawiera:

  Substancja czynna:
  Amitraz 500 mg

  Paski o gładkich powierzchniach, prostokątne, barwy białej, jednorodne, z wyciętym otworem na jednym końcu.

  Wskazania lecznicze
  Zwalczanie warrozy pszczół wywołanej przez Varroa destructor.

  Przeciwwskazania
  Nie stosować w przypadkach znanej oporności na amitraz.

  Działania niepożądane
  Przejściowa zmiana zachowania (np. ucieczka, zachowania agresywne) może być obserwowana podczas umieszczania po raz pierwszy pasków w ulu. Uważa się, że jest to zachowanie obronne, a nie reakcja niepożądana produktu.

  O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej https://www. urpl. gov. pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

  Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania
  Produkt przeznaczony do zawieszania w ulu w ilości 2 paski/1ul, co odpowiada 1 g amitrazu na 1 ul (1 rodzinę pszczelą).
  Użyć dwóch pasków na 1 rodzinę pszczelą (rys. 1). Do zamocowania paska pomiędzy ramkami należy użyć patyczka (wykałaczki) przeprowadzonego przez otwór w górnej części paska (rys. 2).
  Każdy z pasków należy włożyć pomiędzy ramki znajdujące się w części gniazdowej ula, opierając patyczek na górnych częściach ramek (rys. 3). Należy zachować minimalną odległość dwóch ramek pomiędzy paskami. Paski należy umieścić w uliczkach międzyramkowych o największej ruchliwości pszczół w taki sposób, aby pszczoły miały swobodny dostęp do obu ich stron.

  Paski pozostawić w ulu na okres 8 tygodni, a następnie je usunąć. W przypadku obecności czerwiu, paski należy pozostawić na 10 tygodni i usunąć je po zakończeniu leczenia.

  Zalecenia dla prawidłowego podania
  W trakcie leczenia, okresowo kontrolować stan pasków i miejsce ich zawieszenia. W przypadku gdy paski są pokryte propolisem lub woskiem, należy delikatnie je oczyścić za pomocą dłuta pasiecznego. Następnie paski należy umieścić w ulu ponownie oraz, w razie potrzeby, zmienić ich miejsce zawieszenia zgodnie z powyższymi instrukcjami stosowania (w przypadku zmian dotyczących powierzchni czerwiu). Leczenie zaleca się stosować po ostatnim miodobraniu (późne lato/jesień). W celu ustalenia najlepszego czasu leczenia zaleca się kontrolowanie poziomu zakażenia pasożytami. Zaleca się prowadzić leczenie we wszystkich ulach jednocześnie. Przestrzegać zalecanych okresów leczenia i dawek. Nie należy przecinać pasków. Nie należy ponownie używać tych samych pasków.

  Okres karencji
  Miód: zero dni. Nie należy stosować w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego. Przynajmniej raz na trzy lata plastry z części gniazdowej powinny być zastępowane ramkami ze świeżą węzą.

  Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
  Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
  Chronić przed światłem.
  Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy.
  Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: zużyć natychmiast.

  Specjalne ostrzeżenia
  Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt: Bezpieczeństwo i skuteczność produktu badano jedynie w rodzinach osadzonych w ulach jednokorpusowych, w związku z czym nie zaleca się stosowania w ulach wielokorpusowych.
  Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt: Nie należy przekraczać lub zmniejszać zalecanej dawki i zalecanego czasu stosowania. Usunąć paski po zakończeniu leczenia. Niewłaściwe stosowanie produktu może skutkować zwiększonym ryzykiem rozwoju oporności i powodować zmniejszenie skuteczności leczenia. Skuteczność terapii powinna być monitorowana w trakcie leczenia oraz w późniejszym okresie. W przypadku podejrzenia oporności na amitraz, możliwość zastosowania produktu powinna być poparta wynikami testów wrażliwości.
  Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Osoby o znanej nadwrażliwości na amitraz powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym. Produkt zawiera amitraz, który może prowadzić do wystąpienia neurologicznych objawów niepożądanych u ludzi. Amitraz jest inhibitorem monoaminooksydazy, dlatego osoby przyjmujące inhibitory monoaminooksydazy, leczące się z powodu nadciśnienia lub cukrzycy powinny zachować szczególną ostrożność. Unikać kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Amitraz może powodować wystąpienie reakcji uczuleniowych na skórze (reakcje alergiczne, zwłaszcza wysypki skórne). Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody. Podczas pracy z produktem należy używać osobistego sprzętu ochronnego, nieprzepuszczalnych rękawic i zwykłej odzieży ochronnej stosowanej w pszczelarstwie. W przypadku wystąpienia podrażnienia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać ulotkę dołączoną do opakowania. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu. Dzieci powinny przebywać w bezpiecznej odległości podczas stosowania produktu. Umyć ręce po zastosowaniu produktu. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji: Toksyczność amitrazu zwiększa się w obecności soli miedzi, a skuteczność terapeutyczna zmniejsza się w obecności butoksydu piperonylowego. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych substancji z amitrazem. Amitraz może zwiększać toksyczność innych akarycydów. Nie stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwwarrozowymi. Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki): Produkt stosowano w pięciokrotnej dawce przewyższającej zalecaną dawkę przez 6 tygodni w skupionych rojach w bardzo gorące dni. Nie zaobserwowano żadnych objawów. Przy 1, 5-krotnej dawce przeważającej zalecaną dawkę stosowaną przez 10 tygodni nie zaobserwowano żadnych widocznych objawów niepożądanych u pszczół.
  Główne niezgodności farmaceutyczne: Nieznane.

  Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów, jeśli ma to zastosowanie
  Odpady należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Amitraz nie powinien przedostawać się do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

  Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
  Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii

  Pozwolenie: 3091/21

  Inne informacje
  W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

  Biowet Puławy Sp. z o. o.
  ul. H. Arciucha 2, Polska
  24-100 Puławy
  tel. +48 81 886 33 53
  e-mail: sekretariat@biowet. pl

  Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg Ffb62620pw

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg Ffb62620pw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg Ffb62620pw

  Maska ochronnaSprawdzenie, czy nie ma pęknięć, przebić lub innych uszkodzeń.
  UprzążSprawdzenie, czy szwy są mocne.
  ZaworySprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń, oraz upewnienie się, że można nimi swobodnie poruszać i że zamocowania są zabezpieczone.
  FiltryUpewnienie się, że są nieuszkodzone i bezpiecznie przytwierdzone oraz że jest to odpowiedni rodzaj do materiałów, z którymi zetknie się dana osoba.
  Inne częściSprawdzenie, czy są bezpiecznie umocowane i nieuszkodzone.