Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt to specjalny system zarządzania bezpieczeństwem, który został opracowany przez firmę Aeg. System ten może wspierać wszystkie istniejące systemy bezpieczeństwa, w tym systemy kontroli dostępu, systemy monitorowania i alarmowe systemy kontroli pożarowej. System Aeg A63270gt został zaprojektowany tak, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w każdym środowisku, w którym jest używany. System ten zapewnia szeroką gamę możliwości konfiguracji, dzięki czemu może być dostosowany do każdego typu systemu bezpieczeństwa. Jest to również zgodny z wieloma standardami z zakresu bezpieczeństwa, w tym z ISO 9001 i innymi. System Aeg A63270gt wykorzystuje najnowsze technologie, aby zapewnić wysoką wydajność i niezawodność. Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem na rynku i może być stosowany w każdym środowisku.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt

Informacje ogólne

Współcześnie nauka i technika nie mogą istnieć niezależnie! Podstawą wykształcenia dobrego inżyniera jest rzetelna wiedza o zjawiskach fizycznych leżących u podstaw metod współczesnej techniki i stosowanej aparatury. Studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej zapewniają takie wykształcenie poparte umiejętnością korzystania z podstawowego dzisiaj narzędzia jakim jest komputer: zarówno w obliczeniach, symulacjach procesów, projektowaniu jak i w zbieraniu i opracowywaniu danych pomiarowych.

Absolwenci wydziału, o dobrym przygotowaniu matematycznym, informatycznym (zastosowanie komputerów w nauce i technice) i technicznym (elektronika, nowoczesne systemy pomiarowe), posiadający umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów z pogranicza różnych dyscyplin znajdują zatrudnienie w praktycznie każdym sektorze rozwijającej się gospodarki.

Studia 1. stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia trwają 3, 5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach studiów 2. stopnia (magisterskich).

Rekrutacja na studia 1. stopnia Wydziału odbywa się w oparciu o aktualnie obowiązujące Uchwały Senatu AGH. Całość informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji na AGH można znaleźć na stronach Centrum Rekrutacji.

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • Fizyka Techniczna
 • Fizyka Medyczna
 • Informatyka Stosowana
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
 • Nanoinżynieria Materiałów (prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • oraz kształci na kierunku

 • Computer Science (prowadzony przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej we współpracy z Wydziałami: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie e-rekrutacja.

Studia 2. stopnia (magisterskie inżynierskie)

Studia drugiego stopnia trwają 1, 5 roku (3 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować studia na Wydziale w ramach Szkoły Doktorskiej.

Rekrutacja na studia 2.

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów zostanie przeprowadzona oddzielnie.

Wydział prowadzi rekrutację na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • Fizyka Techniczna
 • Fizyka Medyczna
 • Informatyka Stosowana
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów jest prowadzona w systemie

Kandydaci na studia z Fizyki Technicznej wybierają ścieżkę dyplomowania w ramach studiów drugiego stopnia (podobnie jak absolwenci wydziałowych studiów 1. stopnia). O przyjęciu na określoną ścieżkę decyduje prodziekan ds. studenckich w oparciu o listy rankingowe i liczby miejsc na poszczególnych ścieżkach dyplomowania.

Wszyscy kandydaci na studia drugiego stopnia przystępują do egzaminu wstępnego, który jest testem jednokrotnego wyboru. Zestaw egzaminacyjny obejmuje czterdzieści pytań, z przedmiotów objętych programem studiów danego kierunku.

 • Fizyka Techniczna:
  • zagadnienia do powtórzenia
  • przykładowe pytania do egzaminu bez wariantów odpowiedzi
 • Fizyka Medyczna:
  • przykładowe pytania do egzaminu bez wariantów odpowiedzi
 • Informatyka Stosowana:
  • przykładowe pytania do egzaminu bez wariantów odpowiedzi
 • Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce: 
  • przykładowe pytania do egzaminu bez wariantów odpowiedzi

Adresy

Adres do korespondencji:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
 • e-mail: rekrutacja@fis. pl

Adres Dziekanatu Studiów I i II Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. Reymonta 19, pawilon D-10, pok. 18, parter
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172950 lub 12 6172952
 • e-mail: dziekanat@fis. pl

Adres Dziekanatu Studiów III Stopnia:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  ul. 328, III piętro
 • fax: 12 6340010
 • tel: 12 6172953
Biuletyn - Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział Gdańsk
 • kontakt webmaster@pg. pl
 • mapa kampusu mapa kampusu

Powiadomienie o plikach cookie

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Inżynierii Stosowanej Aeg A63270gt