Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081

Craftsman 315 171081 jest biuletynem instruktażowym, który zawiera informacje na temat obsługi różnych narzędzi Craftsman. Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081 dostarcza użytkownikom szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i konfiguracji wielu modeli narzędzi Craftsman. Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081 zawiera także informacje na temat części zamiennych i jak je zamontować, aby zapewnić najwyższą wydajność narzędzia. Biuletyn zawiera także wskazówki dotyczące konserwacji narzędzi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081 jest ważnym źródłem informacji dla wszystkich użytkowników narzędzi Craftsman, którzy chcą bezpiecznie i skutecznie korzystać z narzędzi.

Ostatnia aktualizacja: Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081

Konfigurowanie i drukowanie broszury lub biuletynu o rozmiarze letter

Publisher dla Microsoft 365 Publisher 2021 Publisher 2019 Publisher 2016 Publisher 2013 Publisher 2010 Publisher 2007 Więcej... Mniej

Jeśli drukarka obsługuje drukowanie na papierze o rozmiarze 11, 17 cala (lub tabloid), można utworzyć broszurę lub biuletyn o rozmiarze 8, 5 na 11 cala. Ten artykuł dotyczy standardowych stron o rozmiarze letter w USA (8, 5 x 11), ale tej techniki można używać w przypadku każdej publikacji, której rozmiar strony jest o połowę taki, jaki ma rozmiar papieru.

Konfigurowanie broszury lub biuletynu

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować jako broszurę składaną.

 2. Na karcie Projekt strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

  W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Typ układukliknij pozycję Broszura.

  Upewnij się, że szerokość wynosi 8, 5, a wysokość wynosi 11.

  W obszarze Prowadnicemarginesów zmień marginesy, jeśli chcesz.

  Pod grafiką broszury powinien być wyświetlony następujący obraz (w przypadku broszury 4-stronowej):

   Rozmiar strony 8, 5 x 11

   Rozmiar papieru 17 x 11

   Kolejność stron 4, 1, 2, 3

  Kliknij przycisk OK.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o automatyczne wstawianie stron, kliknij przycisk Tak. Program Microsoft Publisher wstawi strony, dzięki czemu łączna liczba będzie wielokrotnością czterech stron, ponieważ jeden arkusz papieru stanie się czterema stronami.

  Uwaga: Broszura będzie drukowana poprawnie tylko wtedy, gdy łączna liczba stron wynosi wielokrotność czterech stron, ale nie trzeba umieszczać zawartości na wszystkich czterech wstawionych stronach. Możesz pozostawić niektóre z nich puste.

Początek strony

Drukowanie broszury lub biuletynu

Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

W oknie dialogowymDrukowanie w obszarze Drukarka wybierz drukarkę, która może być drukowana na papierze 11 x 17 lub tabloidowym.

W obszarzeUstawienia wybierz następujące elementy:

Drukuj wszystkie stronyBroszura składana z bokuTabloid lub 11 x 17

Pozioma (tylko program Publisher 2010)

Ręczne drukowanie jednostronne, przerzucanie arkuszy na krótkiej krawędzi lub Drukowanie po obu stronach, przerzucanie arkuszy na krótkiej krawędzi

Wybierz dowolne inne opcje, a następnie kliknij przycisk OK, aby wydrukować publikację.

Program Microsoft Office Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednej stronie arkusza papieru, drugą i następną do ostatniej po drugiej stronie arkusza i tak dalej, jak pokazano poniżej. net/pl-pl/media/a3995146-af55-4824-bde9-523c93904569. gif" alt="Kolejność drukowania" loading="lazy"/>

Jeśli drukarka nie obsługuje drukowania dwustronnego, program Microsoft Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednym arkuszu papieru, drugą i następną na innym arkuszu i tak dalej. Podczas fotokopiania stron od tyłu, składania, a następnie zszycia lub powiązania ich razem, będą one w odpowiedniej kolejności. Możesz również użyć ręcznego drukowania dwustronnego.

Konfigurowanie broszury lub biuletynu

Na karcie Formatowanie okienko zadań w obszarze Opcjepublikacji kliknij pozycję Zmień rozmiar strony.

W oknie dialogowym Ustawienia strony w obszarze Puste rozmiary stron kliknij pozycję Broszury, a następnie kliknij pozycję Broszura listów 8, 5 x 11". net/pl-pl/media/bcc0a0d8-0a51-4edd-bbc2-ee169408290c. png" alt="Broszura listów" loading="lazy"/>

W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

Z listy Nazwa drukarki wybierz drukarkę, która może drukować na papierze o rozmiarze 11 na 17 cala lub tabloidzie.

W obszarzePapier sprawdź, czy wybrano rozmiar papieru o rozmiarach 11 na 17 cala lub tabloid.

W obszarze Orientacjaupewnij się, że jest zaznaczona opcja Pozioma.

W obszarze Opcje drukowania wybierz pozycję Broszura, zgięcie z boku. net/pl-pl/media/d9eded37-8aef-4ead-9d66-f5d6fe46cbf4. png" alt="Broszura, wybrano opcję zgięciem bocznym" loading="lazy"/>

Jeśli broszura, opcja zgięcie z boku nie jest dostępna, wybrany rozmiar papieru może być za mały dla stron. Upewnij się, że rozmiar papieru jest dwukrotnie taki, jak rozmiar strony.

W obszarzePodgląd można zobaczyć, jak dwie strony będą wyglądać po wydrukowaniu na jednym arkuszu tabloidu. net/pl-pl/media/c0f1d1a8-6d09-4f13-9d82-dbeba7c12746. jpg" alt="Podgląd ustawień wydruku broszury" loading="lazy"/>

Jeśli zostanie wyświetlony monit o automatyczne wstawianie stron, kliknij przycisk Tak. Program Microsoft Office Publisher wstawi strony, dzięki czemu łączna liczba będzie wielokrotnością czterech stron, ponieważ jeden arkusz papieru stanie się czterema stronami.

Drukowanie broszury lub biuletynu

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

W oknie dialogowym Drukowanie w obszarze Opcje drukowaniasprawdź, czy wybrano opcję Broszura składana z boku.

Uwaga: Jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne, upewnij się, że w obszarze opcji drukowania dwustronnegojest wybrana opcja przerzucania krótkiej strony.

Jeśli drukarka nie obsługuje drukowania dwustronnego, program Microsoft Office Publisher drukuje pierwszą i ostatnią stronę na jednym arkuszu papieru, drugą i następną do ostatniej na innym arkuszu i tak dalej.

Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081

Bezpośredni link do pobrania Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Biuletyn Instruktażowy Craftsman 315 171081