Dane do przedłożenia Ge Gtw575

Ge Gtw575 to jeden z produktów firmy GE, który jest używany w wielu aplikacjach przemysłowych. Gtw575 to czujnik temperatury, który może przetwarzać dane w zakresie od -200 do +1350 stopni Celsjusza. Produkt ten ma wbudowane funkcje, które pozwalają na wygodne wprowadzanie i wyświetlanie danych. Może on także udostępniać dane w jednym z kilku formatów, takich jak RS485, 4-20mA, lub 0-10V. Wbudowany interfejs Ethernet pozwala na łatwe przesyłanie danych do systemów przemysłowych, a także pozwala użytkownikom na wykorzystanie wielu opcji konfiguracji i monitorowania. Gtw575 umożliwia również śledzenie zmian temperatury w czasie i umożliwia użytkownikom zapisywanie danych do ponownego odczytu.

Ostatnia aktualizacja: Dane do przedłożenia Ge Gtw575

Potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu studiów? Takie zaświadczenie może się przydać, na przykład kiedychcesz wziąć kredyt studencki lub otworzyć przewód doktorski. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

Informacje:

 • Przez internet
 • Na uczelni lub listownie

Pamiętaj, że każda uczelnia publiczna ma obowiązek przyjąć od ciebie wniosek wysłany przez internet. Prywatne uczelnie nie mają takiego obowiązku, ale również mogą to zrobić. Dlatego, jeśli studiujesz na prywatnej uczelni, dowiedz się, czy przyjmie twój wniosek, jeśli wyślesz go przez internet.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP, potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym – masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.
 • Rozwiń tekst

  Kto może uzyskać

 • student,
 • absolwent uczelni,
 • pracownik naukowy uczelni.
 • Co musisz zrobić

  Masz 2 możliwości złożenia wniosku przez internet:

 • przez ePUAP – jeśli masz profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany,
 • przez e-mail – jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny.
 • Przez ePUAP

  1. Napisz wniosek i zapisz go na komputerze.
  2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogolne do podmiotu publicznego.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Do pisma ogólnego załącz wniosek.
  7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  8. Wyślij pismo do swojej uczelni. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

  Przez e-mail

 • Napisz wniosek i podpisz go bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 • Znajdź adres e-mail swojej uczelni.
 • Wyślij e-mail z załączonym wnioskiem.
 • Ile zapłacisz

  Usługa jest bezpłatna. 

  Ile będziesz czekać

  Do 7 dni od złożenia wniosku.

  Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 85 z późn. )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 256 z późn. )
 • Co musisz przygotować

  Wniosek. Niektóre uczelnie mają własne wzory wniosków. Zapytaj w sekretariacie uczelni, czy ma wzór wniosku.

  Jeśli uczelnia nie ma takiego wzoru, napisz go samodzielnie. Pamiętaj, żeby we wniosku podać:

 • swoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania,
 • dane osoby, do której składasz wniosek: imię i nazwisko dziekana albo rektora albo innej osoby, która reprezentuje uczelnię,
 • adres uczelni,
 • z jakiego powodu ubiegasz się o zaświadczenie.
 • Gdzie składasz wniosek

  Wniosek złóż bezpośrednio w sekretariacie uczelni lub wyślij pocztą.

  Wnioski w wersji elektronicznej obsługują tylko uczelnie publiczne. Jeśli masz certyfikat kwalifikowany – możesz nim podpisać wniosek, nagrać na pamięć USB lub inny nośnik i złożyć na uczelni w formie elektronicznej.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. z 2013 r. 235 z późn. )
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. z 2012 r. 572, 742, 1544 z późn. 267 z późn. )
 • Ostatnia aktualizacja: 10. 05. 2021 12:57

  Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podczas naprawy i konserwacji silnika kosiarki konieczne może być znalezienie określonych części i danych technicznych posiadanego sprzętu.

Jeżeli chcesz zadać nam jedno z poniższych pytań, przygotuj dane techniczne modelu swojego małego silnika:

 • Jakiego rodzaju olej muszę stosować w silniku?
 • Jaki luz zaworowy jest dopuszczalny w przypadku mojego małego silnika?
 • Z jakim momentem należy dokręcać śruby głowicy mojego silnika?
 • Jakiego rodzaju paliwo należy stosować w mojej kosiarce?
 • Jakie części są potrzebne do wymiany wału poziomego lub pionowego?

Podstawowe dane techniczne małego silnika, takie jak moment obrotowy, rodzaj paliwa i oleju lub informacje na temat cylindrów można znaleźć na stronach dotyczących produktów, poświęconych posiadanej odśnieżarce, kosiarce, kosiarce samojezdnej lub posiadanym silnikom do pojazdów użytkowych.

Kompletne dane techniczne można znaleźć w instrukcji naprawy silnika (wyszukiwanej według numeru modelu). Numer modelu posiadanego małego silnika pozwala także określić podstawowe dane techniczne, takie jak ustawienia zaworów, średnica cylindra, suw itp.

Aby uzyskać ogólne wytyczne, należy zapoznać się z naszym Katalogiem silników zamiennych w formacie PDF (duży plik – 38 MB), w którym przedstawione są wszystkie oferowane przez nas silniki zamienne (serwisowe). Przewodnik ten zawiera informacje na temat wymiarów silników, ich dane techniczne oraz inne cenne wymiary, numery itp.

UWAGA: Silniki wyszczególnione w tym katalogu pasują do wielu różnych urządzeń i NIE muszą to być koniecznie silniki, w które wyposażone są Twoje urządzenia lub które zamierzasz kupić.

Jeżeli chcesz wymienić silnik, upewnij się, że silnik zamienny będzie pasował i sprawdzi się w przypadku danego zastosowania, konsultując się z lokalnym dealerem produktów firmy Briggs & Stratton.

Na czym polega zasada określania mocy znamionowej silnika

Ważne jest, aby wiedzieć, że moc znamionowa brutto poszczególnych modeli silników benzynowych jest podawana zgodnie z przepisami J1940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure) ustalonymi przez SAE (Society of Automotive Engineers), natomiast wyjściowa moc znamionowa została ustalona i skorygowana zgodnie z wymaganiami SAE J1995 (aktualizacja 2002-05).

 • Wartości momentu obrotowego określa się przy prędkości 2600 obr. /min.
 • Wartości mocy wyrażanej w koniach mechanicznych określa się przy prędkości 3600 obr.
 • Rzeczywista moc silnika brutto będzie niższa i mogą mieć na nią wpływ między innymi warunki otoczenia oraz zmienność charakterystyki między poszczególnymi egzemplarzami silników.
 • Biorąc pod uwagę zarówno szeroką gamę produktów, w których stosowane są silniki oraz ilość różnorakich kwestii dotyczących środowiska pracy tych produktów, silnik benzynowy może nie osiągać mocy brutto w przypadku zastosowania w danym urządzeniu zasilającym (rzeczywista moc „w urządzeniu” lub moc netto w koniach mechanicznych).

  Różnica ta wynika z wielu czynników, m. in. akcesoriów (takich jak filtr powietrza, układ wydechowy, układ ładowania akumulatorów, układ chłodzenia, gaźnik, pompa paliwowa itd. ), ograniczeń dotyczących stosowania, warunków środowiska eksploatacji (temperatury, wilgotności, wysokości) oraz różnic pomiędzy poszczególnymi silnikami.

  Z uwagi na ograniczenia produkcyjne i pojemnościowe firma Briggs & Stratton może zastępować silniki tej serii silnikami o wyższej mocy znamionowej.

  PolandDostępność urządzeń produkcji GE HealthCare jest uzależniona od lokalnych wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Więcej informacji uzyskać można od przedstawiciela firmy GE HealthCare.

  Dane do przedłożenia Ge Gtw575

  Bezpośredni link do pobrania Dane do przedłożenia Ge Gtw575

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane do przedłożenia Ge Gtw575