Dane techniczne i instrukcja serwisowa Fujitsu Ag F12lac

Fujitsu AG F12lac jest komputerem stacjonarnym zaprojektowanym przez japońską firmę Fujitsu. Jest to wysoce zaawansowany system z wyjątkowo wysoką wydajnością i wydajnością. Wymaga on dużego zaangażowania w obsługę techniczną i instrukcje serwisowe, aby uzyskać optymalną wydajność. Dane techniczne Fujitsu AG F12lac obejmują: procesor Intel Core 2 Duo E8400, 3GB pamięci DDR2 800MHz, kartę graficzną ATI Radeon HD 4550 z 512MB pamięci, kartę dźwiękową HD Audio, Gigabit Ethernet, 8-kanałowy kontroler audio, 3 porty USB 2.0 i 2 porty FireWire. Instrukcja serwisowa Fujitsu AG F12lac zawiera wszystkie szczegóły, jak uzyskać najlepszą wydajność z tego systemu i jak go używać, aby uniknąć problemów.

Ostatnia aktualizacja: Dane techniczne i instrukcja serwisowa Fujitsu Ag F12lac

Klima-Therm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101A

tel. +48 22 517 36 00, fax +48 22 879 99 07

NIP: 9562163781

KRS: 0000707159

REGON: 340118385

Systemy split

Systemy multi-split

Systemy AIRSTAGE™ VRF

Wentylacja

Systemy WATERSTAGE™ ATW

Ogólny katalog klimatyzatorów

 • KATALOG PRODUKTÓW 2022 (PDF: 87 633 KB)
Pobieranie dokumentu

Aby wyszukać dokumenty do pobrania, należy kliknąć poniższe łącze.

 • Wyszukiwanie dokumentów
 • Typ dokumentu

 • Instrukcje obsługi
 • Instrukcje instalacji
 • Deklaracja UE
 • Etykiety energetyczne (Europa/Turcja)
 • Karty produktu (ErP)
 • Arkusze informacyjne (ErP)
 • Etykiety i karty opakowania (ErP)
 • W przypadku wszelkich możliwych kombinacji modeli multi-split należy korzystać z dostępnego poniżej generatora etykiet energetycznych. com/pl/support/downloads/erp/energy-label-generator/index. html">Generator etykiet energetycznych (wersja anglojęzyczna)Listy gazów F-GAS

  Listy gazów F-GAS są dostępne zgodnie z rozporządzeniem F-GAS, 517/2014/UE

  [19 maj 2022 r., wersja zaktualizowana]

 • Pobieranie list gazów F-GAS (XLS: 55 KB)
 • Notebook
  EasyGuide

  AMILO Pi Series

  Polski

  Jeżeli masz...
  ... problemy techniczne lub inne pytania, które wymagają wyjaśnienia...
  Zwróć się do:
  o

  Naszej infolinii / Centrum Obsługi Klienta (szukaj na załączonej liście lub w
  Internecie: " www. fujitsu-siemens. com/helpdesk ")
  o Twojego dystrybutora
  o Twojego punktu sprzedaży
  Więcej informacji znajdziesz w Centrum Obsługi Klienta i w podręczniku " Gwarancja ".
  Podręcznik " Gwarancja " znajdziesz na twardym dysku notebooka w menu symbol Start - Manual
  (Instrukcja) lub na płycie CD/DVD " Drivers & Utilities " albo na naszych stronach internetowych.
  Aktualne informacje dotyczące naszych produktów, aktualizacje programów, porady
  itp. można znaleźć w Internecie: " www. com "

  Ta instrukcja została opracowana przez Xerox Global Services

  Wydany przez
  Fujitsu Siemens Computers GmbH
  Wydanie 1, Wrzesień 2007

  Nr zamówienia: 10600906482
  Nr zamówienia: 440 N00613

  AMILO Pi Series
  EasyGuide
  Innowacyjna technologia...

  1

  Złącza i elementy obsługowe

  3

  Ważne instrukcje

  4

  Pierwsze uruchomienie notebooka

  8

  Praca z użyciem notebooka

  11

  Funkcje bezpieczeństwa

  47

  Podłączanie urządzeń zewnętrznych

  50

  Wyjmowanie i wkładanie komponentów
  w przypadku serwisowym

  57

  Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility

  63

  Rozwiązywanie problemów i porady

  65

  Dane techniczne

  70

  Wskazówki producenta

  72

  Indeks haseł

  74

  Microsoft, MS, Windows i Windows Vista są zarejestrowanymi znakami
  towarowymi firmy Microsoft Corporation.
  Acrobat Reader jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated.
  Macrovision jest znakiem towarowym firmy Macrovision Corporation, USA.
  MultiMediaCard jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Infineon Technologies AG.
  Sony i Memory Stick są znakami towarowymi firmy Sony Electronics, Inc.
  Wszystkie pozostałe znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
  towarowymi ich odpowiednich właścicieli i traktowane są jako znaki chronione.
  Copyright (C) Fujitsu Siemens Computers GmbH 2007
  Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie (nawet częściowo) prawa tłumaczenia,
  przedruku, powielania przez kopiowanie lub podobne metody.
  Działalność niezgodna z prawem zobowiązuje do odszkodowania.
  Wszelkie prawa, w szczególności prawa wynikające z udzielenia ochrony patentowej
  lub przyznania wzoru użytkowego, zastrzeżone.
  Zastrzegamy sobie możliwości zmiany warunków dostawy i wprowadzenia zmian technicznych.

  Spis treści

  Spis treści
  Innowacyjna technologia...............................................................
  Potrzebujesz informacji?.................................................................
  Symbole i wyróżnienia...................................................................

  1
  2

  Złącza i elementy obsługowe...........................................................

  Ważne instrukcje......................................................................
  Instrukcje bezpieczeństwa...............................................................
  Oszczędzanie energii...................................................................
  Oszczędzanie energii w systemie operacyjnym Windows..............................
  Źródła informacji........................................................................
  Podróżowanie z notebookiem............................................................
  Przed wyruszeniem w podróż........................................................
  Transportowanie notebooka.........................................................
  Czyszczenie notebooka.................................................................

  4
  5
  6
  7
  7

  Pierwsze uruchomienie notebooka.....................................................
  Rozpakowanie i sprawdzenie notebooka..................................................
  Wybór miejsca ustawienia...............................................................
  Podłączanie zasilacza sieciowego........................................................
  Pierwsze włączenie notebooka...........................................................

  8
  9
  10

  Praca z użyciem notebooka...........................................................
  Włączanie notebooka...................................................................
  Wyłączanie notebooka..................................................................
  Wskaźniki statusu.......................................................................
  Klawiatura..............................................................................
  Wirtualny blok klawiszy numerycznych................................................
  Kombinacje klawiszy................................................................
  Ustawienia kraju i klawiatury.........................................................
  Klawisze szybkiego uruchamiania........................................................
  Touchpad i przyciski touchpada..........................................................
  Korzystanie z przycisków touchpada..................................................
  Monitor ciekłokrystaliczny................................................................
  Wskazówki dotyczące monitora ciekłokrystalicznego...................................
  Ustawienia monitora.................................................................
  Kamera internetowa.....................................................................
  Akumulator.............................................................................
  Ładowanie i konserwacja akumulatora................................................
  Wyjmowanie i wkładanie akumulatora.................................................
  Korzystanie z funkcji oszczędzania energii................................................
  Dysk twardy............................................................................
  Karty ExpressCard......................................................................
  Wkładanie kart ExpressCard.........................................................
  Wyjmowanie kart ExpresCard........................................................
  Inne karty pamięci......................................................................
  Wkładanie kart pamięci..............................................................
  Wyjmowanie kart pamięci............................................................
  CD/DVD...............................................................................
  Formaty zapisu CD/DVD (zależnie od wersji).........................................
  Postępowanie z płytami CD/DVD.....................................................

  11
  12
  13
  15
  17
  18
  19
  20
  21
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  36

  10600906482, wydanie 1

  Napędy płyt CD/DVD (zależnie od wersji).............................................
  Wkładanie lub wyjmowanie płyt CD/DVD..............................................
  Ręczne wyjmowanie płyt CD/DVD (wyjmowanie awaryjne)..............................
  Kody regionalne dla filmów DVD i odtwarzaczy DVD...................................
  Dostosowanie funkcji AutoPlay napędu CD/DVD.......................................
  Mikrofon i głośniki.......................................................................
  Ustawianie głośności................................................................
  Wbudowany modem 56k................................................................
  Podłączenie modemu notebooka do gniazdka telefonicznego...........................
  Ethernet i LAN..........................................................................
  Komponenty radiowe (Wireless LAN).....................................................
  Włączanie i wyłączanie modułu Wireless LAN.........................................
  Pilot zdalnego sterowania do Windows Vista Media Center (zależnie od wersji)...............
  Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania..............................................
  Używanie pilota zdalnego sterowania.................................................
  Klawisze...........................................................................

  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  44

  Funkcje bezpieczeństwa...............................................................
  Krótki przegląd funkcji bezpieczeństwa...................................................
  Korzystanie z zabezpieczenia Kensington Lock............................................
  Ustawienie ochrony hasłem w BIOS-Setup-Utility..........................................
  Ochrona przez BIOS-Setup-Utility (hasło administratora i hasło użytkownika).............
  Ochrona hasłem systemu operacyjnego...............................................

  47
  48
  49

  Podłączanie urządzeń zewnętrznych...................................................
  Porty...................................................................................
  Podłączanie zewnętrznego monitora......................................................
  Ustawianie częstotliwości odświeżania obrazu dla zewnętrznego monitora..............
  Podłączanie urządzeń USB..............................................................
  Złącze USB z funkcją ładowania.....................................................
  Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio................................................
  Gniazdo mikrofonu/Line-In...........................................................
  Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF...................................................

  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56

  Wyjmowanie i wkładanie komponentów w przypadku serwisowym......................
  Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania zespołów i elementów składowych.....
  Wyjmowanie i wkładanie akumulatora....................................................
  Wyjmowanie i wkładanie twardego dysku.................................................
  Wymontowanie twardego dysku......................................................
  Zamontowanie twardego dysku.......................................................
  Rozszerzenie pamięci...................................................................
  Wyjmowanie i wkładanie modułów pamięci............................................

  57
  58
  59
  60

  Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility.............................................
  Uruchamianie programu BIOS Setup.....................................................
  Obsługa programu BIOS Setup.......................................................
  Kończenie pracy programu BIOS Setup...............................................

  63
  64

  Rozwiązywanie problemów i porady....................................................
  Odtwarzanie zainstalowanego oprogramowania...........................................
  Odtwarzanie sterowników, podręczników i oprogramowania specjalnego.................
  Nieodpowiedni czas lub data notebooka..................................................
  Sygnał akustyczny jest słyszalny w rytmie sekundowym....................................
  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka pozostaje wygaszony............................

  65
  66
  66

  Niska jakość obrazu na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym notebooka........................
  Monitor zewnętrzny pozostaje wygaszony.................................................
  Obraz nie ukazuje się na monitorze zewnętrznym lub,, migruje".............................
  Po włączeniu notebook nie uruchamia się.................................................
  Notebook przerwał pracę................................................................
  Drukarka nie drukuje....................................................................
  Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa...............................................

  67
  68
  69
  69

  Dane techniczne.......................................................................
  Notebook...............................................................................
  Zasilacz sieciowy.......................................................................

  70
  71
  71

  Wskazówki producenta................................................................
  Usuwanie i recykling....................................................................
  Deklaracje zgodności (Declarations of Conformity).........................................
  Technologia chroniona prawem autorskim.................................................
  Znak CE...............................................................................

  72
  73

  Indeks haseł...........................................................................

  Innowacyjna technologia...

  Innowacyjna technologia...
  i ergonomiczna konstrukcja są gwarancją, że notebook AMILO jest niezawodnym
  i wygodnym w pracy notebookiem.
  Notebook występuje w wielu wariantach. Większość rozdziałów tego podręcznika obowiązuje
  dla wszystkich wersji - na różnice zwrócimy uwagę. Niektóre rysunki mogą odbiegać od
  posiadanej wersji notebooka. Służą one jedynie wyjaśnieniu zasady. Niektóre z opisanych w
  tym rozdziale " opcjonalnych " elementów wyposażenia występują tylko w niektórych wariantach
  notebooka i należy je zamówić bezpośrednio w trakcie zakupu. W trakcie powstawania
  tego podręcznika nie można było przewidzieć, czy opisane w tym podręczniku " opcjonalne "
  elementy wyposażenia i funkcje będą dostępne dla tej wersji notebooka.
  Jeżeli notebook został zakupiony z systemem operacyjnym Microsoft Windows, system
  ten jest już zainstalowany i skonfigurowany w sposób optymalny do pracy. Notebook
  jest gotowy do pracy natychmiast po pierwszym włączeniu.
  Notebook jest wyposażony w najnowszą technologię, co pozwala optymalnie
  wykorzystać posiadane doświadczenie z komputerami. W zależności od wersji
  notebook może zawierać następujące komponenty:
  Do 4 GB pamięci roboczej (RAM). Informacje na temat obsługiwanych modułów
  pamięci dostępne są w naszym Centrum Obsługi Klienta.
  o Złącze monitora analogowego i cyfrowego, do podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów.
  o nagrywarka dysków CD/DVD służąca do odtwarzania filmów DVD i nagrywania płyt CD/DVD
  o Kilka portów USB dla łatwego podłączenia kamer internetowych, manipulatorów
  do gier, drukarek i innych urządzeń.
  o Złącze USB z funkcją ładowania, do ładowania podłączonego urządzenia
  USB także przy wyłączonym notebooku.
  o Wbudowana kamera internetowa do wykonywania zdjęć i czatów wideo.
  o Interfejs podczerwieni (CIR = Customized InfraRed), do obsługi notebooka
  za pomocą pilota zdalnego sterowania
  o Wbudowany modem, kartę sieciową LAN lub Wireless LAN do łączenia się z Internetem.
  o Gniazdo karty ExpressCard, obsługujące kartę ExpressCard (typ 34/54).
  o Gniazdo kart pamięci do szybkiego przenoszenia na twardy dysk cyfrowych
  zdjęć, muzyki i klipów wideo.
  o Dwa wbudowane mikrofony do nagrywania dźwięków lub prowadzenia rozmów
  w technologii Voice over IP (VoIP).
  o Dla uzyskania lepszych efektów można podłączyć mikrofon, cyfrowe
  wzmacniacze lub zewnętrzne głośniki.
  Za pomocą przyjaznego dla użytkownika programu " BIOS-Setup-Utility " można sterować
  komponentami sprzętowymi notebooka i lepiej chronić system przez używanie haseł,
  uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym.
  Instrukcja obsługi przedstawia między innymi sposób uruchomienia i obsługi notebooka AMILO.

  Potrzebujesz informacji?
  Więcej informacji na temat notebooka znajdziesz w rozdziale " Źródła informacji ", Strona 5.

  Symbole i wyróżnienia
  oznacza instrukcje, których nieprzestrzeganie zagraża Twojemu zdrowiu,
  funkcjonowaniu urządzenia lub bezpieczeństwu danych. Gwarancja
  wygasa, gdy na skutek nieprzestrzegania tych instrukcji spowodujesz
  awarię urządzenia.
  Oznacza ważne informacje dotyczące należytego obchodzenia się z
  systemem.

  ?

  oznacza czynności, które musisz wykonać.
  oznacza efekt czynności

  Ta czcionka

  oznacza dane, które wprowadzasz za pomocą klawiatury w oknie
  dialogowym lub w wierszu poleceń, na przykład hasło (nazwisko123) lub
  polecenie uruchomienia programu (start. exe).
  oznacza informacje wyświetlane na ekranie przez program, na przykład:
  Instalacja zakończyła się pomyślnie!
  oznacza

  " Ta czcionka "

  pojęcia i teksty interfejsu graficznego programu, na przykład: Kliknij
  Właściwości.
  o Nazwy programów lub plików, na przykład Windows lub setup. exe.
  o
  Abc

  odsyłacze do innego rozdziału, na przykład " Instrukcje bezpieczeństwa "
  Odsyłacze do zewnętrznych źródeł, na przykład do adresu
  internetowego: Czytaj dalej na stronie " www. com "
  o nazwy twardych dysków, płyt CD i DVD oraz oznaczenia tytułów
  innych dokumentów, jak na przykład: " CD/DVD Drivers & Utilities " lub
  podręcznik " Bezpieczeństwo "
  oznacza klawisz na klawiaturze, na przykład: F10
  oznacza pojęcia i teksty, które są szczególnie ważne i muszą być
  wyróżnione, na przykład: Nie wyłączać urządzenia

  Złącza i elementy obsługowe

  Złącza i elementy obsługowe
  Akumulator
  Ryglowanieakumulatora (DCIN)
  WnękaDVI-D analogowego
  Głośnikserwisowatwardegodysku
  Gniazdo mikrofonu/Line-In
  Napęd podczerwienido
  Włącznik/wyłącznikbezprzewodowejsieciLAN
  Wskaźnikistatusu
  Przyciskitouchpada
  Touchpad
  Przyciskiszybkiego
  Włącznik/wyłączniknotebook
  Kamerainternetowa/złączeSPDIF
  Mikrofonmodemu uruchamiania
  PortLANnapięciastałego
  Złącze monitora
  UrządzenieKensingtonLock
  PortUSBkartpamięci zdalnegosterowania
  płytCD/DVD
  serwisowapamięci
  słuchawek
  karttypuExpressCard

  W tym rozdziale przedstawione zostaną poszczególne komponenty sprzętowe notebooka.
  Zawarty jest tutaj przegląd wskaźników i złączy notebooka. Przed rozpoczęciem pracy
  z notebookiem należy zapoznać się z tymi elementami.

  12 13 10

  12

  5

  6 7

  9

  3
  22
  20

  23

  18 17

  =
  =

  23 25
  26

  27

  14
  19

  2
  10
  14

  24

  16

  Gniazdo kart pamięci
  Złącze USB z funkcją ładowania
  Urządzenie Kensington Lock
  Cyfrowe złącze monitora DVI-D
  Złącze monitora analogowego
  Gniazdo napięcia stałego (DC IN)
  Gniazdo modemu
  Port LAN
  Porty USB
  Wbudowane mikrofony
  Kamera internetowa
  Włącznik/wyłącznik notebooka
  Przyciski szybkiego uruchamiania
  Touchpad

  16
  18

  Przyciski touchpada
  Wskaźniki statusu
  Włącznik/wyłącznik Wireless LAN
  Złącze podczerwieni do zdalnego
  sterowania
  Napęd płyt CD/DVD
  Gniazdo kart typu ExpressCard
  Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF
  Głośniki wewnętrzne
  Wnęka serwisowa twardego dysku
  Ryglowanie akumulatora
  Wnęka serwisowa pamięci

  Ważne instrukcje

  Ważne instrukcje
  Instrukcje
  Ważneinstrukcje

  Rozdział ten zawiera instrukcje bezpieczeństwa, których musisz bezwzględnie przestrzegać podczas
  pracy z notebookiem. Inne wskazówki dostarczają pożytecznych informacji na temat notebooka.

  Instrukcje bezpieczeństwa
  Instrukcjebezpieczeństwa

  Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w podręczniku
  " Bezpieczeństwo ", oraz poniżej wymienionych instrukcji bezpieczeństwa.
  Przestrzegaj wskazówek zawartych w rozdziałach podręcznika, które są
  oznaczone wskazanym obok symbolem.
  Podczas podłączania i rozłączania przewodów prosimy przestrzegać odpowiednich
  wskazówek, zawartych w tej instrukcji obsługi.
  Należy przestrzegać wskazówek dotyczących warunków otoczenia w rozdziale " Dane
  techniczne ", Strona 70 oraz zwrócić uwagę na informacje zawarte w rozdziale " Pierwsze
  uruchomienie notebooka ", Strona 8 przed pierwszym uruchomieniem notebooka.
  Podczas czyszczenia należy przestrzegać wskazówek zawartych w
  rozdziale " Czyszczenie notebooka ", Strona 7.
  Jeżeli posiadasz notebook z komponentem radiowym, zwróć uwagę również
  na dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dla urządzeń z komponentami
  radiowymi w podręczniku " Safety " (Bezpieczeństwo).
  Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale " Wyjmowanie i wkładanie
  komponentów w przypadku serwisowym ", Strona 57.
  Notebook ten spełnia wymagania odnośnych przepisów bezpieczeństwa, dotyczących środków
  techniki informacyjnej. Jeśli masz wątpliwości odnośnie do ustawienia notebooka w przewidzianych
  do tego warunkach, zwróć się do punktu sprzedaży lub do naszego Centrum Obsługi Klienta.

  Oszczędzanie energii
  Oszczędzanieprądu
  Energia
  Wskazówki

  Należy wyłączyć notebook, gdy go nie używasz. Wyłączaj podłączone urządzenia
  zewnętrzne, gdy ich nie używasz. Gdy korzystasz z funkcji oszczędzania energii,
  notebook zużywa mniej energii. Dzięki temu możesz dłużej pracować z notebookiem,
  zanim konieczne będzie ponowne naładowanie akumulatora.
  Zwiększa się efektywność energetyczna, a jednocześnie zmniejsza się obciążenie
  dla środowiska. Zmniejszasz koszty i chronisz przyrodę.

  Oszczędzanie energii w systemie operacyjnym Windows
  ? Należy korzystać z dostępnych funkcji oszczędzania energii (patrz rozdział
  " Korzystanie z funkcji oszczędzania energii ", Strona 29).

  Źródła informacji
  Źródłainformacji

  W tym podręczniku znajdziesz wyczerpujące wskazówki i informacje techniczne
  dotyczące notebooka. Podręczniki dostępne tylko w postaci plików PDF można
  wydrukować po podłączeniu drukarki do notebooka.
  Źródło informacji
  Podręcznik Quick Start
  (drukowany)
  Podręcznik
  " Bezpieczeństwo "
  (drukowany lub jako plik
  PDF)
  Podręcznik " Recovery
  Process " (drukowany i/lub
  jako plik PDF)

  Podręcznik " EasyGuide "
  (plik PDF)
  Podręcznik " Gwarancja "
  Pliki informacyjne (np.
  *. TXT, *. DOC, *. CHM,
  *. HLP)
  *. HLP) lub pomoc systemu
  Windows Vista [ F1].

  Rodzaj informacji
  Gdzie?
  Ulotka dotycząca pierwszego Opakowanie
  uruchomienia
  Opakowanie i/lub na twardym dysku
  notebooka

  Informacje na temat
  przywracania systemu
  operacyjnego, sterowników,
  podręczników i
  oprogramowania
  specjalnego
  Wyczerpująca instrukcja
  uruchomienia, obsługi oraz
  informacje techniczne
  Ogólne warunki gwarancji
  Informacje dotyczące
  programów użytkowych i
  aplikacji
  Informacje na temat systemu
  operacyjnego i kamery
  internetowej
  Informacje na temat sieci
  bezprzewodowej (Wireless
  LAN)

  W opakowaniu, na twardym
  dusku notebooka lub na
  naszych stronach internetowych
  " www. com/support/ "

  Podręczniki znajdziesz na twardym
  dysku notebooka w menu Start Podręczniki lub w aktualnej wersji
  na naszych stronach internetowych
  " www. com/support/ ".

  W systemie pomocy odpowiedniego
  W oprogramowaniu/aplikacji routera
  sieci bezprzewodowej dostawcy
  usług internetowych lub plik pomocy
  Podróżowanie z notebookiem
  Notebook
  Transport
  Wskazówki
  Pracamobilna

  Należy przestrzegać następujących wskazówek podczas podróży z notebookiem.

  Przed wyruszeniem w podróż
  ? Wykonaj kopie zapasowe ważnych danych na twardym dysku.
  ? Ze względu na bezpieczeństwo danych wyłącz komponenty radiowe. W
  przypadku bezprzewodowej wymiany danych możliwe jest także przechwycenie
  danych przez nieupoważnione osoby trzecie.
  Podróż, notebook
  Notebook

  Wskazówki dotyczące aktywacji szyfrowania danych znajdziesz w
  dokumentacji komponentów radiowych.

  ? Gdy chcesz używać notebooka podczas lotu, zapytaj przewoźnika, czy jest to dozwolone.

  Gdy jedziesz do innego kraju
  ? Przed podróżą zagraniczną sprawdź, czy zasilacz sieciowy może pracować przy lokalnym
  napięciu sieciowym. Jeżeli nie, należy zadbać o odpowiedni zasilacz sieciowy do
  notebooka. Nie używaj żadnych innych transformatorów napięciowych!
  ? Należy sprawdzić, czy miejscowe napięcie i specyfikacja gniazd zasilających są zgodne z
  przewodem zasilającym zasilacza notebooka. Jeżeli nie, kup taki przewód sieciowy, który
  odpowiada miejscowym wymaganiom. Nie używaj żadnych adapterów przyłączeniowych
  do urządzeń elektrycznych w celu podłączenia do nich notebooka.
  ? Dowiedz się u odpowiednich władz kraju, do którego wyjeżdżasz, czy dozwolone
  jest tam użytkowanie notebooka z wbudowanymi komponentami radiowymi
  (patrz także " Znak CE ", Strona 73).
  ? Jeżeli używasz modemu, może dojść do niezgodności z lokalnym systemem
  telekomunikacyjnym. Może to doprowadzić do złego funkcjonowania lub całkowitego
  wyłączenia modemu. Ewentualnie potrzebny będzie typowy dla danego kraju
  adapter telefoniczny (dostępny jako akcesoria).

  6

  Transportowanie notebooka
  W gnieździe karty ExpressCard musi znajdować się pilot zdalnego sterowania lub
  zaślepka. Zapobiega to dostawaniu się ciał obcych do notebooka przez gniazdo karty.
  Chroń notebook przed silnymi wstrząsami i przed ekstremalnymi temperaturami
  (np. na skutek działania promieniowania słonecznego w samochodzie).
  ? Należy wyjąć wszystkie nośniki danych (np. CD, DVD) z napędów.
  ? Wyłącz notebook.
  ? Wyciągnij wtyk zasilacza sieciowego i wszystkich innych zewnętrznych
  urządzeń z gniazd sieciowych.
  ? Odłącz przewód zasilacza sieciowego i przewody danych wszystkich urządzeń zewnętrznych.
  ? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.
  ? Do transportu należy używać odpowiedniej torby do notebooka, gwarantującej
  ochronę przed wstrząsami i uderzeniami.
  Transport

  Czyszczenie notebooka
  Wnętrze urządzenia może być czyszczone jedynie przez autoryzowany,
  wykwalifikowany personel.
  Należy używać tylko specjalnych środków do czyszczenia komputerów.
  Normalne domowe środki czyszczące i politury mogą uszkodzić napisy na
  klawiszach i na notebooku, lakier lub sam notebook.
  Uważaj, aby do wnętrza notebooka nie przedostała się ciecz.
  Monitor Crystal-View jest bardzo wrażliwy na zadrapania! Powierzchnię wyświetlacza
  można czyścić tylko przy użyciu bardzo miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.
  ? Wyjmij wtyk zasilacza sieciowego z gniazda.
  ? Wyjmij akumulator (patrz rozdział " Akumulator wyjmowanie ", Strona 28).
  Powierzchnię urządzenia można czyścić suchą szmatką. W przypadku silnego
  zabrudzenia możesz zastosować wilgotną szmatkę, którą należy zanurzyć w wodzie
  z łagodnym środkiem do mycia naczyń i dobrze wykręcić.
  Klawiaturę i touchpad możesz czyścić ściereczkami dezynfekującymi.
  Monitor ciekłokrystaliczny
  Klawiatura
  Czyszczenie
  CrystalView

  Pierwsze uruchomienie notebooka

  Pierwsze uruchomienie notebooka
  Przestrzegaj instrukcji w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.
  Uruchomienie
  Pierwszeuruchomienie

  Zanim rozpoczniesz po raz pierwszy pracę z użyciem notebooka, musisz naładować
  akumulator i zainstalować dostarczone oprogramowanie. System operacyjny Windows
  i niezbędne sterowniki są już wstępnie zainstalowane.
  W chwili dostawy akumulator znajduje się we wnęce akumulatora lub w opakowaniu. Akumulator
  musi być w pełni naładowany, jeśli chcesz używać notebooka w trybie zasilania z akumulatora.
  Podczas pracy w trybie mobilnym wbudowany akumulator zasila notebook w niezbędną energię.
  Korzystanie z dostępnych funkcji oszczędzania energii umożliwia przedłużenie czasu pracy.
  Podczas pracy z notebookiem w domu lub w biurze notebook powinien być zasilany
  przez zasilacz sieciowy, a nie przez akumulator.
  Sposób podłączenia urządzeń zewnętrznych (na przykład myszy, drukarki) opisano w
  rozdziale " Podłączanie urządzeń zewnętrznych ", Strona 50.

  Rozpakowanie i sprawdzenie notebooka
  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych w czasie transportu należy
  natychmiast powiadomić o tym punkt sprzedaży!

  ? Wypakuj wszystkie części.
  ? Sprawdź notebook pod kątem widocznych uszkodzeń w czasie transportu.
  Opakowanie

  Zalecamy nie wyrzucać oryginalnego opakowania urządzenia.
  Zachowaj oryginalne opakowanie dla ewentualnej ponownej wysyłki.

  Wybór miejsca ustawienia
  Zasilacz sieciowy
  Wybór miejscaustawienia

  Zanim ustawisz notebook, wybierz dla niego odpowiednie miejsce. Postępuj
  przy tym zgodnie z następującymi wskazówkami:
  Nigdy nie stawiaj notebooka na miękkim podłożu (np. dywan, meble
  wyściełane lub łóżko). Może to doprowadzić do blokowania wentylacji
  i spowodować uszkodzenia wskutek przegrzania.
  Nie trzymaj notebooka przez dłuższy okres czasu bezpośrednio na nogach.
  Podczas normalnego trybu pracy spód notebooka nagrzewa się. Dłuższy kontakt
  ze skórą może stać się nieprzyjemny, a nawet spowodować oparzenia.
  Stawiaj notebook na stabilnym, płaskim i zapobiegającym poślizgowi
  podłożu. Weź pod uwagę, że gumowe nóżki notebooka mogą pozostawiać
  odbicia na delikatnych powierzchniach.
  W celu zapewnienia wystarczającej wentylacji wolna przestrzeń wokół notebooka
  i zasilacza sieciowego powinna wynosić co najmniej 100 mm.
  Nigdy nie zasłaniaj szczelin wentylacyjnych notebooka i zasilacza sieciowego.
  Notebook nie powinien być narażony na żadne ekstremalne warunki otoczenia.
  Chroń notebook przed kurzem, wilgocią i wysokimi temperaturami.

  Podłączanie zasilacza sieciowego
  Przygotowaniedo pracy

  Przestrzegaj instrukcji zawartych w akapicie " Instrukcje bezpieczeństwa ", Strona 4.
  Dostarczony przewód sieciowy odpowiada wymogom kraju, w którym zakupiono
  notebook. Zwróć uwagę na to, aby przewód sieciowy był dopuszczony do
  użytkowania w kraju, w którym jest używany.
  Przewód sieciowy zasilacza sieciowego można podłączyć do gniazdka tylko
  wtedy, gdy notebook jest podłączony do zasilacza sieciowego.
  Upewnij się, że pobór prądu przez zasilacz sieciowy nie jest wyższy niż dopuszczalny
  pobór prądu dla tej sieci zasilającej, do której chcesz go podłączyć (patrz dane techniczne
  zasilacza sieciowego w rozdziale " Dane techniczne ", " Zasilacz sieciowy ", Strona 71).
  ? Podłącz przewód zasilacza sieciowego
  (1) do gniazda napięcia stałego
  (DC IN) notebooka.
  ? Podłącz przewód sieciowy (2) do zasilacza.
  ? Podłącz przewód sieciowy (3) do
  gniazdka sieciowego.

  Pierwsze włączenie notebooka
  Pierwszewłączenie

  Przy pierwszym włączeniu notebooka następuje instalacja i konfiguracja dostarczonego
  oprogramowania. Ponieważ nie wolno przerywać tego procesu, zaplanuj w tym celu
  trochę czasu i podłącz notebook do sieci za pomocą zasilacza sieciowego.
  Podczas instalacji można ponownie uruchomić notebook tylko na żądanie!
  Dla ułatwienia pierwszego uruchomienia notebooka, system operacyjny został
  już zainstalowany na twardym dysku.
  ? Włącz notebook (patrz rozdział " Włączanie notebooka ", Strona 11).
  ? Podczas instalacji oprogramowania postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  W przypadku niejasności dotyczących wprowadzania wymaganych danych
  przeczytaj podręcznik systemu operacyjnego.
  Gdy w notebooku jest zainstalowany system operacyjny Windows, więcej informacji na
  temat systemu oraz sterowników, programów pomocniczych, aktualizacji, podręczników
  itd. znajdziesz na twardym dysku notebooka, na płycie " CD/DVD Drivers & Utilities " lub
  na naszych stronach internetowych (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

  Praca z użyciem notebooka

  Praca z użyciem notebooka
  Obsługa, notebook

  Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowych czynności podczas pracy z użyciem notebooka.
  rozdziale " Podłączanie urządzeń zewnętrznych ", Strona 50.
  Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.

  Włączanie notebooka
  ? Przesuń dźwigienkę odryglowania (1) w
  kierunku strzałki i podnieś wyświetlacz
  ciekłokrystaliczny do góry (2).

  1

  ? Naciśnij włącznik/wyłącznik (1), aby
  włączyć notebook.

  Wskaźnik zasilania notebooka świeci się.

  Wyłączanie notebooka
  ? Zakończ w poprawny sposób pracę systemu
  operacyjnego (n. p. Windows w menu Start
  za pomocą polecenia Wyłącz komputer).
  ? Jeśli notebook nie wyłączył
  się automatycznie, przytrzymaj
  włącznik/wyłącznik (1) przez około
  pięć sekund.

  Notebook

  ? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny (1)
  tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.

  Wskaźnikistatusu

  Wskaźniki statusu przekazują informację o stanie zasilania sieciowego, napędów dysków i o
  funkcjach klawiatury. Te wskaźniki są widoczne również przy zamkniętym notebooku.

  Lampka kontrolna zasilania

  Wskaźnik napędu dysków

  Wskaźnik touchpada

  Wskaźnik Num Lock

  Wskaźnik bezprzewodowej
  sieci LAN

  Wskaźnik Caps Lock

  Wskaźnik akumulatora

  13

  Lampka kontrolna zasilania
  o Wskaźnik świeci się: notebook jest włączony.
  o Wskaźnik nie świeci się: notebook jest wyłączony.
  Lampkakontrolnazasilania

  Wskaźnik touchpada
  o Wskaźnik świeci się: Touchpad jest wyłączony.
  o Wskaźnik nie świeci się: touchpad jest włączony.
  Wskaźniktouchpada

  Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN
  o Wskaźnik świeci się: Moduł Wireless LAN jest włączony.
  o Wskaźnik nie świeci się: moduł bezprzewodowej sieci LAN jest wyłączony.
  WskaźnikbezprzewodowejsieciLAN

  Wskaźnik trybu oszczędzania energii
  o Wskaźnik miga: notebook pracuje w trybie oszczędzania energii.
  Tryboszczędzaniaenergii
  Wskaźniktrybuoszczędzaniaenergii

  Wskaźnik akumulatora
  Stan naładowania akumulatora jest wskazywany przez wskaźnik akumulatora.
  Wskaźnik świeci się: akumulator jest całkowicie naładowany.
  Wskaźnik miga: Akumulator ładuje się.
  Wskaźnik nie świeci się: akumulator jest rozładowany lub zasilacz sieciowy nie
  jest podłączony.

  Wskaźnikakumulatora
  Symbolbaterii
  Wskaźnikbaterii

  Wskaźnik napędu dysków
  o Wskaźnik świeci się: aktywny jest dostęp do jednego z napędów (np. twardy
  dysk, CD/DVD).
  Wskaźnik
  Wskaźniknapędudysków

  Wskaźnik Num Lock
  o Wskaźnik świeci się: naciśnięto klawisz Num Lock.
  W numerycznym polu klawiatury aktywne są te znaki, które znajdują się na
  klawiszach w prawym górnym rogu.
  WskaźnikNum Lock
  Num Lock

  Klawisze
  Blokklawiszynumerycznych
  Klawiaturanumeryczna
  Klawiatura

  Klawiatura notebooka ulega stałemu zużyciu spowodowanemu normalnym
  użytkowaniem. Najwyższym obciążeniom podlegają przede wszystkim
  napisy na klawiszach klawiatury. W przeciągu całego czasu użytkowania
  notebooka napisy na klawiszach mogą się zetrzeć.
  Klawiatura jest tak skonstruowana, że do dyspozycji stoją wszystkie funkcje rozszerzonej klawiatury.
  Niektóre funkcje rozszerzonej klawiatury są symulowane za pomocą kombinacji klawiszy.
  Poniższy opis klawiszy jest obowiązujący dla systemu operacyjnego Windows. Dalsze
  funkcje przycisków są opisane w podręczniku aplikacji.
  Poniższy rysunek pokazuje, jak można uzyskać dany znak na klawiszach z wielokrotnymi
  napisami. Przykład dotyczy sytuacji, gdy wskaźnik Caps Lock nie świeci się.

  Fn

  /

  {

  +

  Num

  Alt Gr

  Rysunek - (Przykładowa klawiatura w układzie niemieckim)
  Klawisz korekcyjny (Backspace)
  Klawisz korekcyjny kasuje znak po lewej stronie kursora.
  Klawiszkasowania
  Klawiszkorekcyjny

  Klawisz tabulatora
  Klawisz tabulatora przesuwa kursor do następnego stopu tabulatora.
  Klawisztabulatora

  Klawisz wprowadzania (Return, Enter, przełączanie linijki, powrót
  karetki)
  Klawisz wprowadzania kończy linijkę z poleceniem. Gdy naciśniesz klawisz
  Enter, wpisane polecenie zostanie wykonane.
  Przełączanielinijki
  Enter
  Klawiszzatwierdzenia
  KlawiszEnter

  15

  Klawisz wielkich liter (Caps Lock)
  Klawisz wielkich liter aktywuje tryb pisania wielkimi literami (odpowiedni
  wskaźnik świeci się). W trybie pisania wielkimi literami wszystkie litery
  będą pisane jako wielkie. W przypadku klawiszy z wielokrotnymi napisami
  napisany zostanie górny, lewy znak. Tryb pisania wielkimi literami można
  wyłączyć klawiszem Shift.
  CapsLock
  Klawiszwielkichliter

  Klawisz przełączeniowy (Shift)
  Klawisz przełączeniowy umożliwia pisanie wielkich liter. W przypadku
  klawiszy z wielokrotnymi napisami napisany zostanie górny, lewy znak.
  Shift
  KlawiszShift

  Klawisz Fn
  Klawisz Fn aktywuje nadrukowaną funkcję specjalną klawisza z
  wielokrotnymi napisami (patrz rozdział " Kombinacje klawiszy ", Strona 18).
  W przypadku zewnętrznej klawiatury zamiast klawisza Fn należy
  jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl + Alt.
  KlawiszFn

  Klawisze kursora
  Klawisze kursora poruszają kursorem zgodnie z kierunkiem strzałki do
  góry, na dół, w lewo lub w prawo.
  Sterowaniekursorem
  Klawiszekursora

  Klawisz pauzy
  Klawisz Pause przerywa wyprowadzanie obrazu na ekran. Za pomocą
  dowolnego klawisza można kontynuować wyprowadzanie obrazu na ekran.
  Klawiszpauzy

  Klawisz Start
  Klawisz startu wywołuje menu startowe Windows.
  KlawiszStart

  Klawisz menu
  Klawisz menu wywołuje menu dla wybranego obiektu.
  Klawiszmenu

  Wirtualny blok klawiszy numerycznych
  Num Lock
  Wirtualnyblok klawiszy numerycznych
  Blokklawiszynumerycznych

  Klawiatura notebooka nie posiada oddzielnego bloku numerycznego. Aby można było
  pomimo to używać klawiszy numerycznych dla pewnych aplikacji, do dyspozycji stoi
  wirtualny blok klawiszy numerycznych. Na klawiaturze rozpoznasz klawisze wirtualnego
  bloku numerycznego po cyfrach i symbolach po prawej stronie na górze na odpowiednich
  klawiszach. Gdy wirtualne klawisze numeryczne są włączone, można napisać te znaki,
  które znajdują się na klawiszach po prawej stronie na górze.
  Rysunek - (Przykładowa klawiatura w układzie niemieckim):

  1 = Znaki obowiązujące, gdy nie świeci
  się wskaźnik Num Lock

  2 = Znaki obowiązujące, gdy świeci się
  wskaźnik Num Lock

  Informacje na temat wskaźników statusu znajdziesz w rozdziale " Wskaźniki statusu ", Strona 13.

  17

  Kombinacje klawiszy
  Kombinacje klawiszy

  Poniższy opis kombinacji klawiszy obowiązuje dla systemu operacyjnego Windows.
  W innych systemach operacyjnych i w niektórych sterownikach urządzeń niektóre
  z poniższych funkcji mogą nie działać.
  Dalsze kombinacje klawiszy są opisane w podręczniku aplikacji.
  Kombinacje klawiszy wprowadza się w następujący sposób:
  ? Trzymaj naciśnięty pierwszy klawisz kombinacji klawiszy.
  ? Naciśnij jednocześnie inny wymagany dla funkcji klawisz lub klawisze.
  jednocześnie nacisnąć klawisze Ctrl + Alt.

  Włączanie i wyłączanie głośników
  Przy użyciu tej kombinacji klawiszy można wyłączyć lub włączyć
  głośniki notebooka.
  Głośniki
  Fn+F3

  Zmniejszanie głośności
  Ta kombinacja klawiszy zmniejsza siłę głosu wbudowanych
  głośników.
  Głośność
  Fn+F4

  Zwiększanie głośności
  Ta kombinacja klawiszy zwiększa siłę głosu wbudowanych
  Fn+F5

  Włączenie i wyłączanie touchpada
  Za pomocą tej kombinacji klawiszy można wyłączać lub włączać
  touchpad.
  Fn+F6

  Włączenie i wyłączenie kamery internetowej
  wbudowaną kamerę internetową.
  Aktywacja kamery internetowej odbywa się w oprogramowaniu
  kamery.
  Kamerainternetowa
  Fn+F7

  Zmniejszanie jasności monitora
  Ta kombinacja klawiszy zmniejsza jasność monitora.
  Jasnośćekranu
  Monitorciekłokrystaliczny
  Fn+F8

  Zwiększanie jasności monitora
  Ta kombinacja klawiszy zwiększa jasność monitora.
  Fn+F9

  Przełączanie wyjścia karty grafiki
  Jeżeli podłączono zewnętrzny monitor, można określić za pomocą
  tej kombinacji klawiszy, na którym monitorze ma być wyświetlany
  obraz.
  Obraz może być wyświetlany:
  tylko na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka (LCD)
  jednocześnie na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka i
  na zewnętrznym cyfrowym monitorze DVI-I
  o jednocześnie na monitorze ciekłokrystalicznym notebooka i
  na zewnętrznym monitorze analogowym
  o jednocześnie na zewnętrznym cyfrowym monitorze DVI-D i
  To, na którym monitorze będzie wyświetlany obraz, zależy od
  ustawień w panelu sterowania ATI CATALYST(R). Oprogramowanie
  to daje też inne możliwości przełączania monitorów. Możliwość
  wyświetlania obrazu jest ograniczona do dwóch monitorów
  jednocześnie.
  Przełączaniewyjściakartygrafiki
  Fn+F10

  Aktywacja trybu oszczędzania energii
  Za pomocą tej kombinacji klawiszy można zmienić ustawione
  opcje oszczędzania energii systemu Windows dla reakcji na sygnał
  włączenia z sieci lub aktywować sposób reakcji podczas zamykania
  pokrywy notebooka, jak opisano w rozdziale " Korzystanie z funkcji
  oszczędzania energii ", Strona 29.
  Fn+F12

  Przełączanie pomiędzy otwartymi aplikacjami
  Za pomocą tej kombinacji klawiszy można przełączać się między
  wieloma otwartymi aplikacjami.
  Alt+Tab

  Ctrl

  Alt

  Del

  Wykonanie programowego restartu
  Ta kombinacja klawiszy ponownie uruchamia notebook. Naciśnij
  i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt, następnie naciśnij klawisz
  Del. Najpierw wyświetlany jest menedżer zadań. Dopiero
  za drugim razem wykonywana jest procedura programowego
  restartu.
  Programowyrestart
  Ctrl+Alt+Del

  Negatywny skok tabulatora
  Ta kombinacja klawiszy przesuwa kursor do poprzedniego stopu
  tabulatora.
  Negatywnyskoktabulatora
  Shift+Tab

  Kombinacje klawiszy z klawiszami Windows znaleźć można w instrukcji
  obsługi systemu operacyjnego.

  Ustawienia kraju i klawiatury
  Jeżeli chcesz zmienić ustawienia kraju i klawiatury, należy postępować w następujący sposób:
  ? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - Panel sterowania - Zegar, język i region).

  Klawisze szybkiego uruchamiania
  Klawiszeszybkiego uruchamiania

  Notebook wyposażony jest w dwa klawisze
  szybkiego uruchamiania (Easy Launch).
  Za pomocą wcześniej zainstalowanego
  oprogramowania można za naciśnięciem
  klawisza uruchomić następujące aplikacje
  lub funkcje.

  Multimedia
  Tym klawiszem uruchamiasz Windows Vista Media Player.
  Multimedia, klawiszszybkiegouruchamiania

  Silent Mode (tryb pracy cichej)
  Za pomocą tego przycisku można obniżyć prędkość obrotową wewnętrznego
  wentylatora.
  Jeżeli włączony został tryb pracy cichej, procesor i karta graficzna nie pracują z pełną
  wydajnością.
  Ta zmniejszona wydajność jest jednak w pełni wystarczająca do większości zastosowań
  biurowych.
  Trybcichy, klawiszEasyLaunch
  Pracawyciszona, klawiszszybkiegouruchamiania

  Touchpad i przyciski touchpada
  Uważaj, by na touchpad nie dostawały się brud, płyny lub tłuszcz.
  Nigdy nie dotykaj touchpada brudnymi palcami.
  Nie kładź żadnych ciężkich przedmiotów na touchpad lub na klawisze touchpada.
  1 = Touchpad

  2 = Przyciski touchpada

  Za pomocą touchpada można przesuwać kursor na ekranie.
  Przyciski touchpada służą do wyboru i wykonywania poleceń. Przyciski touchpada
  odpowiadają przyciskom tradycyjnej myszy.

  Korzystanie z przycisków touchpada
  Przesuwanie kursora
  ? Przesuń palec po touchpadzie.
  Kursor przesuwa się.
  Zaznaczanie obiektu
  ? Przesuń kursor na wybrany obiekt.
  ? Dotknij jeden raz touchpada lub naciśnij lewy przycisk.
  Obiekt został zaznaczony.
  Wykonywanie poleceń
  ? Przesuń kursor na wybrane pole.
  ? Dotknij dwukrotnie touchpada lub naciśnij dwukrotnie lewy przycisk.
  Polecenie zostanie wykonane.
  21

  Przeciąganie obiektu
  ? Wybierz żądany obiekt.
  ? Przytrzymując lewy przycisk w naciśniętym położeniu, przesuń obiekt w
  wymagane miejsce palcem na touchpadzie.
  Obiekt został przeciągnięty.
  Za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F6 można wyłączyć touchpad,
  by nie przesunąć w sposób niezamierzony kursora na ekranie (patrz także
  rozdział " Kombinacje klawiszy ", Strona 18).

  22

  Wskazówki dotyczące monitora ciekłokrystalicznego
  Monitorciekłokrystaliczny

  W notebookach firmy Fujitsu Siemens Computers GmbH wbudowane są wysokiej jakości
  monitory TFT. Monitory TFT produkowane są ze względów technicznych dla określonej
  rozdzielczości. Optymalny i ostry obraz może być zagwarantowany tylko w rozdzielczości
  przewidzianej dla danego monitora TFT. Jakakolwiek rozdzielczość monitora odbiegająca
  od specyfikacji może spowodować wyświetlanie nieostrego obrazu.
  Pod pojęciem rozdzielczości monitora rozumie się ilość poziomych i pionowych pikseli ( " Picture
  element " = element obrazu), z których składa się obraz monitora. Tak np. oznaczenie
  " WUXGA " oznacza 1920 x 1200 punktów. Każdy punkt składa się z trzech tak zwanych
  podpunktów (punktów obrazowych) koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. W sumie
  monitor WUXGA składa się więc z 1920 x 1200 x 3 = 6 912 000 podpunktów.
  Często spotykane rozdzielczości monitora
  XGA
  WXGA
  SXGA
  SXGA+
  WXGA+
  UXGA
  WSXGA
  WUXGA

  Liczba pikseli
  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 1024
  1400 x 1050
  1440 x 900
  1600 x 1200
  1680 x 1050
  1920 x 1200

  Rozdzielczość monitora ciekłokrystalicznego notebooka jest optymalnie ustawiona w chwili dostawy.
  Jasne lub ciemne punkty obrazu
  Dzisiejszy stan techniki produkcyjnej nie może zagwarantować absolutnej nieskazitelności obrazu na
  ekranie. Mogą istnieć jaśniejsze lub ciemniejsze punkty obrazu. Maksymalnie dopuszczalna liczba
  takich błędnych punktów obrazu jest ustalona przez standard międzynarodowy ISO 13406-2 (klasa II).
  Przykład:
  Monitor ciekłokrystaliczny 15 " o rozdzielczości 1024 x 768 ma 1024 x 768 = 7 86 432 pikseli.
  Każdy piksel składa się z trzech subpikseli (czerwony, zielony i niebieski), co daje łącznie
  prawie 2, 4 miliona subpikseli. Zgodnie z normą ISO 13406-2 (klasa II) mogą być uszkodzone
  maksymalnie 4 piksele i dodatkowo 5 subpikseli, tzn. w sumie 17 błędnych subpikseli.
  Jest to udział stanowiący około 0, 0007% wszystkich subpikseli!
  Podświetlenie tła
  Monitory TFT pracują przy wykorzystaniu podświetlenia tła. Natężenie podświetlenia
  tła może się zmniejszyć na przestrzeni czasu używania notebooka. Jednakże
  można indywidualnie ustawić jasność monitora.

  Ustawienia monitora
  Ustawianie rozdzielczości
  Rozdzielczość monitora ciekłokrystalicznego notebooka jest optymalnie ustawiona w chwili dostawy.

  Zmiana wielkości czcionki
  Zmianawielkościczcionki

  Możesz wybrać mniejszą lub większą czcionkę.
  ? Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Wykonaj odpowiednie ustawienia w menu
  Personalizacja - Dopasuj rozmiar czcionki (DPI) (w lewym menu wyboru) Kontynuuj.
  lub
  ? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Wygląd i
  dopasowanie - Dopasowania - Dostosuj rozmiar czcionki (DPI) (w lewym menu wyboru)
  Kontynuuj.

  Synchronizowanie obrazu na monitorze ciekłokrystalicznym
  i na monitorze zewnętrznym
  Synchronizacja, obrazna
  Ekransynchronizowanie monitorze
  Notebook obsługuje jednoczesne wyświetlanie obrazu na monitorze ciekłokrystalicznym
  i na monitorze zewnętrznym. Za pomocą odpowiednich kombinacji klawiszy funkcyjnych
  można przełączać wyjścia karty grafiki (patrz " Kombinacje klawiszy ", Strona 18,
  sekcja " Przełączanie wyjść karty graficznej ").
  Notebooki z kartą grafiki ATI korzystają z oprogramowania do konfiguracji obrazu ATI
  Catalyst(R) Control Center. Oprogramowanie zawiera wbudowany system pomocy.

  Informacje na temat podłączania zewnętrznych monitorów znajdziesz w rozdziale
  " Podłączanie zewnętrznego monitora ", Strona 52.

  Kamerainternetowa

  Notebook jest wyposażony we wbudowaną kamerę internetową. Zależnie od
  zastosowanego oprogramowania, możesz za jej pomocą robić zdjęcia, nagrywać
  wideoklipy lub uczestniczyć w czacie internetowym.
  Dioda LED informuje o statusie kamery internetowej.

  Dioda świeci w kolorze zielonym: kamera internetowa jest włączona.
  Dioda świeci w kolorze czerwonym: oprogramowanie kamery internetowej wymienia
  dane z kamerą (wyświetla obraz lub zapisuje sekwencję obrazów).
  Kamera dostosowuje się automatycznie do istniejących warunków
  oświetlenia. Dlatego też w trakcie dopasowania do warunków oświetlenia
  może pojawić się migotanie na ekranie LCD.
  Jakość obrazu zależy od warunków oświetlenia i od zastosowanego oprogramowania.
  Więcej informacji na temat oprogramowania znajdziesz we wbudowanym systemie
  pomocy aplikacji (patrz rozdz. " Źródła informacji ", Strona 5).
  Kamera może jednorazowo pracować z jedną aplikacją.
  Podczas korzystania z kamery podstawa notebooka nie może się chwiać.

  Kamerę można włączać i wyłączać kombinacją klawiszy Fn + F7.

  25

  Bateria
  Żywotność, akumulator
  Akumulator

  Akumulator jest decydującą częścią składową notebooka. Podczas pracy w trybie
  mobilnym wbudowany akumulator zasila notebook w niezbędną energię. Okres użytkowania
  akumulatora może być przedłużony dzięki należytej konserwacji. Przeciętny okres użytkowania
  akumulatora wynosi około 500 cykli ładowania/rozładowywania.
  Korzystanie z dostępnych funkcji oszczędzania energii umożliwia przedłużenie czasu pracy
  akumulatora.
  Można wydłużyć czas pracy akumulatora przy zasilaniu z akumulatora.
  W tym celu zalecamy wyłączenie powłoki graficznej Windows Vista Aero
  podczas pracy z zasilaniem z akumulatora.
  ? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Wygląd i dopasowania - Wygląd i kolor okna - Otwórz
  właściwości widoku klasycznego, aby ustawić dalsze opcje i Windows Vista Basis lub Windows
  Standard albo Windows klasyczny, aby wyłączyć Windows Vista Aero.

  Ładowanie i konserwacja akumulatora
  Akumulator może być ładowany tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia mieści
  się w granicach od 5 °C do maks. 35 °C.
  Akumulator można naładować poprzez podłączenie notebooka do zasilacza sieciowego
  (patrz " Podłączanie zasilacza sieciowego ", Strona 9).
  Można przedłużyć żywotność akumulatora przez jego całkowite rozładowanie przed
  ponownym naładowaniem. W tym celu należy zostawić włączony notebook przy zasilaniu
  z akumulatora. Przy niskim poziomie stanu naładowania akumulatora słychać sygnał
  ostrzegawczy. Jeżeli nie podłączysz zasilacza sieciowego w przeciągu pięciu minut po
  sygnale ostrzegawczym, notebook wyłączy się automatycznie.
  Informacje dotyczące czasu ładowania akumulatora znajdziesz w rozdziale
  " Dane techniczne ", Strona 70.
  Monitorowanie stanu naładowania
  Wskaźnikstanu naładowaniaakumulatora
  Do monitorowania pojemności akumulatora w systemie operacyjnym Windows służy " miernik
  stanu naładowania akumulatora ", który znajduje się na pasku zadań. Gdy ustawisz kursor na
  ikonie akumulatora, zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora.
  Akumulator przechowywanie
  Pojemnośćładowania, akumulator
  Samorozładowanie, akumulator
  Akumulator powinien być przechowywany w temperaturze od 0 °C do +30 °C, w suchym miejscu. Im
  niższa temperatura przechowywania, tym niższe jest samoczynne rozładowywanie się akumulatora.
  Jeżeli przechowujesz akumulator przez dłuższy okres czasu (dłużej niż dwa miesiące), stan
  naładowania powinien wynosić około 30%. Aby uniknąć głębokiego rozładowania, należy
  sprawdzać w regularnych odstępach stan naładowania akumulatora.
  Aby móc wykorzystywać optymalną pojemność ładunkową akumulatora, należy go
  całkowicie rozładować, a następnie ponownie naładować.
  Jeżeli nie używasz akumulatora przez dłuższy czas, należy go wyjąć z notebooka.
  Nie wolno przechowywać akumulatora w urządzeniu!

  Wyjmowanie i wkładanie akumulatora
  Należy stosować tylko takie akumulatory, które są dopuszczone przez firmę
  Fujitsu Siemens Computers do stosowania z notebookiem.
  Nie wolno używać siły podczas wyjmowania lub wkładania akumulatora.
  Należy zwrócić uwagę na to, by do przyłączy akumulatora nie
  dostały się żadne obce ciała.

  Akumulator wyjmowanie
  ?
  ?
  ?
  ?

  Wyłącz notebook i wyjmij wtyk sieciowy z gniazda.
  Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny tak, aby słyszalne było jego zatrzaśnięcie.
  Odłącz wszystkie podłączone do notebooka przewody.
  Odwróć notebook i połóż go na stabilnym, równym i czystym podłożu. Podłóż ewentualnie
  ściereczkę zapobiegającą poślizgowi, aby uniknąć zadrapań notebooka.
  ? Przesuń ryglowanie akumulatora w kierunku
  strzałki (1) i przytrzymaj je mocno.
  ? Podnieś akumulator do góry i wyjmij
  go z wnęki akumulatora (2).
  Akumulator Zamontowanie

  1

  ? Przyłóż akumulator ukośnie do krawędzi
  wnęki akumulatora.
  ? Wciśnij akumulator do wnęki akumulatora
  tak, aby było wyczuwalne zatrzaśnięcie (1).
  ? Przesuń rygiel w kierunku strzałki (2).

  28

  Korzystanie z funkcji oszczędzania energii
  Energia

  Gdy wykorzystujesz dostępne funkcje oszczędzania energii, notebook zużywa mniej
  energii. Dzięki temu można pracować dłużej przy zasilaniu z akumulatora, zanim
  konieczne będzie ponowne naładowanie akumulatora.
  dla środowiska. Gdy w optymalny sposób korzystasz z funkcji oszczędzania energii,
  możesz uzyskać znaczne oszczędności, a jednocześnie chronisz środowisko.
  Gdy zamkniesz monitor ciekłokrystaliczny, notebook automatycznie przełącza się
  w tryb oszczędzania energii. W systemie operacyjnym Windows standardowo
  aktywny jest stan Hibernate (Stan spoczynku).
  Obecnie zalecamy następujące ustawienia:
  Ustawienia te to praktyczne wartości doświadczalne i mogą odbiegać od standardowych
  ustawień preinstalowanego oprogramowania i ustawień Windows.
  Funkcja
  Wyłączenie monitora
  Wyłączenie twardego dysku /
  twardych dysków
  Oszczędzanie energii (S3)
  Stan spoczynku (S4)

  Przy zasilaniu z sieci
  Po 10 minutach
  Po 15 minutach

  Przy zasilaniu z akumulatora
  Po 5 minutach
  Po 10 minutach

  Po 20 minutach
  Po 1 godzinie

  Po 15 minutach
  Po 30 minutach

  ? Ustaw opcje oszczędzania energii w menu symbol Start - (ustawienia) - panel sterowania Komputer przenośny - Opcje zasilania.
  ? Ustaw opcje wygaszacza ekranu w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Wygląd
  i personalizacja - Personalizacja - Wygaszacz ekranu.
  lub
  ? Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Ustaw wygaszacz ekranu w menu
  Dopasowanie - Wygaszacz ekranu.
  Jeżeli do któregoś z punktów wyboru potrzebujesz więcej informacji, dla większości
  ustawień możesz wyświetlić pomoc Microsoft Windows przez naciśnięcie klawisza F1.

  Gdy notebook pracuje w trybie oszczędzania energii, należy bezwzględnie
  przestrzegać następujących zasad.
  Bieżące dane są przechowywane w trybie oszczędzania energii w pamięci
  roboczej, pamięci cache lub w pliku na twardym dysku.
  Nigdy nie wolno wyłączać notebooka, gdy znajduje się on w trybie oszczędzania
  energii. Gdy wbudowany akumulator jest niemal rozładowany, należy zamknąć
  bieżące aplikacje i nie przechodzić do trybu oszczędzania energii.

  29

  Wyłącz notebook:
  o Gdy chcesz podłączyć urządzenia zewnętrzne
  o Gdy chcesz odłączyć urządzenia zewnętrzne od notebooka
  o Gdy chcesz wyjąć lub włożyć moduł pamięci
  Gdy notebook nie będzie używany przez dłuższy czas:
  ? Opuść tryb oszczędzania energii, gdy to konieczne, przez poruszenie myszą, naciśnięcie
  klawisza lub włączenie notebooka.
  ? Zakończ wszystkie uruchomione programy i wyłącz notebook.

  Dysk twardy
  Dysk twardy

  Twardy dysk jest najważniejszym nośnikiem danych notebooka. Gdy przekopiujesz programy i dane
  z płyt CD/DVD na twardy dysk, możesz znacznie szybciej, a przez to efektywniej pracować.
  W trakcie wymiany danych z twardym dyskiem świeci się wskaźnik napędu dysków.

  30

  Karty ExpressCard
  Karta ExpressCard
  Gniazdo

  Gniazdo kart ExpressCard umożliwia obsługę kart ExpressCard/34 lub ExpressCard/54.
  Należy przeczytać dokumentację karty ExpressCard i postępować
  według wskazówek producenta.
  Nie należy używać nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania kart ExpressCard.
  Należy zwrócić uwagę na to, by do gniazda kart ExpressCard nie
  Wkładanie kart ExpressCard
  Przechowuj zaślepkę gniazda karty ExpressCard w bezpiecznym miejscu.
  Po późniejszym wyjęciu karty ExpressCard należy ponownie włożyć zaślepkę
  do gniazda karty ExpressCard. W ten sposób zapobiegasz dostaniu się
  obcych ciał do gniazda kart ExpressCard.
  ? Wyjmij wypełnienie miejsca dla karty
  ExpressCard (2) z gniazda.
  KartyExpressCard

  ? Włóż kartę ExpressCard stykami do
  przodu w prowadnicę gniazda.
  ? Wsuń kartę ExpressCard ostrożnie do
  gniazda, aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.
  Zależnie od typu, karta ExpressCard może
  nieco wystawać z gniazda.

  Informacje dotyczące instalacji sterownika znajdziesz w dokumentacji
  dotyczącej karty ExpressCard.

  31

  Wyjmowanie kart ExpresCard
  ExpressCard

  Za pomocą odpowiedniego symbolu na pasku zadań można zatrzymać kartę ExpressCard:
  ? Kliknij symbol lewym przyciskiem myszy.
  ? Wybierz tę kartę ExpressCard, którą chcesz zatrzymać i wyjąć.
  ? Naciśnij klawisz Enter.
  Pole dialogowe informuje, że można teraz bez problemu wyjąć kartę ExpressCard.
  ? Wyjmij kartę ExpressCard z gniazda.

  ? Włóż zaślepkę gniazda karty ExpressCard
  w prowadnice gniazda.
  ? Wsuń ostrożnie zaślepkę gniazda kart
  ExpressCard do gniazda, aż wyraźnie
  się w nim zatrzaśnie.

  32

  Inne karty pamięci
  Notebook jest wyposażony w gniazdo kart pamięci. Gniazdo kart pamięci
  obsługuje następujące formaty:
  Secure Digital (karta SDTM)
  MultiMediaCard (MMC)
  Memory Stick/Memory Stick Pro (Sony(R))

  SecureDigital
  Kartapamięci

  MultiMediaCard
  MemoryStickPro
  Przy postępowaniu z kartami pamięci należy przestrzegać wskazówek producenta.
  Wkładanie kart pamięci
  ? Wsuń kartę pamięci ostrożnie do
  gniazda. Pole z napisem musi być
  skierowane do góry.
  Zależnie od typu, karta pamięci może
  nieco wystawać z gniazda.
  Wyjmowanie kart pamięci
  ? Wyjmij kartę pamięci z notebooka.
  33

  CD/DVD
  Formaty zapisu CD/DVD (zależnie od wersji)
  Formaty zapisudanych

  Napędy dyskowe płyt CD/DVD mogą albo tylko odczytywać różne płyty CD lub DVD, albo też
  odczytywać je i zapisywać. Poniżej opisane są poszczególne typy płyt CD lub DVD:

  CD-ROM
  CD-ROM

  Skrót dla Compact Disc - Read Only Memory. Płyta CD-ROM jest optyczną pamięcią danych, która
  może pomieścić maksymalnie 700 MB danych. Dane te nie mogą zostać zmienione.

  CD-R
  CD-R

  Skrót dla Compact Disc Recordable. Płyta CD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można
  zapisać tylko raz i która może pomieścić maksymalnie 700 MB danych. Następnie dane te
  nie mogą już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.

  CD-RW
  CD-RW

  Skrót dla Compact Disc ReWriteable. Płyta CD-RW jest optyczną pamięcią danych, którą
  można prawie dowolnie często zapisywać na nowo i która mieści maksymalnie 700 MB
  danych. Oznacza to, że dane mogą być usuwane i zmieniane.

  DVD (DVD-ROM i DVD-Video)
  DVD
  DVD-ROM
  DVD-Video

  Skrót dla Digital Versatile Disc albo Digital Video Disc. Płyta DVD jest optyczną pamięcią danych,
  która może pomieścić maksymalnie 17 GB danych.

  DVD+R/DVD-R
  DVD-R
  DVD+R

  Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable albo Digital Video Disc Recordable. Płyta
  DVD+R lub DVD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można zapisać tylko raz i
  która mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Następnie dane te nie mogą już zostać
  zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.
  DVD+R i DVD-R są różnymi standardami. DVD+R i DVD-R mogą być zapisywane
  tylko przez te napędy dysków, które obsługują dany standard.

  34

  DVD+RW/DVD-RW
  DVD+RW
  DVD-RW

  Skrót dla Digital Versatile Disc lub Digital Video Disc ReWriteable. Płyta DVD+RW lub DVD-RW
  jest optyczną pamięcią danych, którą można prawie dowolnie często na nowo zapisywać i która
  mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Oznacza to, że dane te mogą być usuwane i zmieniane.
  Płyty DVD+RW i DVD-RW są różnymi standardami. Płyty DVD+RW i DVD-RW mogą
  być zapisywane tylko przez te napędy dysków, które obsługują dany standard.

  DVD+R DL/DVD-R DL (Double Layer)
  DVD+RDL/DVD-RDL (DoubleLayer)

  Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable Double Layer albo Digital Video Disc Recordable
  Double Layer. Płyta DVD+R lub DVD-R jest optyczną pamięcią danych, którą można
  zapisać tylko raz i która mieści maksymalnie 8, 5 GB danych. Następnie dane te nie mogą
  już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane.

  DVD-R LF (z obsługą Label Flash)
  DVD-RLF

  Skrót dla Digital Versatile Disc Recordable Label Flash. Płyta DVD-R LF jest optyczną pamięcią
  danych, którą można zapisać tylko raz i która mieści maksymalnie 4, 7 GB danych. Następnie
  dane te nie mogą już zostać zmienione, ale mogą być dowolnie często odczytywane. Płyta
  jest przystosowana do bezpośredniego nadruku w technologii Label Flash.

  HD-DVD
  HD-DVD

  Ten format danych mogą zapisywać i odczytywać tylko napędy obsługujące ten standard.

  Skrót dla High Definition Digital Versatile Disc Recordable lub High Definition Digital Video
  Disc Recordable. Płyta HD-DVD to optyczny nośnik danych, na którym można zapisać tylko
  jeden raz maksymalnie 15 - 30 GB danych (15 GB na warstwę). Później nie można już
  zmienić tych danych, ale można je odczytywać dowolną liczbę razy.

  Blu-ray
  Blu-ray

  Ten format danych mogą zapisywać i odczytywać tylko napędy
  obsługujące standard Blue-ray.

  Płyta Blue-ray to optyczny nośnik danych, na którym można zapisać tylko jeden raz
  maksymalnie 25 - 50 GB danych (25 GB na warstwę). Później nie można już zmienić
  tych danych, ale można je odczytywać dowolną liczbę razy.

  35

  Postępowanie z płytami CD/DVD
  Przy postępowaniu z płytami CD/DVD należy przestrzegać następujących wskazówek:
  Nigdy nie dotykaj powierzchni płyty CD/DVD. Chwytaj płyty CD/DVD tylko za krawędź!
  Przechowuj płyty CD/DVD zawsze w ich opakowaniach. W ten sposób unikasz
  zakurzenia, zadrapania lub innego uszkodzenia płyty CD/DVD.
  Chroń płyty CD/DVD przed kurzem, drganiami mechanicznymi i
  bezpośrednim promieniowaniem słonecznym!
  Nie przechowuj płyt CD/DVD w zbyt ciepłych lub zbyt wilgotnych miejscach.
  CD/DVD

  W celu zapewnienia optymalnej prędkości zapisu używaj płyt z napisem
  " Multispeed " lub " High Speed ".
  DVD -czystapłyta
  CD- czystapłyta
  Płytaczysta

  Napędy płyt CD/DVD (zależnie od wersji)
  Notebook jest dostarczany wraz z napędem płyt CD/DVD. Notebook jest
  wyposażony w wieloformatowy napęd DVD z obsługą płyt dwuwarstwowych lub
  napęd combo z obsługą HD-DVD albo BlueRay.
  Jeżeli nie masz pewności, jaki typ CD lub DVD jest najlepszy dla danego przypadku
  zastosowania, np. wykonywanie kopii zapasowych danych, nagrywanie filmów, zapisywanie
  zdjęć itp., zasięgnij informacji w specjalistycznym sklepie.

  Wieloformatowy napęd DVD z obsługą zapisu dwuwarstwowego
  Obsługa płytdwuwarstwowych, napęddyskówMulti-Format-DVD
  Napęd płytCD/DVD
  dyskówMulti-Format-DVD, obsługa płytdwuwarstwowych

  Dzięki napędowi DVD Multi-Format z obsługą dwuwarstwowego zapisu można odczytywać
  wszystkie powyżej wymienione optyczne nośniki danych z wyjątkiem HD-DVD i BlueRay. Można
  także zapisywać na płytach CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW i DVD+R DL.

  Napęd combo HD-DVD
  Napęd comboHD-DVD

  Za pomocą napędu combo HD-DVD można odczytywać wszystkie wymienione powyżej
  optyczne nośniki danych za wyjątkiem BlueRay. Można także zapisywać na płytach CD-R,
  CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW i DVD+R DL.

  Napęd combo BlueRay
  Napęd comboBlueRay

  Za pomocą napędu combo BlueRay można odczytywać wszystkie wymienione powyżej
  optyczne nośniki danych za wyjątkiem HD-DVD. Można także zapisywać na płytach CD-R,
  Wkładanie lub wyjmowanie płyt CD/DVD
  Notebook musi być włączony.
  ? Naciśnij przycisk do wkładania/wyjmowania (1).
  Otwiera się szuflada napędu.
  ? Ostrożnie całkowicie wysuń szufladę
  napędu dysków (2).

  1

  ? Włóż do szuflady napędu płytę CD/DVD
  stroną z napisem do góry.
  lub
  ? Wyjmij włożoną płytę CD/DVD.
  ? Zamknij szufladę napędu, aż do
  wyczuwalnego zatrzaśnięcia.

  Ręczne wyjmowanie płyt CD/DVD (wyjmowanie awaryjne)
  Wyjmowanieawaryjne, CD/DVD
  Wyjmowanieręczne, CD/DVD
  Gdy jest przerwa w dopływie prądu lub gdy napęd jest uszkodzony, można ręcznie wyjąć płytę
  CD/DVD.
  ? Naciśnij mocno sztyftem lub drutem (np.
  wyprostowany spinacz biurowy) w otwór (1).
  Szuflada napędu wyskakuje. Teraz
  można wysunąć szufladę napędu (2)
  z napędu dysków.

  37

  Kody regionalne dla filmów DVD i odtwarzaczy DVD
  Kody
  DVD regionalne
  FilmyDVD

  Filmy DVD i odtwarzacze DVD (jak np. napęd DVD notebooka) są z reguły zaopatrzone
  w kod regionalny. Kody regionalne filmów DVD i odtwarzacza muszą być ze sobą
  zgodne, aby odtwarzanie filmu było możliwe.
  Istnieje sześć różnych kodów regionalnych:
  Kod regionalny 1: USA i Kanada
  Kod regionalny 2: Egipt, Europa, Japonia, Afryka Południowa i Bliski Wschód
  Kod regionalny 3: Azja południowo-wschodnia (m. in. Hongkong, Indonezja, Filipiny, Korea
  Południowa, Tajwan)
  Kod regionalny 4: Australia, Nowa Zelandia, południowo-wschodni Pacyfik, Ameryka
  Środkowa i Południowa oraz Karaiby.
  Kod regionalny 5: Afryka (oprócz Afryki Południowej), Indie i dawne państwa ZSRR
  Kod regionalny 6: Chiny

  Napęd DVD notebooka obsługuje funkcję RPC-II (Phase II System of Regional Playback
  Control). Funkcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę do pięciu razy kodu regionalnego
  w celu odtwarzania odpowiednich filmów DVD. Po ostatniej zmianie zostaje aktywny
  ostatnio wybrany kod regionalny i nie można go już więcej zmienić.
  Jeżeli film DVD może być odtwarzany we wszystkich regionach,
  ma on wtedy kod regionalny 0.
  Przed zakupem filmu DVD należy sprawdzić, czy kod regionalny filmu DVD
  zgadza się z kodem regionalnym napędu DVD notebooka.

  Dostosowanie funkcji AutoPlay napędu CD/DVD
  Typ zawartości, CD/DVD
  FunkcjaAutoPlay

  System operacyjny Windows pracuje z funkcjami AutoPlay. Oznacza to, że można w systemie
  Windows ustalić, w jaki sposób traktowane są różne rodzaje płyt CD lub DVD.
  Funkcję AutoPlay napędu do płyt CD/DVD można ustawić odpowiednio do swoich potrzeb,
  np. tak, by po włożeniu dźwiękowej płyty CD uruchamiał się odtwarzacz Media Player
  oraz aby płyta dźwiękowa CD była automatycznie odtwarzana.
  Należy postępować w poniżej opisany sposób:
  ? Wykonaj ustawienia w menu symbol Start - (ustawienia) - Panel sterowania - Sprzęt i dźwięk Autoodtwarzanie)
  Pamiętaj, że musisz dopasować działanie funkcji do każdego
  poszczególnego typu zawartości CD/DVD.

  38

  Mikrofon i głośniki
  Mikrofon

  Notebook jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne i dwa mikrofony.
  Jeżeli przyłączony zostanie mikrofon zewnętrzny, wewnętrzny mikrofon
  jest automatycznie wyłączany.
  Jeżeli podłączone zostaną słuchawki lub zewnętrzne głośniki, wewnętrzne
  głośniki zostają automatycznie wyłączone.
  Za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F3 możesz włączyć i wyłączyć głośnik.

  Ustawianie głośności
  ? Ustaw żądaną głośność za pomocą kombinacji klawiszy Fn + F4 lub Fn + F5.
  lub
  ? Kliknij podwójnie ikonę głośnika na pasku zadań, następnie kliknij Mikser.
  lub
  ? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Sprzęt i dźwięk - Dźwięk: Dopasuj głośność systemową.
  ? Aby zmienić poziom głośności, przesuń suwak.
  ? Aby włączyć lub wyłączyć głośnik, kliknij podwójnie ikonę głośnika na pasku zadań.
  Głośność

  39

  Wbudowany modem 56k
  Modem 56k

  Wbudowany modem 56k obsługuje wszystkie zastosowania w komunikacji danych, takie jak:
  Praca w trybie modemu: szybkie pobieranie danych z prędkością do 56 000 b/s
  (V. 9x). Wstecznie kompatybilny z modemami V. 34.
  o Praca w trybie faksu: Wysyłanie i odbiór faksów z prędkością do 14 400 b/s.
  o Łatwe dopasowanie do danego kraju przez ustawienia programowe
  Modem jest zgodny z dyrektywą UE 91/263/EEC (Dyrektywa dotycząca telekomunikacyjnych
  urządzeń przesyłowych) i został sprawdzony zgodnie z dyrektywą TBR-21.
  Modem może być użytkowany w następujących krajach:
  Wybieranie tonalne: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
  Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Wielka, Brytania i Włochy.
  Wybieranie impulsowe: Belgia, Francja, Holandia i Włochy.
  Dodatkowo także w: Polsce, Słowenii, Afryce Południowej i na Węgrzech.

  Podłączenie modemu notebooka do gniazdka telefonicznego
  Przewód modemu oraz typowy dla danego kraju adapter telefoniczny nie wchodzą
  w zakres dostawy. Można je nabyć w specjalistycznych sklepach.
  Pamiętaj, że linia telefoniczna lub linia przesyłu danych jest zajęta, gdy do linii
  telefonicznej podłączony jest modem i że nie można wtedy używać telefonu.
  Wyjmij wtyczkę modemu z gniazdka telefonicznego po zakończeniu surfowania w
  Internecie lub obsługi faksu i podłącz ponownie przewód telefonu.
  ? Podłącz przewód modemu do złącza
  modemu notebooka (1).
  ? Podłącz przewód modemu (2) do
  adaptera przewodu telefonicznego (3),
  odpowiedniego dla danego kraju.
  ? Przyłącz przewód modemu do gniazdka
  telefonicznego (4).
  Modem

  40

  Ethernet i LAN
  EthernetLAN

  Wewnętrzny moduł LAN notebooka obsługuje Ethernet LAN (10/100 Mbps). Za pomocą modułu
  LAN można łączyć się z lokalną siecią danych (LAN = Local Area Network).
  ? Podłącz przewód LAN do złącza
  LAN notebooka (1).
  ? Podłącz przewód LAN do gniazdka
  sieci danych (2).

  Administrator sieci może udzielić pomocy przy konfigurowaniu i używaniu połączeń LAN.
  Przewód LAN nie wchodzi w zakres dostawy. Można go nabyć
  w specjalistycznych sklepach.

  41

  Komponenty radiowe (Wireless LAN)
  Wbudowanie modułu Wireless LAN, niedopuszczonego przez firmę
  Fujitsu Siemens Computers GmbH, powoduje unieważnienie zezwoleń
  udzielonych dla tego urządzenia (CE! ).
  WirelessLAN

  Notebook posiada wbudowany moduł Wireless LAN.

  Włączanie i wyłączanie modułu Wireless LAN
  Sprawdź, czy moduł Wireless LAN jest aktywowany/nieaktywny w
  zainstalowanym oprogramowaniu Wireless LAN.
  WirelessLAN

  ? Przesuń wyłącznik w położenie " ON ", aby
  włączyć moduł Wireless LAN.
  Wskaźnik Wireless LAN świeci
  się, gdy moduł Wireless LAN jest
  włączony (aktywny).

  Więcej informacji na temat korzystania z Wireless LAN znajdziesz w plikach
  pomocy (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

  42

  Pilot zdalnego sterowania do Windows Vista
  Media Center (zależnie od wersji).
  InterfejsCIR
  Pilotzdalnego sterowania

  Jeżeli notebook jest wyposażony w interfejs podczerwieni i pilota Media Center, za
  pomocą pilota można sterować pracą Windows Vista Media Center.
  Przed pierwszym użyciem pilota zdalnego sterowania należy ściągnąć
  ochronną folię ze styków.
  Więcej informacji znajdziesz w podręczniku online do systemu operacyjnego
  Windows (patrz rozdział " Źródła informacji ", Strona 5).

  Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania
  ? Wyjmij pilota zdalnego sterowania z gniazda.
  Pilotzdalnegosterowania

  43

  Używanie pilota zdalnego sterowania
  Pilot zdalnego sterowania (2) musi znajdować się w obszarze działania (poziomo około 30°) złącza
  podczerwieni (1) notebooka. Pilotem zdalnego sterowania można posługiwać się w zasięgu
  działania (3) złącza podczerwieni. Zasięg (3) może nieco odbiegać od obszaru działania złącza.

  Krzyżak nawigacyjny
  Za pomocą krzyżaka nawigacyjnego dokonuje się przesuwu
  w obrębie menu (do góry, do dołu, na lewo i na prawo).
  ? Za pomocą przycisku " OK " aktywuje się wybrane punkty
  menu.

  Włącznik/wyłącznik trybu
  oszczędzania energii (S3)
  Za pomocą tego przycisku można
  przełączyć notebook do trybu
  oszczędzania energii (S3) lub
  zakończyć pracę w tym trybie (S3).
  Stop
  Za pomocą tego przycisku kończy
  się bieżące odtwarzanie.

  Rec
  zapisywać bieżący program
  telewizyjny na twardym dysku
  notebooka.

  Przewijanie do tyłu
  Za pomocą tego przycisku
  przewija się odtwarzanie do tyłu.

  Skok do tyłu
  Za pomocą tego przycisku uruchamia
  się odtwarzanie poprzedniego tytułu,
  obrazu lub poprzedniej sekwencji
  filmowej.
  Skok do przodu
  się odtwarzanie następnego tytułu,
  obrazu lub następnej sekwencji
  Informacja
  Po naciśnięciu tego przycisku można
  otrzymać dodatkowe informacje na
  temat aplikacji multimedialnych.
  Przycisk wyciszenia
  Za pomocą tego przycisku włącza
  się i wyłącza odtwarzanie dźwięku.

  Odtwarzanie
  uruchamia się odtwarzanie.

  Przewijanie do przodu
  przewija się odtwarzanie do
  przodu.
  Wstecz
  przejść do poprzedniego menu.

  Pause
  wstrzymać bieżące odtwarzanie.

  Zmiana kanału
  zmienić odbierany kanał TV.

  Zwiększanie/zmniejszanie siły
  głosu
  Za pomocą tych przycisków
  zwiększa się lub zmniejsza siłę
  głosu.

  Odczyt zapisanych programów
  odtworzyć zapisane na twardym
  dysku programy TV.

  Start
  wywołać menu startowe Windows
  Vista Media Center.

  45

  Live-TV
  można przejść od odtwarzania
  zapisanych na dysku programów
  TV do bieżącego programu TV w
  wybranym kanale.

  Menu DVD
  uruchomić główne menu płyty
  znajdującej się w napędzie DVD.

  Z tego przycisku można
  korzystać tylko z podłączonym i
  skonfigurowanym tunerem TV.
  Przegląd programu TV
  Za pomocą tego klawisza można
  wywołać przegląd programu TV.
  Przegląd programu nie jest w tej
  chwili emitowany przez wszystkie
  stacje we wszystkich krajach.
  skonfigurowanym tunerem TV.

  46

  Funkcje bezpieczeństwa

  Funkcje bezpieczeństwa
  Funkcjebezpieczeństwa

  Notebook dysponuje różnymi funkcjami bezpieczeństwa, za pomocą których możesz
  chronić swój system i osobiste dane przed niepowołanym dostępem.
  W tym rozdziale dowiesz się, jak używać tych funkcji i jakie korzyści one zapewniają.
  Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach, gdy np. zapomnisz swoje
  hasło, utracisz dostęp do systemu i swoich danych. Dlatego też należy
  przestrzegać następujących wskazówek:
  Wykonuj w regularnych odstępach czasu kopie zapasowe danych na zewnętrznych
  nośnikach danych, np. na zewnętrznych twardych dyskach, płytach CD lub DVD.
  o Przy pewnych funkcjach bezpieczeństwa trzeba podać hasła. Należy zanotować
  sobie hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
  Jeżeli dojdzie do utraty/zagubienia haseł, musisz zwrócić się do naszej pomocy
  technicznej. Usunięcie haseł nie jest przypadkiem gwarancyjnym - jest to usługa odpłatna.

  Krótki przegląd funkcji bezpieczeństwa
  Funkcja bezpieczeństwa
  Kensington Lock

  Rodzaj ochrony
  Wytrzymała linka stalowa z
  zamkiem

  Ochrona hasłem w BIOS

  Ochrona hasłem programu
  BIOS Setup i systemu
  operacyjnego przy pomocy
  hasła administratora i hasła
  użytkownika.

  Przygotowanie
  Zamocować urządzenie
  Kensington MicroSaver
  (wyposażenie opcjonalne) i
  zamknąć je.
  W programie BIOS Setup
  ustanów przynajmniej
  jedno hasło administratora
  i według życzenia aktywuj
  ochronę hasłem dla systemu
  operacyjnego.

  Funkcjebezpieczeństwa
  Krótkiprzegląd

  Korzystanie z zabezpieczenia Kensington Lock
  ? Zamocuj urządzenie Kensington MicroSaver
  do gniazda notebooka.
  Zabezpieczenieprzed kradzieżą
  Zabezpieczeniemechaniczne
  Korzystaniez zabezpieczeniaKensingtonLock
  Kensington MicroSaver

  Ustawienie ochrony hasłem w BIOS-Setup-Utility
  Zanim wykorzystasz różne możliwości ochrony hasła w programie BIOS Setup dla
  zabezpieczenia danych, musisz pamietać o przestrzeganiu następujących zasad:
  Należy zanotować sobie hasło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeżeli
  zapomnisz hasło administratora, nie będziesz miał już dostępu do notebooka.
  Usunięcie hasła nie jest przypadkiem gwarancyjnym i jest usługą odpłatną.
  Ochronahasłem

  Hasło może mieć maksymalnie osiem znaków i może składać się z liter i cyfr. Nie
  trzeba rozróżniać pomiędzy pisaniem wielkimi i małymi literami.

  Ochrona przez BIOS-Setup-Utility (hasło administratora
  i hasło użytkownika)
  Jeżeli ta instrukcja obsługi została otwarta na ekranie komputera, zalecamy
  wydrukowanie poniższych wskazówek. W trakcie ustanawiania ochrony hasłem
  nie będzie można wyświetlić tych wskazówek na monitorze.
  BIOS-Setup-Utility

  Zarówno dzięki hasłu administratora, jak i hasłu użytkownika unikasz nieuprawnionego wywołania
  programu BIOS Setup. Za pomocą hasła administratora masz dostęp do wszystkich funkcji
  programu BIOS Setup, za pomocą hasła użytkownika tylko do części funkcji. Hasło użytkownika
  można ustanowić tylko wtedy, gdy zostało wcześniej ustawione hasło administratora.
  Sposób wywoływania i obsługi programu BIOS Setup jest opisany w rozdziale
  " Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility ", Strona 63.

  Przydzielanie hasła administratora i hasła użytkownika
  ? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
  ? Zaznacz pole Set Supervisor Password i naciśnij Enter.
  Monit Enter new Password: oznacza, że należy wprowadzić nowe hasło.
  ? Wpisz hasło i naciśnij Enter.
  Monit Confirm new Password oznacza, że należy potwierdzić nowe hasło.
  ? Należy teraz jeszcze raz wpisać hasło i nacisnąć Enter.
  Komunikat Password installed oznacza, że nowe hasło zostało zapisane.
  ? W celu przydzielenia hasła użytkownika należy wybrać pole Set User Password i postępować
  dokładnie tak samo, jak przy ustanawianiu hasła administratora.
  Jeżeli nie chcesz przeprowadzać żadnych innych ustawień, możesz
  zakończyć pracę programu BIOS Setup.
  ? Wybierz w menu Exit opcję Save Changes & Exit (zapisz zmiany i zakończ program).
  ? Wybierz OK lub Yes i naciśnij klawisz Enter.
  Notebook uruchamia się na nowo, a nowe hasło jest aktywne. Jeżeli chcesz teraz wywołać
  program BIOS Setup, musisz najpierw podać hasło administratora lub hasło użytkownika. Zwróć
  uwagę na to, że za pomocą hasła użytkownika masz dostęp tylko do niektórych ustawień BIOS.
  administratora
  Hasło użytkownika

  48

  Zmiana hasła administratora lub hasła użytkownika
  Hasło administratora można zmienić tylko po zalogowaniu się w programie BIOS Setup
  za pomocą swojego aktualnego hasła administratora.
  Hasłoużytkownika
  Hasłoadministratora
  Hasło

  ? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
  ? Przy zmianie hasła należy postępować dokładnie tak samo jak przy jego ustanawianiu.

  Unieważnienie haseł
  Aby unieważnić obowiązujące hasło bez ustanowienia nowego, należy
  postępować w poniższy sposób:
  Hasło

  ? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
  ? Zaznacz pole Set Supervisor Password lub Set User Password i naciśnij klawisz Enter.
  Monit Enter Current Password oznacza wezwanie do wpisania aktualnego hasła.
  Polecenie Enter new Password oznacza wezwanie do wpisania nowego hasła.
  ? Naciśnij dwukrotnie Enter.
  Notebook uruchamia się na nowo, a hasło jest nieaktywne.
  Przez unieważnienie hasła administratora unieważnione zostaje jednocześnie hasło użytkownika.

  Ochrona hasłem systemu operacyjnego
  Za pomocą hasła administratora, które ustalono w programie BIOS Setup (patrz
  rozdział " Przydzielanie hasła administratora i hasła użytkownika ", Strona 48),
  można również zablokować uruchamianie systemu operacyjnego.
  System operacyjny

  Aktywowanie ochrony systemowej
  ?
  ?
  ?
  ?

  Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
  Wybierz opcję Password on Boot i naciśnij klawisz Enter.
  Wybierz opcję Enabled i naciśnij klawisz Enter.
  W menu Exit wybierz opcję Save Changes and Exit.
  Notebook uruchamia się na nowo. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora.

  Unieważnienie ochrony systemowej
  ? Wywołaj program BIOS Setup i wybierz menu Security.
  ? Wybierz opcję Password on Boot i naciśnij klawisz Enter.
  ? Wybierz opcję Disabled i naciśnij klawisz Enter.
  zakończyć pracę programu BIOS Setup.
  ? W menu Exit wybierz opcję Save Changes and Exit. System nie jest chroniony hasłem.
  Podłączanie urządzeń zewnętrznych

  Podłączanie urządzeń zewnętrznych
  W każdym przypadku musisz przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa, zawartych
  w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4, zanim przystąpisz do podłączania
  urządzeń do notebooka lub ich odłączania.
  Zawsze najpierw przeczytaj dokumentację do urządzenia zewnętrznego, które chcesz
  podłączyć.
  Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów podczas burzy.
  Nigdy nie ciągnij za przewód, kiedy go wyciągasz! Chwytaj zawsze za wtyk.
  Dotrzymuj poniżej opisanej kolejności, gdy podłączasz zewnętrzne urządzenia
  do notebooka lub gdy je od niego odłączasz.
  Podłączanie urządzeń do notebooka
  1. Wyłącz notebook i wszystkie urządzenia zewnętrzne.
  2. Wyjmij wtyk sieciowy zasilacza notebooka i wszystkich odnośnych
  urządzeń z gniazdek sieciowych.
  3. Podłącz odpowiednio przewody wszystkich zewnętrznych urządzeń,
  według załączonych instrukcji.
  4. Włóż wszystkie wtyki sieciowe do gniazd sieciowych.
  Urządzeniaperyferyjne
  Urządzenia

  Odłączanie urządzeń od notebooka
  3. Odłącz odpowiednio przewody wszystkich zewnętrznych urządzeń,
  Do niektórych z zewnętrznych urządzeń należy zainstalować i skonfigurować
  specjalne oprogramowanie (np. sterowniki) (patrz dokumentacja dotycząca
  urządzenia zewnętrznego i systemu operacyjnego).

  Porty

  78

  Cyfrowe złącze monitora DVI-D

  Porty USB

  51

  Podłączanie zewnętrznego monitora
  Gniazdo monitora
  Monitor VGA

  Do notebooka można jednocześnie podłączyć maksymalnie dwa zewnętrzne monitory.
  Monitor analogowy podłącza się do analogowego złącza monitora, natomiast monitor cyfrowy do złącza DVI-D. Wyświetlanie obrazu jest ograniczone do jednocześnie maksymalnie dwóch
  monitorów (patrz " Kombinacje klawiszy ", Strona 18, sekcja " Przełączanie wyjść karty graficznej ").
  Do podłączania cyfrowych monitorów należy stosować wyłącznie
  przewody ze złączem DVI-D!
  Nie wolno stosować adapterów i przewodów DVI-I! Z powodu innej obsady styków
  mogłoby to spowodować uszkodzenie złącza lub przewodu!
  W razie wątpliwości należy poprosić o pomoc w specjalistycznym sklepie.
  Poniżej przedstawiamy porównanie złączy DVI-D i DVI-I:
  Złącze DVI-D

  Złącze DVI-I

  Złącze
  Ikona

  Podłączanie monitora

  Złącze monitora analogowego

  ? Wyłącz notebook i monitor zewnętrzny.
  ? Podłącz przewód danych zewnętrznego monitora do gniazda monitora notebooka.
  ? Włącz najpierw zewnętrzny monitor, a następnie notebook.

  52

  Ustawianie częstotliwości odświeżania obrazu dla
  zewnętrznego monitora
  Monitor

  Przy ustawieniu zbyt wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu monitor może
  zostać uszkodzony. Informacja o maksymalnej możliwej częstotliwości odświeżania
  ekranu znajduje się w dokumentacji dołączonej do monitora.
  Ustawienie właściwej częstotliwości odświeżania ekranu zapobiega migotaniu obrazu.
  ? Dostosuj częstotliwość odświeżania ekranu do posiadanego monitora.
  ? Wybierz symbol Start - Panel sterowania - Wygląd i dopasowanie - Dopasowania): Dopasuj rozdzielczość
  ekranu. Wybierz Dopasowanie Ustawienia ekranu typ monitora 1 lub 2.
  ? Wybierz Ustawienia zaawansowane - Monitor.
  ? W menu Częstotliwość odświeżania ekranu wybierz optymalną częstotliwość
  odświeżania dla podłączonego monitora.
  ? Wybierz Zastosuj i zatwierdź OK.

  Podłączanie urządzeń USB
  Do portów USB można podłączać zewnętrzne urządzenia posiadające interfejs
  USB (np. drukarka, skaner lub modem).
  Urządzenia USB są urządzeniami typu "hot plug ". Dlatego przewody urządzeń
  USB mogą być podłączane i odłączane przy włączonym systemie.
  W standardzie USB 1. x maksymalna szybkość transmisji danych wynosi 12 Mb/s.
  W standardzie USB 2. x szybkość transmisji danych wynosi do 480 Mb/s.
  Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji urządzeń USB.
  ? Podłącz przewód danych do urządzenia
  zewnętrznego.
  ? Podłącz przewód przesyłu danych do
  złącza USB notebooka.

  Sterowniki urządzeń
  Urządzenia USB są automatycznie rozpoznawane i instalowane przez system operacyjny.

  53

  FunkcjaładowaniazgniazdaUSB

  Jeżeli podłączasz urządzenia USB do tego gniazda USB, notebook powinien
  być zasilany przez zasilacz sieciowy, gdyż w przeciwnym razie przy wyłączonym
  notebooku nastąpi rozładowanie akumulatora.
  Zasilacz sieciowy musi być podłączony już przy wyłączaniu notebooka, gdyż
  w przeciwnym razie funkcja ładowania przez USB nie będzie aktywna, a
  podłączone urządzenia USB nie będa ładowane.
  W niektórych urządzeniach USB (np. telefonach komórkowych) do uaktywnienia
  funkcji ładowania przez port USB wymagany jest sterownik. W takim wypadku
  funkcja ładowania przez port USB nie działa przy wyłączonym notebooku,
  ponieważ sterownik nie jest wtedy aktywny.

  Z tego gniazda USB można ładować lub zasilać podłączone urządzenia USB nawet przy
  wyłączonym notebooku (np. ładować palmtopa lub telefon komórkowy, albo podłączyć lampkę USB).
  Gniazdo USB z funkcją ładowania jest wyposażone we własny wskaźnik pracy. Jeżeli do tego gniazda
  zostanie podłączone urządzenie USB, wówczas wskaźnik pracy reaguje w następujący sposób:
  Przy podłączonym zasilaczu sieciowym:
  o Wskaźnik świeci w kolorze zielonym: notebook jest włączony.
  o Wskaźnik miga w kolorze zielonym: notebook jest wyłączony.
  Przy zasilaniu z akumulatora:
  54

  Wskaźnik świeci w kolorze czerwonym: notebook jest włączony.
  Wskaźnik miga w kolorze czerwonym: notebook jest wyłączony.

  Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio
  Podłączaniesłuchawek
  Mikrofon
  Podłączanieurządzeńaudio

  Podłączaniemikrofonu
  Złącza audio
  Do gniazda mikrofonu / Line In notebooka można podłączyć zewnętrzny mikrofon, odtwarzacz
  MiniDisc, odtwarzacz MP3, odtwarzacz CD lub magnetofon kasetowy.
  ? Podłącz kabel danych do urządzenia
  gniazda mikrofonu / Line-in notebooka.

  55

  Do gniazda słuchawek / SPDIF notebooka można podłączyć zewnętrzne głośniki lub
  urządzenia dźwiękowe z cyfrowym wejściem optycznym.
  ? Podłącz przewód danych do urządzenia
  gniazda słuchawek/SPDIF notebooka.

  Gdy kupujesz przewód do notebooka, musisz pamiętać, że
  gniazdo słuchawek/SPDIF w notebooku jest gniazdkiem słuchawkowym
  typu " mini-jack 3, 5 mm ".
  Jeżeli chcesz podłączyć słuchawki lub głośniki, potrzebujesz wtyku
  słuchawkowego typu " mini-jack 3, 5 mm ".
  Jeżeli chcesz podłączyć do notebooka urządzenia audio z cyfrowym wejściem
  optycznym (np. wzmacniacz), musisz mieć przewód światłowodowy z wtykiem
  " TOSLINK 3, 5 mm (do gniazda SPDIF 3, 5) ".
  Wtyk

  Złącze

  Obsada styków
  optyczne

  Regulacja głośności
  ? Ustaw żądaną głośność -- patrz rozdział " Ustawianie głośności ", Strona 39.

  Wyjmowanie i wkładanie komponentów w przypadku serwisowym

  w przypadku serwisowym
  Naprawy notebooka mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowany
  personel fachowy. Poprzez nieuprawnione otworzenie lub nieprawidłowe
  naprawy wygasa gwarancja oraz może dojść do znacznych zagrożeń dla
  użytkownika (porażenie elektryczne, zagrożenie pożarem).
  Przypadekserwisowy
  Komponenty

  Po rozmowie z Centrum Obsługi Klienta można samodzielnie wymontować lub
  zamontować opisane w tym rozdziale komponenty.
  Jeżeli samodzielnie wyjmujesz lub montujesz komponenty bez porozumienia się z
  Działem Obsługi Klienta, powoduje to wygaśnięcie gwarancji notebooka.

  Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania
  zespołów i elementów składowych
  Wymontuj akumulator.
  Należy ostrożnie postępować z mechanizmami ryglującymi baterie i inne podzespoły.
  Nigdy nie wolno używać ostrych przedmiotów, takich jak np. śrubokręt, nożyce
  lub nóż do podważania pokryw w celu ich otwarcia.
  Zespoły zawierające elementy wrażliwe na ładunki elektrostatyczne (ESD)
  mogą być oznakowane pokazaną naklejką.

  Elektryczność
  Podzespół
  Wskazówki statyczna

  W przypadku napraw lub regulacji zespołów zawierających elementy wrażliwe
  na ładunki elektrostatyczne, przestrzegaj następujących zasad:
  Przed rozpoczęciem pracy musisz się statycznie rozładować (np. poprzez
  dotknięcie uziemionego przedmiotu).
  Stosowane przyrządy i narzędzia nie mogą zawierać ładunku statycznego.
  Przed wsunięciem lub wyciągnięciem zespołów wyjmij wtyk z gniazda.
  Chwytaj podzespół zawsze za krawędzie.
  Nie dotykaj styków przyłączeniowych ani ścieżek przewodzących
  podzespołów.

  Wyjmowanie i ponowne wkładanie akumulatora opisane jest w rozdziale
  " Wyjmowanie i wkładanie akumulatora ", Strona 28.

  Wyjmowanie i wkładanie twardego dysku
  Wymontowanie twardego dysku
  ?
  ?
  ?
  ?

  nieślizgającą się ściereczkę na to podłoże, aby uniknąć zadrapania notebooka.
  ? Wykręć wkręt (1).
  ? Zdejmij pokrywę w kierunku strzałki (2).
  Twardy dysk

  2

  ? Wykręć wkręty (1).
  ? Pociągnij twardy dysk za uchwyt (2)
  w kierunku strzałki, by wyciągnąć
  go z wnęki (3).

  58

  Zamontowanie twardego dysku
  Podczas montażu twardego dysku zachowaj ostrożność, by nie wykrzywić
  lub uszkodzić styków we wnęce twardego dysku.
  Twardydysk

  ? Włóż twardy dysk do wnęki twardego dysku.
  ? Pociągnij twardy dysk za uchwyt (2) w
  kierunku oznaczonym strzałką (2), aż do
  zatrzaśnięcia styków. W razie potrzeby
  popchnij palcem krawędź dysku.
  ? Zamocuj wkręty (3).

  1

  ? Wsuń pokrywę na miejsce w kierunku
  oznaczonym strzałką (1).
  ? Przymocuj pokrywę za pomocą śruby (2).

  1

  ? Włóż ponownie akumulator (patrz rozdział " Akumulator Zamontowanie ", Strona 28).
  ? Ponownie prawidłowo ustaw notebook na równej powierzchni.
  ? Ponownie podłącz odłączone wcześniej przewody.

  Rozszerzenie pamięci
  pamięci
  Rozbudowa systemu
  Pamięćgłówna

  Notebook jest wyposażony w zależności od wersji w pamięć operacyjną 512 MB - 4 GB. Bez modułów
  pamięci notebooka nie można uruchomić, ponieważ nie jest wbudowana żadna stała pamięć główna.

  59

  Należy pamiętać, że 32-bitowe wersje systemu Windows Vista obsługują
  obecnie tylko 3 GB pamięci operacyjnej.

  Wyjmowanie i wkładanie modułów pamięci
  Modułypamięci

  Jeżeli Dział Obsługi Klienta zezwolił na samodzielne wyjęcie i włożenie rozszerzenia
  pamięci, należy postępować w następujący sposób:
  Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa, zawartych w rozdziale
  " Ważne instrukcje ", Strona 4.
  Notebook musi być wyłączony podczas wkładania/wyjmowania modułów pamięci
  i nie może znajdować się w trybie oszczędzania energii.
  Używaj tylko takich modułów pamięci, które zostały dopuszczone do użycia w
  notebooku: moduły DDR2-667 SO DIMM (PC2-5300) 512 MB, 1 GB i 2 GB.
  Nie wolno używać nadmiernej siły do wkładania lub wyjmowania modułów pamięci.
  Należy zwrócić uwagę na to, żeby do wnęki modułów pamięci nie
  dostały się żadne ciała obce.
  Moduły pamięci znajdują się pod pokrywą serwisową. Przy wyjmowaniu i wkładaniu modułu
  pamięci należy otworzyć pokrywę serwisową. Po wymontowaniu pokrywy zostaną odsłonięte różne
  podzespoły. Te podzespoły mogą być wymontowane lub wymienione tylko przez autoryzowany
  punkt serwisowy. Dlatego też należy koniecznie przestrzegać następujących zasad:
  Podczas pracy niektóre podzespoły mogą być bardzo gorące (np. radiator
  chłodzący procesora). Dlatego zalecamy odczekanie jednej godziny po wyłączeniu
  notebooka, a przed wkładaniem lub wyjmowaniem modułów pamięci. W
  przeciwnym razie istnieje zagrożenie poparzeniem!
  Ponieważ niektóre podzespoły wrażliwe elektrostatycznie zostały odsłonięte, prosimy
  przestrzegać zaleceń paragrafu " Wskazówki dotyczące zamontowania i wymontowania
  zespołów i elementów składowych ", Strona 57 w rozdziale " Ważne instrukcje ", Strona 4.
  Drugi moduł pamięci jest niedostępny z zewnątrz i dlatego może być demontowany lub wymieniany
  tylko przez autoryzowane punkty serwisowe Fujitsu Siemens Computers.
  ? Zamknij wyświetlacz ciekłokrystaliczny na dolnej części notebooka tak, aby
  słyszalne było zatrzaśnięcie zamknięcia.
  ? Odłącz wszystkie podłączone do notebooka przewody.
  ? Odwróć notebook i połóż go na stabilnym, równym i czystym podłożu. Podłóż ewentualnie
  nieślizgającą się ściereczkę na to podłoże, aby uniknąć zadrapania notebooka.
  ? Wyjmij akumulator (patrz " Akumulator wyjmowanie ", Strona 28).

  Wymontowanie pokrywy
  ? Wykręć wkręty (1).
  ? Zdejmij pokrywę notebooka (2).
  Pokrywa

  Wyjmowanie modułu pamięci
  ? Naciśnij obie klamry mocujące ostrożnie
  na zewnątrz (1).
  Moduł pamięci odchyla się do góry (2).
  ? Wyjmij moduł pamięci w kierunku strzałki
  z jego miejsca włożenia (3).
  Modułpamięci
  Rozszerzeniepamięci

  Wkładanie modułu pamięci

  1

  ? Włóż moduł pamięci stykami
  przyłączeniowymi i wyżłobieniem (a)
  zwróconymi do przodu w jego gniazdo (1).
  ? Przechyl ostrożnie moduł pamięci do dołu,
  aż się wyraźnie zatrzaśnie (2).

  a

  61

  Zamontowanie pokrywy
  ? Załóż pokrywę (1).
  ? Przymocuj pokrywę za pomocą śrub (2).
  62

  Ustawienia w programie BIOS-Setup-Utility

  Ustawienia w programie
  BIOS-Setup-Utility
  Konfigurowanie systemu
  Setup
  Konfiguracja, BIOSSetup
  Ustawieniasystemowe, BIOSSetup
  BIOS Setup
  sprzętu

  Za pomocą programu BIOS Setup możesz konfigurować funkcje systemowe i sprzęt notebooka.
  W momencie dostawy notebooka działają ustawienia domyślne. Te ustawienia można
  zmienić w menu BIOS Setup. Zmienione ustawienia są obowiązujące, gdy tylko
  program BIOS Setup zostanie zapisany i zakończony.
  W programie BIOS Setup znajdują się następujące menu:
  Main
  Info
  Advanced
  Security
  Power
  Boot
  Exit

  Ustawienia systemowe, takie jak czas i data
  Do wyświetlania informacji BIOS, informacji dotyczących procesora i
  notebooka
  Zaawansowane ustawienia systemowe
  Ustawienia haseł i funkcji bezpieczeństwa
  Ustawienia oszczędzania energii dla wyświetlacza LCD i akumulatora
  Kolejność wczytywania systemu operacyjnego z napędów
  Kończenie pracy programu BIOS-Setup-Utility

  Uruchamianie programu BIOS Setup
  ? Uruchom notebook na nowo (wyłącz i włącz notebook lub uruchom na nowo system operacyjny).
  Na monitorze wyświetlany jest podczas uruchamiania krótko następujący lub podobny komunikat:
  & lt; F2 & gt; BIOS Setup & lt; F12 & gt; Boot Menu
  ? Gdy na ekranie pojawi się ten komunikat, należy nacisnąć klawisz funkcyjny F2.
  ? Gdy ustanowione jest hasło, musisz wprowadzić hasło i nacisnąć Enter.
  BIOSSetup

  W przypadku zapomnienia hasła należy zwrócić się do administratora
  systemu lub do naszego serwisu.

  Obsługa programu BIOS Setup
  BIOS Setup

  Naciśnij klawisz F1, aby otrzymać pomoc w zakresie obsługi programu BIOS Setup.
  Opis poszczególnych ustawień widoczny jest w prawym oknie programu BIOS Setup.
  Za pomocą klawisza F9 można załadować ustawienia standardowe BIOS Setup.
  ? Wybierz za pomocą klawiszy kursora <- lub -> to menu, w którym chcesz zmienić ustawienia.
  Menu zostanie wyświetlone.
  ? Wybierz za pomocą klawiszy kursora? oder? tę opcję, którą chcesz zmienić.
  ? Naciśnij klawisz ESC, aby wyjść z wybranego menu.
  ? Zanotuj sobie zmienione wpisy (np. w tej instrukcji obsługi).

  Kończenie pracy programu BIOS Setup
  W menu Exit należy wybrać żądaną możliwość i aktywować ją przez naciśnięcie klawisza Enter.

  Save Changes and Exit - zapisanie ustawień i zakończenie
  programu BIOS Setup
  ? Aby zachować bieżące wpisy w menu i zakończyć pracę programu BIOS Setup
  Utility, wybierz opcję Save Changes and Exit i OK lub Yes.
  Notebook uruchamia się ponownie, a nowe ustawienia są obowiązujące.

  Discard Changes and Exit - unieważnienie zmian i zakończenie
  pracy programu BIOS Setup
  ? Aby anulować zmiany, wybierz Discard Changes and Exit.
  Ustawienia obowiązujące przy wywołaniu BIOS Setup pozostają obowiązującymi. Program
  BIOS Setup zostaje zakończony i notebook uruchamia się na nowo.

  Get Default Values - załaduj standardowe ustawienia
  ? Aby załadować standardowe ustawienia do wszystkich menu programu BIOS Setup
  Utility, wybierz opcję Get Default Values i OK lub Yes.

  Load Previous Values - anulowanie zmian bez wychodzenia
  z programu BIOS Setup
  ? Aby zrezygnować ze zmian, należy wybrać Load Previous Values i OK.
  Teraz można przeprowadzać dalsze ustawienia w programie BIOS Setup.
  ? Aby zakończyć pracę programu BIOS Setup Utility z tymi ustawieniami, wybierz
  opcję Save Changes and Exit i OK lub Yes.

  Rozwiązywanie problemów i porady

  Rozwiązywanie problemów i porady
  Usuwanieusterek
  Usterki
  Porady
  Rozwiązywanie problemów

  Przy odłączaniu lub podłączaniu przewodów konieczne jest przestrzeganie instrukcji
  bezpieczeństwa zawartych w podręczniku &quot; Bezpieczeństwo &quot;.

  W przypadku wystąpienia usterki, spróbuj ją usunąć wykonując następujące czynności.
  Jeśli nie możesz usunąć usterki, postępuj w następujący sposób:
  ? Zanotuj wykonane kroki oraz stan, który istniał w chwili wystąpienia błędu. Zanotuj
  również ewentualnie wyświetlony komunikat o błędzie.
  ? Połącz się z naszym Centrum Obsługi Klienta.
  Numery telefonów znajdziesz na dostarczonej liście centrów pomocy technicznej.
  W razie kontaktu z systemem pomocy przygotuj poniższe informacje:
  o Nazwę modelu i numer seryjny notebooka. Numer seryjny znajduje
  się na etykiecie na dolnej części notebooka.
  o Notatki z komunikatami, które pojawiły się na ekranie i informacje
  dotyczące sygnałów akustycznych.
  o Wszystkie zmiany sprzętowe lub programowe, dokonane po zakupie notebooka.
  o Wszystkie zmiany ustawień w programie BIOS Setup, dokonane
  po zakupie notebooka.
  o Konfigurację systemową i wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do systemu.
  o Umowę kupna.
  Nasze notebooki są zaprojektowane i zoptymalizowane do pracy mobilnej, co oznacza,
  że są wyposażone komponenty o mniejszej masie, oszczędzające miejsce i energię.
  Zależnie od posiadanej konfiguracji może się zdarzyć, że w przypadku oprogramowania
  wymagającego dużej mocy obliczeniowej, jak na przykład gry z grafiką 3-D, wydajność
  notebooka będzie nieco mniejsza niż porównywalnie wyposażonego komputera PC.
  Instalacja sterowników, które nie są zatwierdzone przez Fujitsu Siemens Computers,
  może w pewnych okolicznościach spowodować zmniejszenie wydajności, utratę danych
  i zakłócenia w działaniu. Zatwierdzone sterowniki i aktualne wersje BIOS można
  pobrać pod adresem: &quot; http://www. com. pl/support/index_1. html &quot;

  Odtwarzanie zainstalowanego oprogramowania
  Należy regularnie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Jeżeli dojdzie
  do utraty danych, można odtworzyć zainstalowane oprogramowanie za pomocą
  oryginalnych nośników danych. Jeżeli jednak kopie zapasowe plików nie zostały
  wcześniej wykonane, odtworzenie danych nie jest niestety możliwe.
  Jeżeli system operacyjny nie uruchamia się, lub jeżeli doszło do błędów na twardym dysku, może
  być konieczne ponowne zainstalowanie już wcześniej zainstalowanego oprogramowania.

  Odtwarzanie sterowników, podręczników i
  oprogramowania specjalnego
  Informacje na temat odtwarzania systemu operacyjnego, sterowników, podręczników i
  oprogramowania specjalnego znajdują się w podręczniku &quot; Recovery Process &quot;.

  Nieodpowiedni czas lub data notebooka
  Naładujbateriępodtrzymującą
  Nieodpowiedniadata
  Nieodpowiedniadata/czas
  Nieodpowiedniagodzina
  Czas letni
  sięniezgadza
  zimowy

  Przyczyna
  Data i czas są nieprawidłowo ustawione.

  Usuwanie usterek
  ? Ustaw w programie BIOS Setup właściwą
  godzinę i datę w menu Main.

  Jeśli po włączeniu notebooka czas i data są znów nieprawidłowe, oznacza
  to, że wbudowana w notebooku bateria jest rozładowana.

  ? Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub z naszym Centrum Obsługi Klienta.

  Sygnał akustyczny jest słyszalny w rytmie
  sekundowym
  Wrytmie sekundowym słyszalny jestsygnałakustyczny

  Akumulator jest niemal rozładowany.

  Usuwanie usterek
  ? Naładuj akumulator.

  Wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka
  pozostaje wygaszony
  Ciemnymonitor ciekłokrystaliczny
  Monitor jest wyłączony
  Zewnętrzny monitor jest podłączony.

  Usuwanie usterek
  ? Naciśnij dowolny klawisz albo wprowadź
  hasło.
  ? Naciśnij kombinację klawiszy Fn + F10
  (przełączanie wyjścia karty grafiki).

  Niska jakość obrazu na wyświetlaczu
  ciekłokrystalicznym notebooka
  Ekran nieczytelny z powodu oświetlenia silnym
  światłem

  Usuwanie usterek
  ? Zmień położenie notebooka lub
  kąt nachylenia wyświetlacza
  ciekłokrystalicznego.

  Monitor zewnętrzny pozostaje wygaszony
  Ekran

  Ekran monitora jest wygaszony.
  Regulator jaskrawości ustawiony jest na monitor
  ciemny
  Wyjście karty graficznej jest ustawione na
  wyświetlacz ciekłokrystaliczny notebooka.
  Nieprawidłowe podłączenie kabla sieciowego
  lub łącza danych monitora zewnętrznego.

  Usuwanie usterek
  ? Włącz monitor zewnętrzny.
  ? Naciśnij dowolny klawisz.
  ? Ustaw wyższą wartość jasności ekranu.
  ? Wyłącz monitor zewnętrzny i notebook.
  ? Sprawdź, czy przewód sieciowy jest
  prawidłowo podłączony do monitora
  zewnętrznego i do gniazdka.
  ? Sprawdź, czy kabel danych jest prawidłowo
  podłączony do notebooka i do monitora
  zewnętrznego (w przypadku istnienia
  wtyczki).
  ? Włącz monitor zewnętrzny i notebook.

  67

  Obraz nie ukazuje się na monitorze zewnętrznym
  lub,, migruje"
  Dla monitora zewnętrznego wybrano
  niewłaściwy typ monitora albo dla aplikacji
  ustawiono niewłaściwą rozdzielczość ekranu.

  Usuwanie usterek
  ? Naciśnij kombinację klawiszy Alt + F4,
  aby zakończyć pracę z aplikacją w Windows.
  W przypadku powtórnego wyświetlenia
  tego komunikatu o błędzie po zakończeniu
  programu przełącz się klawiszami Fn
  + F10 na monitor ciekłokrystaliczny
  notebooka. Zmień następujące ustawienie:
  ? Ustawianie rozdzielczości monitora: Wybierz
  symbol Start - Ustawienia - Panel sterowania Wygląd i dopasowanie - Dopasowania): Dopasuj
  rozdzielczość ekranu) i wybierz odpowiednią
  rozdzielczość.
  ? Wybór monitora: Kliknij prawym przyciskiem
  myszy na pulpicie. W menu Dopasowanie Ekran wybierz monitor 1 lub 2, a w menu
  Ustawienia zaawansowane - Monitor wybierz
  właściwy monitor.

  Po włączeniu notebook nie uruchamia się
  Akumulator nie jest prawidłowo zamontowany.

  Akumulator jest rozładowany.

  Usuwanie usterek
  ? Wyłącz notebook.
  ? Sprawdź, czy akumulator jest prawidłowo
  zamontowany.
  ? Włącz notebook.
  ? Naładuj akumulator.
  lub
  ? Zamontuj naładowany akumulator.
  lub

  Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo
  podłączony.

  68

  ? Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka.
  ? Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest
  prawidłowo podłączony do notebooka.

  Notebook przerwał pracę
  Notebook znajduje się w trybie oszczędzania
  energii.
  Aplikacja spowodowała błąd.

  Usuwanie usterek
  ? Zakończ pracę w trybie oszczędzania
  energii.
  ? Zakończ pracę z aplikacją lub uruchom
  notebook ponownie (ponowne uruchomienie
  lub wyłączenie i ponowne włączenie).
  lub
  ? Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka.

  Drukarka nie drukuje
  Drukarkanie drukuje

  Drukarka nie jest włączona.

  Drukarka nie jest prawidłowo podłączona.

  Uszkodzony, nieprawidłowo zainstalowany lub
  niewłaściwy sterownik drukarki.

  Usuwanie usterek
  ? Sprawdź, czy drukarka jest włączona i
  gotowa do pracy (patrz dokumentacja
  drukarki).
  ? Sprawdź, czy kabel danych pomiędzy
  notebookiem a drukarką jest prawidłowo
  podłączony.
  ? Sprawdź, czy kabel danych pomiędzy
  podłączony.
  ? Sprawdź, czy jest załadowany odpowiedni
  sterownik drukarki (patrz dokumentacja
  drukarki).

  Połączenie sieci bezprzewodowej nie działa
  Połączeniesiecibezprzewodowejniedziała

  Komponenty radiowe są wyłączone.

  Usuwanie usterek
  ? Włącz komponenty radiowe (patrz
  &quot; Włączanie i wyłączanie modułu Wireless
  LAN &quot;, Strona 42).

  Komponenty radiowe są włączone. Mimo to
  połączenie sieci bezprzewodowej nie działa.

  ? Sprawdź, czy połączenie radiowe jest
  włączone w oprogramowaniu.
  ? Więcej informacji na temat korzystania z
  komponentów radiowych można znaleźć
  w plikach pomocy (patrz rozdział &quot; Źródła
  informacji &quot;, Strona 5).

  Dane techniczne

  Dane techniczne
  Aby znaleźć tutaj prawidłowe dane techniczne swojego urządzenia, trzeba spojrzeć na tabliczkę
  znamionową notebooka. Tabliczkę znamionową znajdziesz na spodzie urządzenia.

  AMILO Pi 2550
  Reg No. : P55IM5

  CM-2
  Oznaczenie typu (na przykład AMILO Pi 2550)

  Warunki otoczenia
  Klasa klimatyczna
  Temperatura
  W czasie pracy (3K2)
  Transport (2K2)
  Wymiary
  Szerokość x głębokość x wysokość (strona
  przednia/strona tylna)
  Masa (w zależności od konfiguracji):

  3K2
  5 °C - 35 °C
  15 °C - 60 °C

  360 mm x 272 mm x 24/37, 2 mm
  około 3, 0 kg

  Arkusz danych do tego notebooka zawiera dalsze dane techniczne. Arkusz
  danych można znaleźć na twardym dysku notebooka lub w Internecie pod
  adresem &quot; http://www. pl/ &quot;.

  Czas ładowania (bez pracy):
  Czas pracy

  Czas pracy
  około 3 godziny
  około 2 godziny (w zależności od intensywności
  pracy)

  Parametry elektryczne -- zasilacz sieciowy 90 W
  Napięcie pierwotne
  Napięcie znamionowe
  100 V do 240 V (automatycznie)
  50 Hz do 60 Hz (automatycznie)
  Napięcie wtórne
  20 V
  Maksymalny prąd znamionowy
  4, 5 A

  W każdej chwili można zamówić dodatkowy zasilacz sieciowy i dodatkowy przewód sieciowy.

  Wskazówki producenta

  Wskazówki producenta
  Usuwanie i recykling
  Podręcznik na ten temat znajdziesz jako plik PDF na twardym dysku notebooka, na płycie
  CD/DVD &quot; Drivers &amp; Utilities &quot; albo na naszych stronach internetowych.

  Deklaracje zgodności (Declarations of Conformity)
  Deklaracjazgodności

  Deklarację zgodności notebooka AMILO można znaleźć w Internecie pod
  adresem &quot; www. com &quot;.
  Firma Fujitsu Siemens Computers deklaruje niniejszym, że notebook AMILO zgodny jest z
  podstawowymi wymaganiami i innymi istotnymi przepisami dyrektywy 1999/5/WE BMWi), (Wien).

  Technologia chroniona prawem autorskim
  Technologia chronionaprawem autorskim

  Produkt ten zawiera technologię, która chroniona jest prawem autorskim na podstawie określonych
  patentów USA i innych praw własności firmy Macrovision Corporation oraz innych właścicieli
  patentów. Technologia chroniona prawem autorskim może być używana tylko za zezwoleniem
  firmy Macrovision Corporation i to wyłącznie do celów prywatnych lub innych ograniczonych
  celów, z wyjątkiem przypadków, w których zgoda inne użycie została jednoznacznie udzielona
  przez firmę Macrovision Corporation. Dekompilacja i dezasemblacja są zabronione.

  Znak CE
  Znak CE

  Oznaczenie CE dla urządzeń bez komponentów radiowych
  dostarczonych od 16. 01. 2007 do 19. 07. 2007
  Urządzenie w dostarczonej wersji spełnia wymogi dyrektyw WE nr
  89/336/EWG &quot; Kompatybilność elektromagnetyczna &quot; i nr 2006/95/WE
  &quot; Urządzenia niskiego napięcia &quot;.
  dostarczonych od 20. 2007
  2004/108/EG &quot; Kompatybilność elektromagnetyczna &quot; i nr 2006/95/WE
  Znak CE dla urządzeń z komponentami radiowymi
  Urządzenie to w dostarczonym wykonaniu spełnia wymogi dyrektywy
  1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r.
  o instalacjach radiowych i urządzeniach telekomunikacyjnych oraz o
  wzajemnym uznaniu zgodności.
  Urządzenie to może być używane w następujących krajach:
  Belgia
  Bułgaria
  Dania
  Niemcy
  Estonia
  Finlandia
  Francja
  Grecja
  Wielka Brytania
  Irlandia
  Islandia
  Włochy
  Łotwa
  Lichtenstein
  Litwa
  Luksemburg
  Malta
  Holandia
  Norwegia
  Austria
  Polska
  Portugalia
  Rumunia
  Szwecja
  Hiszpania
  Szwajcaria
  Słowacja
  Słowenia
  Republika
  Węgry
  Cypr
  Czeska
  Aktualne informacje dotyczące ewentualnych ograniczeń w pracy znajdziesz
  w odpowiednim urzędzie w danym kraju. Jeżeli dany kraj nie jest wymieniony
  na powyższej liście, prosimy zwrócić się do odpowiedniego urzędu nadzoru
  z zapytaniem, czy używanie tego produktu jest dozwolone w tym kraju.

  Indeks haseł

  Indeks haseł
  A
  Akumulator 3, 26
  Konserwacja 27
  Ładowanie 27
  patrz Akumulator 26
  Przechowywanie 27
  Samorozłądowanie 27
  Stan naładowania 27, 29
  wyjmowanie 28
  Żywotność 26
  Alt+Tab 19

  Akumulator 71
  Notebook 71
  Deklaracja zgodności 72
  Drukarka nie drukuje 69
  DVD 34
  Kody regionalne 38
  DVD - czysta płyta 36
  DVD+R 34
  DVD-R 34
  DVD+R DL / DVD-R DL (Double Layer)
  DVD-R LF 35
  DVD-ROM 34
  DVD+RW 35
  DVD-RW 35
  DVD-Video 34
  Dysk twardy 30

  B
  Kończenie pracy 64
  Obsługa 63
  Ustawienia 63
  Wywoływanie 63
  Ochrona hasłem 48
  Blok klawiszy numerycznych 15
  patrz Wirtualny blok klawiszy
  numerycznych 17
  Blu-ray 35
  C
  Caps Lock 16
  CD - czysta płyta 36
  Funkcja AutoPlay 38
  Obchodzenie się 36
  Przegląd 34
  Wkładanie 37
  Wyjmowanie 37
  Wyjmowanie awaryjne 37
  CD-R 34
  CD-ROM 34
  CD-RW 34
  Ciemny monitor ciekłokrystaliczny
  Ctrl+Alt+Del 19
  Czas letni 66
  Czas się nie zgadza 66
  Czas zimowy 66
  Czyszczenie 7
  D
  70-71

  E
  Ekran
  Pozostaje ciemy 67
  Ekran synchronizowanie
  Obrazu na ekranie 24
  Elektryczność statyczna 57
  Funkcje oszczędzania energii
  Oszczędzanie energii 4
  Zużycie energii 29
  Enter 15
  Ethernet LAN 41
  ExpressCard
  Wyjmowanie 32

  F
  Filmy DVD
  Fn+F10 19
  Fn+F12 19
  Fn+F3 18
  Fn+F4 18
  Fn+F5 18
  Fn+F6 18
  Fn+F7 18
  Fn+F8 18
  Fn+F9 18
  Formaty zapisu danych 34
  Funkcja ładowania z gniazda USB
  Funkcje bezpieczeństwa 47
  Krótki przegląd 47

  G
  Głośnik 3
  Głośniki 39
  podłączanie 55
  Włączanie 18
  Wyłączanie 18
  Ustawianie 39
  Zmniejszanie 18
  Zwiększanie 18
  Gniazdo
  Karta ExpressCard 31
  Karta pamięci 33
  Gniazdo kart pamięci 3
  Gniazdo kart typu ExpressCard 3
  Gniazdo mikrofonu/Line-In 3
  Gniazdo modemu 3
  patrz gniazdo VGA 52
  Gniazdo napięcia stałego (DC IN) 3
  Gniazdo słuchawek / złącze SPDIF 3
  Gniazdo VGA 52
  H
  Hasło
  Unieważnienie 49
  Wprowadzanie 48
  zmiana 49
  Hasło administratora
  Zmiana 49
  Hasło użytkownika
  HD-DVD 35-36
  I
  Instrukcje 4
  Bezpieczeństwo 4
  Interfejs CIR 43
  J
  Jasność ekranu
  K
  Kamera internetowa

  3, 25

  Karta pamięci
  Memory Stick Pro 33
  MultiMediaCard 33
  postępowanie 33
  Secure Digital 33
  Wkładanie 33
  Wyjmowanie 33
  Wkładanie 31
  Kensington MicroSaver 47
  Klawiatura 15
  Klawiatura numeryczna 15
  Klawisz Enter 15
  Klawisz Fn 16
  Klawisz kasowania 15
  Klawisz korekcyjny 15
  Klawisz menu 16
  Klawisz pauzy 16
  Klawisz Shift 16
  Klawisz Start 16
  Klawisz tabulatora 15
  Klawisz wielkich liter 16
  Klawisz zatwierdzenia 15
  Klawisze 15
  Klawisze kursora 16
  Klawisze szybkiego uruchamiania 20
  Kombinacje klawiszy 18
  Komponenty
  wkładanie/wyjmowanie 57
  Konfiguracja, BIOS Setup 63
  Konfigurowanie sprzętu 63
  Konfigurowanie systemu 63
  Korzystanie z zabezpieczenia Kensington
  Lock 47
  Krótki przegląd
  L
  M
  Mikrofon 3, 39
  Modem 40
  Podłączanie 40
  Modem 56k 40

  75

  Moduł pamięci
  Wkładanie 61
  Wymontowanie 61
  Moduły pamięci
  Ważne wskazówki 60
  Monitor
  Brak obrazu 68
  Częstotliwość odświeżania obrazu 53
  Obraz wędrujący 68
  podłączanie 52
  Nieczytelny z powodu oświetlenia
  silnym światłem 67
  Pozostaje wygaszony 66
  Synchronizowanie obrazu na ekranie 24
  Ustawianie wielkości czcionki 24
  Ustawienia 24
  Wskazówki 23
  Źle czytelny 67
  zmniejszanie jasności 18
  Zwiększanie jasności 18
  Monitor Crystal View
  Multimedia, klawisz szybkiego
  uruchamiania 20
  N
  Naładuj baterię podtrzymującą 66
  Obsługa BlueRay 36
  Napęd combo HD-DVD 36
  Napęd dysków Multi-Format-DVD, obsługa
  płyt dwuwarstwowych 36
  Napęd płyt CD/DVD 3, 36
  Negatywny skok tabulatora 19
  Nieodpowiednia data 66
  Nieodpowiednia data/czas 66
  Nieodpowiednia godzina 66
  Nie pracuje 69
  Nie uruchamia się 68
  obsługa 11
  Pierwsze uruchomienie 8
  Przed wyruszeniem w podróż 6
  Transportowanie 6-7
  Uruchomienie 8
  Ustawienie 9
  Włączanie 11
  Wyłączanie 12
  76

  Wskaźnik

  14, 17

  O
  Obsługa płyt dwuwarstwowych, napęd dysków
  Multi-Format-DVD 36
  Obsługa, notebook 11
  Opakowanie 8
  Oszczędzanie prądu 4
  P
  Pamięć główna
  patrz Rozszerzenie pamięci 59
  Pierwsze włączenie 10
  Pilot zdalnego sterowania 43
  Używanie 44
  Wyjmowanie 43
  Płyta czysta 36
  Podłączanie mikrofonu 55
  Podłączanie słuchawek 55-56
  Podłączanie urządzeń audio 55-56
  Podróż, notebook 6
  Podzespół 57
  Pojemność ładowania, akumulator 27
  Pokrywa
  Zamontowanie 62
  Porady 65
  Port LAN 3
  Port USB 3
  Porty USB 53
  Praca mobilna 6
  Praca wyciszona, klawisz szybkiego
  Programowy restart 19
  Przełączanie linijki 15
  Przełączanie wyjścia karty grafiki 19
  Przyciski szybkiego uruchamiania 3
  Przyciski touchpada 3
  Przygotowanie do pracy 9
  Przypadek serwisowy 57
  R
  Rozbudowa pamięci
  patrz Rozszerzenie pamięci
  Rozbudowa systemu 59
  wymontowanie 61

  Rozwiązywanie problemów 65
  Ryglowanie akumulatora 3
  S
  Samorozładowanie, akumulator 27
  patrz BIOS Setup 63
  Shift 16
  Shift+Tab 19
  Sterowanie kursorem 16
  Symbol baterii
  Patrz wskaźnik akumulatora 14
  Synchronizacja, obraz na monitorze 24
  System operacyjny
  Aktywowanie ochrony systemowej 49
  Ochrona za pomocą hasła 49
  Unieważnienie ochrony systemowej 49
  T
  Touchpad 3, 21
  Poruszanie kursorem 21
  Przeciąganie obiektu 22
  Przyciski 21
  Wykonywanie poleceń 21
  Zaznaczanie obiektu 21
  Transport 6-7
  Uszkodzenia transportowe 8
  Tryb cichy, klawisz Easy Launch 20
  Tryb oszczędzania energii
  aktywacja 19
  kończenie 69
  wskaźnik 14
  Twardy dysk
  Wymontowanie 58
  Zamontowanie 59
  U
  Urządzenia
  Odłączanie 50
  Podłączanie 50
  Urządzenia peryferyjne
  Urządzenie Kensington Lock

  Ustawienia systemowe, BIOS Setup
  Usuwanie 65
  Usuwanie usterek 65

  W
  W rytmie sekundowym słyszalny jest
  sygnał akustyczny 66
  Ważne instrukcje 4
  Wireless LAN 42
  włączanie modułu 42
  wyłączanie modułu 42
  Wirtualny blok klawiszy numerycznych 17
  Włącznik/wyłącznik bezprzewodowej
  sieci LAN 3
  Włącznik/wyłącznik notebook 3
  Wnęka serwisowa pamięci 3
  Wnęka serwisowa twardego dysku 3
  napędów 14
  Wskaźnik akumulatora 14
  Wskaźnik baterii
  patrz Wskaźnik akumulatora 14
  Wskaźnik bezprzewodowej sieci LAN 14
  Wskaźnik napędu dysków 14
  Wskaźnik Num Lock 14
  Wskaźnik stanu naładowania akumulatora 27
  Wskaźnik touchpada 14
  Wskaźnik trybu oszczędzania energii 14
  Wskaźniki statusu 3, 13
  Monitor ciekłokrystaliczny 23
  Podzespoły 57
  Transport 6
  Usuwanie i recykling 72
  Wybór miejsca ustawienia 9
  Wyjmowanie awaryjne, CD/DVD 37
  Wyjmowanie ręczne, CD/DVD 37
  Z
  Zabezpieczenie mechaniczne 47
  Zabezpieczenie przed kradzieżą 47
  Podłączanie 9
  Złącza audio 55-56
  Złącze DVI-D 3
  Złącze monitora analogowego 3
  Złącze podczerwieni do zdalnego sterowania
  Zmiana wielkości czcionki 24

  77

  Znak CE 73
  Źródła informacji 5
  Żywotność, akumulator

  10600906482, wydanie 1

  Dane techniczne i instrukcja serwisowa Fujitsu Ag F12lac

  Bezpośredni link do pobrania Dane techniczne i instrukcja serwisowa Fujitsu Ag F12lac

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dane techniczne i instrukcja serwisowa Fujitsu Ag F12lac