Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g jest narzędziem, które umożliwia użytkownikom aktualizację i korzystanie z urządzenia Ge Ddg9280g. Dodatek zawiera instrukcje dotyczące bezpiecznego używania produktu, instrukcje instalacji, informacje dotyczące bezpieczeństwa, wskazówki dotyczące konserwacji, narzędzia do monitorowania i zarządzania urządzeniem oraz wskazówki dotyczące aktualizacji i zarządzania oprogramowaniem. Dodatek zapewnia użytkownikom dostęp do najnowszych informacji, aktualizacji i innych aktualizacji produktu, co pozwala im korzystać z produktu w sposób bezpieczny, efektywny i zgodny z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g

Pracujesz w dziale zakupów i szukasz dostawcy komponentów poligraficznych? Potrzebujesz dostawcy, który będzie w stanie dostarczać różne elementy - od prostych składanych jednokartkowych instrukcji po kilkuset stronicowe książki użytkownika w oprawie klejonej? Właśnie znalazłeś odpowiedniego dostawcę.

Drukowanie instrukcji obsługi w Elanders - dlaczego warto?

Drukarnia Elanders realizuje dostawy Just-in-time do wielu fabryk w Polsce. Regularnie dostarczamy również instrukcje obsługi do fabryk zlokalizowanych w całej Europie. Jako jedni z nielicznych posiadamy falcerki o możliwości wielokrotnego składania arkuszy do bardzo małych formatów (np. ulotki umieszczane w opakowaniach produktów kosmetycznych).

ZOBACZ VIDEO: Jak skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw?

Dedykowana osoba z działu obsługi klienta do współpracy, nadzór nad planami produkcyjnymi, planowanie stoków, odpowiednie systemy informatyczne usprawniające zamówienia na linii firma-dostawca, transport dedykowany, to gwarancja niezawodnych dostaw i długoterminowej współpracy. Skontaktuj się z nami.

Druk instrukcji obsługi jest bardzo prosty. Skomplikowany jest natomiast cały proces logistyczny związany z zamówieniami, monitorowaniem stoków, dostępnością surowców i terminową realizacją dostaw. Znalezienie dobrego dostawcy instrukcji jest niezwykle trudne.

Dlaczego druk instrukcji obsługi jest niezbędny?

Instrukcje obsługi są niezbędnym elementem procesu sprzedaży. Z jednej strony konsument oczekuje jasnego i klarownego przedstawienia sposobu korzystania z danego produktu, który właśnie kupił. Z drugiej mamy wymagania formalno-prawne, które zobowiązują producentów do przekazywania konsumentowi niezbędnych informacji na temat urządzenia, jego eksploatacji i konserwacji.

Instrukcje obsługi są dokładane na etapie pakowania produktu do finalnego opakowania i są traktowane jako niezbędny komponent. Instrukcje dostarczane są do fabryk producenta albo do firm zarządzających łańcuchem dostaw, które zajmują się pakowaniem produkcji. Niedostarczenie dostawy instrukcji obsługi na czas to brak niezbędnego komponentu i zakłócenie na linii produkcyjnej.

Następuje wówczas przestój fabryki i konieczność przebudowy planu produkcyjnego, który planowany jest zazwyczaj z bardzo dużym wyprzedzeniem. Jest to sytuacja bardzo niepożądana w każdej fabryce, która generuje straty po stronie producenta. Podlega następnie wielokrotnym analizom w celu wyeliminowania tego typu sytuacji w przyszłości. Nikt nie chciałby być wtedy na miejscu zakupowca, który podjął decyzję o przekazaniu zlecenia do firmy, która nie realizuje dostaw terminowo. Wybór odpowiedniego dostawcy, który jest w stanie terminowo dostarczać odpowiednio wyprodukowane komponenty do danej fabryki, jest więc bardzo odpowiedzialną decyzją.

Drukowanie instrukcji obsługi w Elanders - usługi

Drukarnia Elanders specjalizuje się w druku instrukcji obsługi i dostarcza je do wielu polskich i europejskich fabryk. Są to zarówno proste, czarno-białe instrukcje, jak i pięknie wydane kolorowe książeczki. Mają one nie tylko funkcję informacyjną, ale dodatkowo również promocyjną.

Instrukcje obsługi pod kątem formy możemy podzielić na:

 • Ulotki;
 • Duże „placematy” wielokrotnie składane zawierające różnego rodzaju schematy czy rysunki;
 • Broszury z klejem w grzbiecie – dostępne przy odpowiedniej specyfikacji technicznej i wysokich nakładach do jednorazowej produkcji;
 • Książeczki w oprawie zeszytowej;
 • Książki w oprawie klejonej;
 • Instrukcje występujące w różnych formatach, od A1 do A6 i mniejszych.

Instrukcje obsługi mogą być produkowane jako pojedyncze ulotki lub zbierane w pełne zestawy instrukcji. Konfekcjonujemy do danego zestawu różne elementy np. wersje językowe danej instrukcji.

W szczególnych sytuacjach dokładamy do zestawu instrukcji dodatki, takie jak: śrubki, naklejki, etykiety – w zależności od potrzeb klienta.

Papiery do instrukcji w Elanders?

Elanders do druku instrukcji obsługi oferuje różnego rodzaju papiery – zarówno papiery powlekane, jak i niepowlekane w różnych gramaturach. W zależności od technologii druku oferujemy papiery od 42 g do 250 g.

Surowce wykorzystywane do druku instrukcji obsługi mogą posiadać certyfikaty świadczące o zaangażowaniu klienta w kwestię dbałości o środowisko. Na przykład Nordic Ecolabel lub certyfikat FSC świadczący o pochodzeniu surowca ze zrównoważonych źródeł. Na specjalne życzenie klienta rekomendujemy papiery pochodzące z recyklingu.

Należy jednak pamiętać, że to Elanders, jako ekspert w dziedzinie dostaw komponentów drukowanych do fabryk, rekomenduje papier, jaki jest w stanie zapewnić do obsługi bieżących i przyszłych zamówień. Na podstawie aktualnej analizy rynku Elanders zaleca najbezpieczniejszy pod kątem dostępności surowiec i następnie dba o jego niezbędny zapas magazynowy.

Jak wybrać dobrą drukarnię do produkcji i dostaw instrukcji obsługi?

Przymierzając się do wyboru dostawcy, należy zapoznać się z parkiem maszynowym danego dostawcy i sprawdzić, czy jest w stanie produkować instrukcje samodzielnie, czy będzie wymagał wsparcia podwykonawców. Należy również przeanalizować, co się dzieje w przypadku awarii danej linii produkcyjnej – czy drukarnia dysponuje liniami zapasowymi i czy posiada na taką okoliczność odpowiednie procedury.

Należy również przemyśleć swoje wymagania formalne. Posiadanie przez drukarnię odpowiednich certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, Nordic Ecolabel, ocen zewnętrznych jednostek np. Eco Vadis, wdrażanie i przestrzeganie Code of conduct, to gwarancja współpracy ze świadomym i odpowiedzialnym partnerem.

Kluczowym elementem jest jednak doświadczenie drukarni w dostawach do fabryk, nie tylko ze względu na możliwość nieterminowych dostaw i spowodowania przestoju u klienta. Każda fabryka ma swoje specyficzne wymagania dotyczące dostawcy i sposobu jego funkcjonowania podczas produkcji komponentów drukowanych na ich potrzeby. Te wymagania mają formalny wyraz w postaci pisemnych - czasami nawet kilkuset stronicowych książek dla dostawcy z procedurami, których przestrzeganie na każdym etapie produkcji jest kluczowe dla późniejszego bezpieczeństwa całego produktu.

Elanders - niezawodność w drukowaniu instrukcji obsługi

Doświadczenie we współpracy z fabrykami odnosi się również do kontroli jakości na każdym etapie produkcji i finalnego produktu przed wysyłką, do kwestii reklamacji i umiejętności wprowadzania planów zapobiegawczych, do ciągłości obsługi zamówień i do odpowiednich zasobów w systemy informatyczne i umiejętności korzystania przez pracowników drukarni z różnego rodzaju platform klienta.

Doświadczenie we współpracy w zakresie produkcji instrukcji obsługi to również umiejętne planowanie zapasów surowca, planowanie produkcji instrukcji, ścisła współpraca z klientem, sprawdzanie prognoz i bieżąca analiza zapotrzebowania i analiza mocy produkcyjnych, to zgodne z wymogami klienta pakowanie oraz znakowanie opakowań.

Drukarnia Elanders ma u siebie rozbudowane możliwości techniczne do kompleksowej obsługi fabryk w zakresie druku instrukcji obsługi:

 • Druk cyfrowy – krótkie serie, niskie nakłady, wiele zamówień;
 • Druk arkuszowy – średnie nakłady;
 • Druk rolowy coldsetowy – wysokie nakłady instrukcji czarno-białych;
 • Druk rolowy heatsetowy – wysokie nakłady instrukcji kolorowych;
 • Szerokie możliwości oprawy (falcowanie do małych rozmiarów końcowych, oprawa zeszytowa, oprawa zeszytowa bezpiecznymi zszywkami wykorzystywanymi w instrukcjach dla dzieci, oprawa klejona, oprawa PUR, oprawa spiralna).

Jeśli szukasz sprawdzonej drukarni do druku instrukcji obsługi, skontaktuj się z nami już dziś!

Instrukcje w Visual Basic | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 11 min

Instrukcja w języku Visual Basic jest kompletną instrukcją. Może zawierać słowa kluczowe, operatory, zmienne, stałe i wyrażenia. Każda instrukcja należy do jednej z następujących kategorii:

 • Instrukcje deklaracji, które nazywają zmienną, stałą lub procedurą, a także mogą określać typ danych.

 • Instrukcje wykonywalne, które inicjują akcje. Te instrukcje mogą wywoływać metodę lub funkcję i mogą pętli lub rozgałęzić się za pomocą bloków kodu. Instrukcje wykonywalne obejmują instrukcje przypisania, które przypisują wartość lub wyrażenie do zmiennej lub stałej.

  W tym temacie opisano każdą kategorię. W tym temacie opisano również sposób łączenia wielu instrukcji w jednym wierszu i sposobu kontynuowania instrukcji w wielu wierszach.

  Instrukcje deklaracji

  Instrukcje deklaracji służą do określania nazw i definiowania procedur, zmiennych, właściwości, tablic i stałych. Podczas deklarowania elementu programowania można również zdefiniować jego typ danych, poziom dostępu i zakres. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zadeklarowane cechy elementów.

  Poniższy przykład zawiera trzy deklaracje.

  Public Sub ApplyFormat()Const limit As Integer = 33Dim thisWidget As New widget' Insert code to implement the procedure.End Sub

  Pierwsza deklaracja to Sub instrukcja. Wraz ze swoją zgodną End Sub instrukcją deklaruje procedurę o nazwie applyFormat. Określa również, że jest Publicto, co oznacza, że applyFormat każdy kod, który może się do niego odwoływać, może go wywołać.

  Druga deklaracja to Const instrukcja, która deklaruje stałą limit, określając Integer typ danych i wartość 33.

  Trzecia deklaracja to Dim instrukcja, która deklaruje zmienną thisWidget. Typ danych jest określonym obiektem, czyli obiektem utworzonym na Widget podstawie klasy. Zmienną można zadeklarować jako dowolny typ danych podstawowych lub dowolny typ obiektu uwidoczniony w używanej aplikacji.

  Wartości początkowe

  Po uruchomieniu kodu zawierającego instrukcję deklaracji program Visual Basic rezerwuje pamięć wymaganą dla zadeklarowanego elementu. Jeśli element zawiera wartość, program Visual Basic inicjuje go do wartości domyślnej dla jego typu danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz "Zachowanie" w instrukcji Dim.

  Możesz przypisać wartość początkową do zmiennej w ramach jej deklaracji, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Dim m As Integer = 45' The preceding declaration creates m and assigns the value 45 to it.

  Jeśli zmienna jest zmienną obiektu, możesz jawnie utworzyć wystąpienie klasy podczas deklarowania jej przy użyciu słowa kluczowego Nowy operator, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Dim f As New System. Windows. Forms. Form()

  Należy pamiętać, że wartość początkowa określona w instrukcji deklaracji nie jest przypisywana do zmiennej, dopóki wykonanie nie osiągnie jego instrukcji deklaracji. Do tego czasu zmienna zawiera wartość domyślną dla jego typu danych.

  Instrukcje wykonywalne

  Instrukcja wykonywalna wykonuje akcję. Może wywołać procedurę, rozgałęzić się do innego miejsca w kodzie, pętli za pomocą kilku instrukcji lub ocenić wyrażenie. Instrukcja przypisania jest specjalnym przypadkiem instrukcji wykonywalnej.

  W poniższym przykładzie użyto struktury sterującej If... Then... Else do uruchamiania różnych bloków kodu na podstawie wartości zmiennej. W każdym bloku kodu pętla For... Next uruchamia określoną liczbę razy.

  Public Sub StartWidget(ByVal aWidget As widget,ByVal clockwise As Boolean, ByVal revolutions As Integer)Dim counter As IntegerIf clockwise = True ThenFor counter = 1 To revolutionsaWidget. SpinClockwise()Next counterElseaWidget. SpinCounterClockwise()End If

  Instrukcja If w poprzednim przykładzie sprawdza wartość parametru clockwise. Jeśli wartość to True, wywołuje metodę spinClockwiseaWidget. Jeśli wartość to False, wywołuje metodę spinCounterClockwiseaWidget. Struktura kontrolki If... Else kończy się ciągiem End If.

  Pętla For... Next w każdym bloku wywołuje odpowiednią metodę wielokrotnie równą wartości parametru revolutions.

  Instrukcje przypisania

  Instrukcje przypisania wykonują operacje przypisania, które składają się z przyjmowania wartości po prawej stronie operatora przypisania (=) i przechowywania jej w elemecie po lewej stronie, jak w poniższym przykładzie.

  v = 42

  W poprzednim przykładzie instrukcja przypisania przechowuje wartość literału 42 w zmiennej v.

  Kwalifikujące się elementy programowania

  Element programowania po lewej stronie operatora przypisania musi być w stanie zaakceptować i zapisać wartość. Oznacza to, że musi być zmienną lub właściwością, która nie jest readonly lub musi być elementem tablicy. W kontekście instrukcji przypisania taki element jest czasami nazywany lvalue dla "lewej wartości".

  Wartość po prawej stronie operatora przypisania jest generowana przez wyrażenie, które może składać się z dowolnej kombinacji literałów, stałych, zmiennych, właściwości, elementów tablicy, innych wyrażeń lub wywołań funkcji. Ilustruje to poniższy przykład.

  x = y + z + FindResult(3)

  Powyższy przykład dodaje wartość przechowywaną w zmiennej do wartości przechowywanej w zmiennej yz, a następnie dodaje wartość zwracaną przez wywołanie funkcji findResult. Łączna wartość tego wyrażenia jest następnie przechowywana w zmiennej x.

  Typy danych w instrukcjach przypisania

  Oprócz wartości liczbowych operator przypisania może również przypisać String wartości, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Dim a, b As Stringa = "String variable assignment"b = "Con" & "cat" & "enation"' The preceding statement assigns the value "Concatenation" to b.

  Możesz również przypisać Boolean wartości przy użyciu Boolean literału lub Boolean wyrażenia, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Dim r, s, t As Booleanr = Trues = 45 > 1003t = 45 > 1003 Or 45 > 17' The preceding statements assign False to s and True to t.

  Podobnie można przypisać odpowiednie wartości do elementów Charprogramowania typu, Datelub Object danych. Można również przypisać wystąpienie obiektu do elementu zadeklarowanego jako klasy, z której jest tworzone to wystąpienie.

  Instrukcje przypisania złożonego

  Instrukcje przypisania złożonego najpierw wykonują operację na wyrażeniu przed przypisaniem go do elementu programowania. W poniższym przykładzie przedstawiono jeden z tych operatorów, +=który zwiększa wartość zmiennej po lewej stronie operatora przez wartość wyrażenia po prawej stronie.

  n += 1

  Powyższy przykład dodaje wartość 1 do wartości n, a następnie przechowuje nową wartość w npliku. Jest to skrót następującej instrukcji:

  n = n + 1

  Różne operacje przypisania złożonego można wykonywać przy użyciu operatorów tego typu. Aby uzyskać listę tych operatorów i więcej informacji na ich temat, zobacz Operatory przypisania.

  Operator przypisania łączenia (&=) jest przydatny do dodawania ciągu na końcu już istniejących ciągów, jak pokazano w poniższym przykładzie.

  Dim q As String = "Sample "q &= "String"' q now contains "Sample String".

  Konwersje typów w instrukcjach przypisania

  Wartość przypisana do zmiennej, właściwości lub elementu tablicy musi być typu danych odpowiedniego dla tego elementu docelowego. Ogólnie rzecz biorąc, należy spróbować wygenerować wartość tego samego typu danych co element docelowy. Jednak niektóre typy można przekonwertować na inne typy podczas przypisywania.

  Aby uzyskać informacje na temat konwertowania między typami danych, zobacz Konwersje typów w Visual Basic. Krótko mówiąc, Visual Basic automatycznie konwertuje wartość danego typu na dowolny inny typ, do którego się rozszerza. Konwersja rozszerzająca jest taka, która zawsze kończy się powodzeniem w czasie wykonywania i nie traci żadnych danych. Na przykład Visual Basic konwertuje Integer wartość na Double w razie potrzeby, ponieważ Integer rozszerza wartość na Double. com/pl-pl/dotnet/visual-basic/programming-guide/language-features/data-types/widening-and-narrowing-conversions" data-linktype="relative-path">Rozszerzanie i zawężanie konwersji.

  Zawężanie konwersji (tych, które nie rozszerzają się) niesie ze sobą ryzyko awarii w czasie wykonywania lub utraty danych. Konwersję zawężającą można jawnie wykonać przy użyciu funkcji konwersji typu lub skierować kompilator do wykonywania wszystkich konwersji niejawnie, ustawiając wartość Option Strict Off. com/pl-pl/dotnet/visual-basic/programming-guide/language-features/data-types/implicit-and-explicit-conversions" data-linktype="relative-path">Niejawne i jawne konwersje.

  Umieszczanie wielu instrukcji w jednym wierszu

  Można mieć wiele instrukcji w jednym wierszu oddzielonym znakiem dwukropka (:).

  Dim sampleString As String = "Hello World": MsgBox(sampleString)

  Chociaż czasami wygodne, ta forma składni sprawia, że kod jest trudny do odczytania i konserwacji. W związku z tym zaleca się przechowywanie jednej instrukcji w wierszu.

  Kontynuowanie instrukcji w wielu wierszach

  Instrukcja zwykle pasuje do jednego wiersza, ale gdy jest zbyt długa, można kontynuować ją w następnym wierszu przy użyciu sekwencji kontynuacji linii, która składa się z spacji, po której następuje znak podkreślenia (_), po którym następuje powrót karetki. W poniższym przykładzie instrukcja wykonywalna jest kontynuowana MsgBox w dwóch wierszach.

  Public Sub DemoBox()Dim nameVar As StringnameVar = "John"MsgBox("Hello " & nameVar _& ". How are you? ")

  Kontynuacja niejawnego wiersza

  W wielu przypadkach można kontynuować instrukcję w następnym wierszu z rzędu bez użycia znaku podkreślenia (_). Następujące elementy składni niejawnie kontynuują instrukcję w następnym wierszu kodu.

 • Po przecince (, ). Przykład:

  Public Function GetUsername(ByVal username As String,ByVal delimiter As Char,ByVal position As Integer) As StringReturn username. Split(delimiter)(position)End Function
 • Po otwarciu nawiasu (() lub przed nawiasem zamykającym ()). Przykład:

  Dim username = GetUsername(Security. Principal. WindowsIdentity. GetCurrent(). Name,CChar("\"),1)
 • Po otwarciu nawiasu klamrowego ({) lub przed zamykającym nawiasem klamrowym (}). Przykład:

  Dim customer = New Customer With {. Name = "Terry Adams",. Company = "Adventure Works",. Email = "terry@www. adventure-works. com"}

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inicjatory obiektów: typy nazwane i anonimowe lub inicjatory kolekcji.

 • Po otwarciu wyrażenia osadzonego (<%=) lub przed zamknięciem osadzonego wyrażenia (%>) w literału XML. Przykład:

  Dim customerXml = <Customer><Name><%=customer. Name%></Name><Email>customer. Email%></Email></Customer>

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Embedded Expressions in XML (Wyrażenia osadzone w języku XML).

 • Po operatorze łączenia (&). Przykład:

  cmd. CommandText ="SELECT * FROM Titles JOIN Publishers " &"ON Publishers. PubId = Titles. PubID " &"WHERE Publishers. State = 'CA'"

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Operatory wymienione według funkcji.

 • Po operatorach przypisania (=, &=, -=*=:=+=/=, \=, ^=, <<=, ). >>= Przykład:

  Dim fileStream =My. Computer. FileSystem.OpenTextFileReader(filePath)
 • Po operatorach binarnych (+, -, ModOr<=>=And<<AndAlso>>OrElseLike/<>Xor*<>^) w wyrażeniu. Przykład:

  Dim memoryInUse =My. Info. TotalPhysicalMemory +My. TotalVirtualMemory -My. AvailablePhysicalMemory -My. AvailableVirtualMemory
 • Po operatorach Is i IsNot. Przykład:

  If TypeOf inStream IsIO. FileStream AndAlsoinStream IsNotNothing ThenReadFile(inStream)
 • Po znaku kwalifikatora elementu członkowskiego (. ) i przed nazwą elementu członkowskiego. Przykład:

  Należy jednak dołączyć znak kontynuacji wiersza (_) po znaku kwalifikatora elementu członkowskiego, gdy używasz With instrukcji lub podajesz wartości na liście inicjowania dla typu. Rozważ przerwanie wiersza po operatorze przypisania (na przykład =), jeśli używasz With instrukcji lub list inicjowania obiektów. Przykład:

  ' Not allowed:' Dim aType = New With {.' PropertyName = "Value"' Allowed:Dim aType = New With {. PropertyName ="Value"}Dim log As New EventLog()' Not allowed:' With log'.' Source = "Application"' End WithWith log. Source ="Application"End With

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz With... Zakończ instrukcją lub inicjatorami obiektów: typy nazwane i anonimowe.

 • Po kwalifikatorze właściwości osi XML (. lub . @... ). Należy jednak dołączyć znak kontynuacji wiersza (_) podczas określania kwalifikatora składowego, gdy używasz słowa kluczowego With. Przykład:

  Dim customerName = customerXml.<Name>. ValueDim customerEmail = customerXml...<Email>. Value

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwości osi XML.

 • Po znaku mniejszej niż (<) lub przed znakiem większym niż (>) podczas określania atrybutu. Również po znaku większej niż (>) podczas określania atrybutu. Należy jednak uwzględnić znak kontynuacji wiersza (_) podczas określania atrybutów na poziomie zestawu lub na poziomie modułu. Przykład:

  <Serializable()>Public Class CustomerPublic Property Name As StringPublic Property Company As StringPublic Property Email As StringEnd Class

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie atrybutów.

 • Przed i po operatorach zapytań (Aggregate, Distinct, Group JoinIntoSelectOrder BySkipLetSkip WhileJoinTakeTake WhileGroup ByFromInOnWhereAscendingi). Descending Nie można przerwać wiersza między słowami kluczowymi operatorów zapytań składających się z wielu słów kluczowych (Order By, Group Join, Take Whilei Skip While). Przykład:

  Dim vsProcesses = From proc InProcess. GetProcessesWhere proc. MainWindowTitle. Contains("Visual Studio")Select proc. ProcessName, proc. Id,proc. MainWindowTitle

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapytania.

 • Po słowie In kluczowym w instrukcji For Each. Przykład:

  For Each p InvsProcessesConsole. WriteLine("{0}" & vbTab & "{1}" & vbTab & "{2}",p. ProcessName,p. Id,p. MainWindowTitle)Next

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz For Each... (Dla każdego... Następna instrukcja.

 • Po słowie From kluczowym w inicjatorze kolekcji. Przykład:

  Dim days = New List(Of String) From{"Mo", "Tu", "We", "Th", "F", "Sa", "Su"}

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inicjatory kolekcji.

  Kod źródłowy nie zawsze nie wymaga objaśnienia, nawet dla programisty, który go napisał. Aby ułatwić dokumentowanie kodu, większość programistów korzysta z komentarzy osadzonych. Komentarze w kodzie mogą wyjaśniać procedurę lub konkretną instrukcję każdemu, kto czyta lub pracuje z nim później. Visual Basic ignoruje komentarze podczas kompilacji i nie ma wpływu na skompilowany kod.

  Wiersze komentarza zaczynają się od apostrofu (') lub REM spacji. Można je dodawać w dowolnym miejscu w kodzie, z wyjątkiem ciągu. Aby dołączyć komentarz do instrukcji, wstaw apostrof lub REM po instrukcji, a następnie komentarz. Komentarze mogą również znajdować się we własnym osobnym wierszu. W poniższym przykładzie pokazano te możliwości.

  ' This is a comment on a separate code line.REM This is another comment on a separate code line.x += a(i) * b(i) ' Add this amount to total.MsgBox(statusMessage) REM Inform operator of status.

  Sprawdzanie błędów kompilacji

  Jeśli po wpisaniu wiersza kodu wiersz jest wyświetlany z falistym niebieskim podkreśleniu (komunikat o błędzie może również pojawić się), w instrukcji występuje błąd składniowy. Musisz dowiedzieć się, co jest nie tak z instrukcją (patrząc na liście zadań, lub umieszczając wskaźnik myszy na wskaźniku myszy i odczytując komunikat o błędzie) i popraw go. Dopóki nie usunięto wszystkich błędów składni w kodzie, nie będzie można poprawnie skompilować programu.

  OkresDefinicja
  Operatory przypisaniaUdostępnia łącza do stron referencyjnych języka obejmujących operatory przypisania, takie jak =, *=i &=. Operatory i wyrażeniaPrzedstawia sposób łączenia elementów z operatorami w celu uzyskania nowych wartości. com/pl-pl/dotnet/visual-basic/programming-guide/program-structure/how-to-break-and-combine-statements-in-code" data-linktype="relative-path">Instrukcje: Przerywanie i łączenie instrukcji w kodziePokazuje, jak podzielić pojedynczą instrukcję na wiele wierszy i jak umieścić wiele instrukcji w tym samym wierszu. com/pl-pl/dotnet/visual-basic/programming-guide/program-structure/how-to-label-statements" data-linktype="relative-path">Instrukcje: Etykietowanie instrukcjiPokazuje, jak oznaczyć wiersz kodu.

Dodatkowe zasoby

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Ge Ddg9280g