Instalacja Obsługa i konserwacja Epson Artisan 837

Instalacja, obsługa i konserwacja drukarki Epson Artisan 837 to proste i szybkie zadanie. Na początek zalecamy zapoznanie się z dostarczoną dołączoną do drukarki instrukcją obsługi, aby zapoznać się z dostępnymi opcjami i ustawieniami. Następnie należy zainstalować sterowniki i oprogramowanie drukarki na komputerze, aby móc korzystać z drukarki. Kiedy drukarka jest już podłączona, należy regularnie wymieniać wkłady atramentowe i wycierać drukarkę, aby utrzymać ją w czystości i dobrym stanie. Ponadto dokładne wykonanie czynności konserwacyjnych, takich jak czyszczenie głowicy druku, może zapewnić lepszą jakość druku i przedłużyć żywotność drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instalacja Obsługa i konserwacja Epson Artisan 837

W systemie Windows

Używanie programu EPSON Status Monitor 3

Program EPSON Status Monitor 3 umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji o stanie drukarki.

Istnieją dwa sposoby wyświetlenia okna programu EPSON Status Monitor 3:

Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu drukarki na Windows systemu taskbar (pasek zadań). Aby dodać ikonę skrótu do taskbar (pasek zadań), patrz:
Zob. Za pomocą ikony skrótu na taskbar (pasek zadań)

Otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie kliknij przycisk EPSON Status Monitor 3.

Po uruchomieniu programu EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlone następujące okno:

Uwaga:

Jeśli program EPSON Status Monitor 3 jest niedostępny, wyświetl okno sterownika drukarki i kliknij kartę Maintenance (Konserwacja), a następnie przycisk Extended Settings (Ustawienia zaawansowane). W oknie Extended Settings (Ustawienia zaawansowane) zaznacz pole wyboru Enable EPSON Status Monitor 3 (Włącz program EPSON Status Monitor 3).

W zależności od bieżących ustawień może się wyświetlić uproszczony monitor statusu. Kliknij przycisk Details (Szczegóły), aby wyświetlić powyższe okno.

W programie EPSON Status Monitor 3 można znaleźć następujące informacje:

Bieżący stan:
Jeśli poziom tuszu jest niski lub tusz się skończył, przycisk How to (Jak) zostanie wyświetlony w oknie programu EPSON Status Monitor 3. Kliknięcie przycisku How to (Jak) powoduje wyświetlenie instrukcji wymiany pojemnika z tuszem oraz przesunięcia głowicy do pozycji wymiany.

Ink Levels (Poziomy tuszu):
W programie EPSON Status Monitor 3 poziom tuszu jest przedstawiany graficznie.

Information (Informacje):
Klikając przycisk Information (Informacje), można wyświetlić informacje dotyczące zainstalowanych pojemników na tusz.

Technical Support (Obsługa techniczna):
Dokument Przewodnik użytkownika jest dostępny w programie EPSON Status Monitor 3. Jeżeli wystąpi problem, kliknij opcję Technical Support (Obsługa techniczna) w oknie programu EPSON Status Monitor 3.

Print Queue (Kolejka wydruku):
Aby wyświetlić okno programu Windows Spooler, kliknij opcję Print Queue (Kolejka wydruku).

W razie wystąpienia problemu wywołany zostaje program EPSON Status Monitor 3, który wyświetla komunikat o błędzie. W celu uzyskania dalszych informacji należy kliknąć opcję Technical Support (Obsługa techniczna), aby uzyskać dostęp do dokumentu elektronicznego Przewodnik użytkownika.

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij polecenie How to (Jak), a w programie EPSON Status Monitor 3 zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika.

W systemie Mac OS XKorzystanie z programu EPSON Status Monitor

Jeżeli program EPSON Status Monitor wykryje problem z drukarką, wyświetli się komunikat o błędzie.

Aby uzyskać dostęp do programu EPSON Status Monitor, wykonaj następujące czynności:

Przejdź do okna dialogowego programu Epson Printer Utility 4.

Kliknij przycisk EPSON Status Monitor. Zostanie wyświetlone okno programu EPSON Status Monitor. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500002u. gif"/>

W przypadku niskiego poziomu tuszu lub po jego wyczerpaniu zostanie wyświetlony przycisk How to (Jak). Kliknij przycisk How to (Jak), aby uruchomić program EPSON Status Monitor, w którym zostanie wyświetlona procedura wymiany pojemnika z tuszem. com/onlineguides/pl/wf7515_7525/html/images/cc6500021u. gif"/>

Za pomocą tego narzędzia można również sprawdzić stan pojemnika z tuszem przed rozpoczęciem drukowania. W programie EPSON Status Monitor stan pojemnika z tuszem jest przedstawiany w momencie jego uruchomienia. Aby zaktualizować informację o poziomie tuszu, należy kliknąć przycisk Update (Aktualizacja).

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

SterownikiEPSON Scan Updater (v1. 0)wer. 1. 0

13-Jul-2018

0. 72 MB

Dodatkowe informacje:

Issue:

Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

Solution:

To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

Driver (v2. 60)wer. 2. 60

24-Oct-2017

25. 28 MB

EPSON Scan (v6. 0. 0

26. 55 MB

Dodatkowe informacje:

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN.

Narzędzia siecioweEpson Device Admin (v4. 19. 1)wer. 1

17-Oct-2022

156. 30 MB

. zip

Easily manage an entire fleet of printers and scanners remotely, with full control including the ability to install, configure, monitor, maintain and troubleshoot your devices for increased productivity and cost savings

This version includes
- Feature improvements
- Compatibility with new models

Inne oprogramowanieEvent Manager (v3. 11. 53)wer. 3. 53

14-Sep-2020

18. 10 MB

Event Manager launches File Manager or PageManager for EPSON automatically when you press the B&W Start or Color Start button on the control panel in Scan mode. You can select an application to be launched when pressing the B&W Start or Color Start button. com/pub/download/6364/epson636445eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Event Manager","asset_id": "636445"}">

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Instalacja Obsługa i konserwacja Epson Artisan 837

Bezpośredni link do pobrania Instalacja Obsługa i konserwacja Epson Artisan 837

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instalacja Obsługa i konserwacja Epson Artisan 837