Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw

Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw to szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z tego modelu lodówki. Instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy tego modelu. Instrukcja zawiera również wykaz części zamiennego, z których można skorzystać, jeśli będzie to konieczne. Wszystkie części Frigidaire Ffsg5115pw są dostępne bezpośrednio od producenta lub w sklepach z częściami do urządzeń AGD. Instrukcja obsługi i wykaz części są dostępne w wersji drukowanej lub w postaci pliku PDF na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw

1 CD30 A INSTRUKCJA OBSŁUGI I LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

2 CD30 A INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa Oznaczenia Instrukcje bezpieczeństwa poszczególnych etapów robót 5 2 Opis maszyny Krótki opis Cel użycia Budowa Dane Techniczne 6 3 Montaż Zakładanie silnika na kolumnę Montaż narzędzia Instalacja elektryczna Zmiana prędkości obrotowej silnika Chłodzenie wodne 9 4 Transport i przechowywanie Zabezpieczenia transportowe Procedura transportu Długi okres bezczynności 9 5 Użytkowanie maszyny Miejsce pracy Metoda wiercenia 10 6 Obsługa i naprawy 13 7 Usterki: przyczyny i zaradzanie Procedura wykrywania usterek Przewodnik wykrywania usterek Obsługa klienta 15 8 Załącznik Wykaz akcesoriów Lista części zamiennych Rysunek złożeniowy Wykres zależności prędkości obrotowej wiertła od średnicy otworu 22 4

3 Declaration of conformity Niżej podpisany producent: SAINT - GOBAIN ABRASIVES S. A. 190, BD J. F. KENNEDY L BASCHARAGE oświadcza, iż poniższy produkt: wiertnica rdzeniowa: CD30A KOD: spełnia wymagania poniższych dyrektyw: dyrektywy maszynowej 2006/42/WE DYREKTYWY NISKONAPIĘCIOWEJ 2006/95/WE dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Pierre Mersch Business Manager Machines Europe

4 1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa Wiertnica rdzeniowa CD30A przeznaczona jest do wiercenia w materiałach budowlanych, głównie na budowach. Użycie niezgodne z instrukcją producenta traktowane będzie jako przekroczenie przepisów. W takim przypadku producent nie odpowiada za ewentualne zniszczenia. Całkowita odpowiedzialność spada na użytkownika. Przestrzeganie instrukcji obsługi oraz stosowanie wymaganych przeglądów i czynności obsługowych, jest wymagane przepisami. 1. 1 Oznaczenia Istotne ostrzeżenia i porady zaznaczone są na maszynie za pomocą symboli. Używane są następujące symbole: Czytaj w instrukcji obsługi Niezbędna ochrona uszu 1. 2 Instrukcje bezpieczeństwa poszczególnych etapów robót Przed rozpoczęciem pracy Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się ze stanowiskiem pracy. Stanowisko pracy obejmuje: przeszkody w strefie pracy i manewru, twardości posadzki, konieczne zabezpieczenie publicznych przejść i dostępność pomocy w nagłych wypadkach. Natychmiast usuń uszkodzone lub źle założone wiertło, gdyż zagraża ono operatorowi podczas wiercenia. Do maszyny używaj tylko narzędzi NORTON! Użycie innych narzędzi może uszkodzić maszynę! Dokładnie przeczytaj specyfikację wiertła aby wybrać odpowiednie narzędzie do twojego zastosowania. Upewnij się, że uchwyt maszyny jest wolny od oleju lub tłuszczu. Zwróć uwagę, aby używać okularów ochronnych. Upewnij się, że żadne luźne narzędzie nie jest zostawione na maszynie przed rozpoczęciem robót. Silnik elektryczny Upewnij się, że maszyna wyposażona jest w wyłącznik różnicowy. Jeśli masz wątpliwości, pozwól kwalifikowanemu elektrykowi sprawdzić system elektryczny. Aby przemieścić maszynę lub wyłączyć ją z gniazda elektrycznego, nigdy nie ciągnij za kabel. Unikaj jakiegokolwiek kontaktu kabla lub przedłużacza kabla ze źródłami ciepła, olejem i ostrymi krawędziami. Zawsze sprawdzaj kabel przed rozpoczynaniem pracy. Jeśli jest uszkodzony, pozwól 5

5 dyplomowanemu elektrykowi wymienić go. Wyłączaj maszynę z gniazda elektrycznego przed każdym remontem lub naprawą. W przypadku nieprawidłowej pracy lub zatrzymania się maszyny z nieznanej przyczyny, odłącz zasilanie elektryczne. Tylko dyplomowany elektryk uprawniony jest zbadać i naprawić usterkę. Zawsze odłączaj maszynę z gniazda elektrycznego kiedy nie jest w użyciu. 2 Opis maszyny Jakakolwiek modyfikacja, która mogłaby prowadzić do zmian w oryginalnych właściwościach maszyny, może być wykonana tylko przez Saint-Gobain Diamond Products która potwierdzi że maszyna jest nadal zgodna z regulacjami bezpieczeństwa. 2. 1 Krótki opis Wiertnica CD30A jest projektowana do trwałego i wysokowydajnego wiercenia, na mokro i sucho, szerokiego wachlarza materiałów murarskich i produktów z kamienia naturalnego. Jak i we wszystkich innych produktach NORTON-a, uwagę operatora zwraca dbałość o szczegóły oraz jakość użytych materiałów. Maszyna i jej części prezentują wysoki standard gwarantujący długie życie i minimalne remonty. 2 Cel użycia Maszyna jest projektowana dla wiercenia szerokiego wachlarza materiałów budowlanych. Nie jest projektowana dla wiercenia drewna lub metali, za wyjątkiem stali zbrojeniowej w betonie. 3 Budowa Wiertnica CD30A składa się z dwóch zasadniczych części: silnik oraz kolumna. Kolumna wykonana jest z profilu aluminiowego, co redukuje ciężar maszyny pozwalając na łatwy transport. Podstawa zapewnia stateczność kolumnie i umożliwia dwa sposoby przytwierdzania kolumny: za pomocą pompy próżniowej lub za pomocą kotew. Kolumna wiertnicy mocowana jest na podstawie. Dostępne są różne typy silników elektrycznych do CD30A, zapewniające doskonałą jakość wiercenia i zwiększoną trwałość. Wyposażone są w płytki szybkiego montażu, ( adapter) umożliwiające szybki montaż i demontaż silnika do kolumny. Każdy motor jest wyposażony w wyłącznik przeciążeniowy (PRCD - Portable Residual Current Device). Ten wyłącznik chroni silnik przed przeciążeniem elektrycznym. PRCD nie jest wyłącznikiem jest bezpiecznikiem. Zawsze zatrzymuj silnik używając jego wyłącznika a nie PRCD 6

6 Dane Techniczne Max. średnica wiertła 300mm Długość robocza kolumny 660mm Nachylanie do 45 Waga 20 kg ( CD30AD postawa kotwiona) Wymiary (dł. x szer. x wys. ) 21 kg ( CD30AV podstawa kombinowana) 450x300x1090mm Numer katalogowy znajduje się na podstawie. Przy zakupie całego zestawu, maszyna wyposażona jest w kolumnę z podstawą kombinowaną, silnik, adapter silnika. Przykładowe silniki do wiertnicy CD30A Silnik NBM 350 Moc 2, 8 kw PRCD P. R. C. D. 30 ma Prędkość obrotowa 230/500/1030min -1 Waga 13 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male Silnik Milwaukee 4004_4 Moc 2, 8 kw PRCD P. 30 ma Prędkość obrotowa 300/600min -1 Waga 11 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male Silnik WEKA DK32 Moc 3 kw PRCD P. 30 ma Prędkość obrotowa 230/480/720 min -1 Waga 13 Kg Zakres średnic mm Złącza 1¼ UNC male 7

7 3 Montaż 3. 1 Zakładanie silnika na kolumnę Do montażu silnika do kolumny jest potrzebna płytka adaptacyjna. Jeśli kupiłeś cały zestaw płytka szybkiego montażu jest w zestawie. Jeśli kupiłeś oddzielnie kolumnę i silnik musisz dokupić dodatkowo płytkę szybkiego montażu. Płytka jest zamontowana do silnika na czterech śrubach. Po zamontowaniu płytki silnik należy wsunąć na ślizgacze umieszczone na kolumnie. Należy zablokować płytkę szybkiego montażu na kolumnie tak aby silnik nie wysunął się ze ślizgaczy. Dwie metody blokady płytki szybkiego montażu (pierwsza: dokręcając dwie śruby umiejscowione z boku płyty, druga: przekręcając blokadę umiejscowioną z boku płytki) 3. 2 Montaż narzędzia Do wiertnicy CD30A mogą być używane tylko wiertła NORTON-a. Maksymalna prędkość obrotowa narzędzia musi być dobrane do maksymalnej prędkości obrotowej maszyny. Przed wymianą wiertła należy wyłączyć maszynę z głównego źródła elektryczności. Aby wymienić wiertło wykonaj następująco: Zdejmij silnik z kolumny. Użyj dwóch kluczy do demontażu wiertła: jednym zablokuj wałek silnika, a drugim odkręć wiertło. Nie chwytaj kluczem nagwintowanych części. Nasmaruj gwint wałka silnika i wiertła. Dla wierteł z uchwytem 1 1/4'', pomiędzy wiertło a silnik zakładaj brązową lub mosiężną podkładkę. W przypadku nie dopasowanych elementów montażowych wałka silnika i wiertła należy stosować łączniki dopasowujące. Używając dwóch kluczy przykręć nowe wiertło. Sprawdź, czy jest przykręcone do oporu 3. 3 Instalacja elektryczna sprawdź czy: Napięcie, faza, natężenie odpowiada informacji wskazanej na tabliczce znamionowej silnika. uziemienie instalacji elektrycznej odpowiada przepisom bezpieczeństwa. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, pozwól sprawdzić twoją instalację dyplomowanemu elektrykowi. Kable łączące powinny mieć przekrój równy przynajmniej 2, 5 mm 2 - (jeśli używasz przedłużacza). 8

8 Wyłącznik różnicowy PRCD Obwód wyposażony w wyłącznik różnicowy musi być podłączony do gniazda z rozdzielonymi przewodami zerowym i uziemiającym. W przypadku zwarcia tych przewodów wyłącznik PRCD przerwie obwód. Dlatego, wykwalifikowany elektryk powinien sprawdzić instalację elektryczną. Jeśli używasz przedłużacz, powinien on posiadać trzy przewody. Wyłącznik różnicowy może nieprawidłowo działać w obwodach zasilanych generatorem. Sprawdź u producenta generatora czy zwoje są właściwie rozdzielane. To urządzenie pracuję też jako NVR ( No Volt Release"). Odcina zasilanie w razie przerw w dostawie energii. Dlatego, po ponownym włączeniu elektryczności, maszyna nie wystartuje. Musisz włączyć PRCD aby kontynuować pracę. Przed wierceniem CD30, należy przetestować PRCD wg instrukcji: podłączyć silnik do gniazda elektrycznego. włącz PRCD do pozycji "I" lub "On". Naciskaj przycisk "T" lub "TEST" PRCD musi wyłączyć się na "0" lub "Off". Jeśli PRCD zadziała podczas pracy, wyłącz maszynę, i odłącz kabel z gniazda. Zbadaj i napraw zwarcie przez sprawdzenie każdego elementu systemu (łączników, kabli, silnika). 3. 4 Zmiana prędkości obrotowej silnika Zawsze wyłącz silnik przed zmienianiem szybkości. Włącz następny lub poprzedni bieg poprzez przełożenie dźwigni. Obróć wał silnika ręcznie w celu łatwiejszej zmiany biegu. Powtarzaj te operacje do osiągnięcia wymaganego biegu. 5 Chłodzenie wodne Niedostateczne chłodzenie wodne jest przyczyną szybszego zużycia wierteł diamentowych. Podawanie wody: Używaj łącznika po stronie silnika. Można użyć zarówno wody z sieci wodociągowej, jak i zastosować pompę ręczną lub elektryczną. Sprawdzaj ilość dostarczanej wody. Jeśli ciecz wypływająca z pod wiertła ma konsystencję płynną - ilość wody jest wystarczająca. Jeśli wypływająca ciecz ma konsystencję błota lub pasty należy sprawdzić, czy system wodny jest drożny, lub zwiększyć przepływ. Przy wierceniu porowatych i popękanych elementów, eliminuj drogi ucieczki wody i zwiększ przepływ do maksimum Przy wierceniu ponad głową, używaj urządzenia odsysającego. Opróżnij system wodny po wierceniu w czasie mrozów. 4 Transport i przechowywanie Podejmij następujące kroki aby bezpiecznie transportować CD30A 4. 1 Zabezpieczenia transportowe Zdemontuj wiertło, oddziel silnik od kolumny i z gniazda elektrycznego. 4. 2 Procedura transportu CD 30A nie posiada specjalnego elementu do podnoszenia maszyny. 9

9 4. 3 Długi okres bezczynności Dokładnie oczyść maszynę, jeśli nie zamierzasz używać jej przez dłuższy okres czasu. Przechowuj maszynę w suchym, przewiewnym i czystym miejscu. 5 Użytkowanie maszyny Opis prawidłowej eksploatacji maszyny: 5. 1 Miejsce pracy Lokalizacja maszyny Usuń z miejsca pracy przedmioty, które mogłyby przeszkadzać przy wierceniu! Sprawdź możliwość podłączenia zasilania elektrycznego! Kable zasilające ułóż w miejscu uniemożliwiającym ich uszkodzenie! Upewnij się, czy maszyna jest w zasięgu wzroku aby móc interweniować w każdej chwili! Dla bezpieczeństwa nieużywane narzędzia trzymaj z dala od miejsca wiercenia Przestrzeń do operowania CD30A. Zostaw 2 m wolnej przestrzeni dookoła maszyny. 5. 2 Metoda wiercenia Przygotowanie cięcia W przypadku, gdy wiercony materiał nie jest częścią dużej konstrukcji, upewnij się, że jest dobrze zakotwiony. Przed wierceniem konstrukcji żelbetowej, upewnij się, że nie uszkodzisz struktury. Upewnij się, że wiercenie nie uszkodzi instalacji gazu, rurociągów lub przewodów elektrycznych. Podczas wiercenia używaj tylko plastikowego uchwytu maszyny i nie dotykaj metalowych części, zwłaszcza gdy istnieje możliwość przewiercenia kabli elektrycznych. Upewnij się przed wierceniem że wiertło nie spowoduje szkody. Zawsze wytyczaj i zaznaczaj obszar pracy umieszczając sygnały ostrzegawcze. Jeśli rdzeń wypadając z otworu może spowodować szkodę, podstaw rusztowanie podtrzymujące rdzeń w końcowej fazie wiercenia. Dobierz prędkość obrotową, używając wykresu, który podaje zależność prędkości od średnicy otworu. Przed rozpoczęciem wiercenia, sprawdź przytwierdzanie i stateczność wiertła. Używaj prawidłowo dobranych narzędzi, poleconych przez producenta w zależności od rodzaju wierconego materiału i wymaganego współczynnika wydajności. Podczas wiercenia stosuj nieprzerwane chłodzenie wodą Przytwierdzanie kolumny wiertnicy Do przytwierdzenia kolumny, używaj tylko narzędzi Norton-a. Zawsze najpierw mocuj kolumnę, potem silnik na kolumnie. Przy wierceniu nad głową lub poziomo, wiertnica powinna być dodatkowo zabezpieczona temblakiem na wypadek awarii kotwy lub systemy próżniowego. 10

10 Przytwierdzanie za pomocą kotwy Przy stosowaniu tej metody potrzeba: kołek fi15mm, 30 cm pręt gwintowany, podkładkę, nakrętkę motylkową. wywierć otwór o średnicy 15 mm i głębokości 50 mm i oczyść go. używając odpowiedniego narzędzia umocuj kołek w otworze. wkręć gwintowany pręt w kołek. Załóż kolumnę ( prostokątny otwór podstawy wiertnicy) na pręt. nałóż podkładkę i dokręć nakrętkę motylkową. możesz korygować ustawienie wiertnicy używając śrub w narożnikach podstawy. Przytwierdzanie za pomocą pompy próżniowej Zamontuj pompę na podstawie wiertnicy. osadź gumowe uszczelki w spodniej części podstawy. ustaw maszynę w miejscu wiercenia i mocno trzymaj. uruchom pompę próżniową. Aby osiągnąć dostateczne przyleganie maszyny, musisz osiągnąć ciśnienie min. 0, 65 bar. Gdy nie możesz osiągnąć tego ciśnienia, spróbuj wygładzić powierzchnię - na przykład tynkiem Wiercenie Jeśli przekładnia silnika ustawiona jest na prawidłowym przełożeniu, kolumna poprawnie zakotwiona, możesz rozpoczynać wiercenie. postępuj według instrukcji: Ustaw prowadnicę wiertła, usytuowaną w przedniej części podstawy wiertnicy tak aby lekko dotykała wiertła. Nasuń pokrętło na trzpień, aby umożliwić ruch głowicy. Załącz PRCD. Otwórz zawór wodny. Uruchom silnik przed zetknięciem się wiertła z podłożem. Używając pokrętła, obniżaj powoli wiertło aż lekko dotknie powierzchni. Powoli obracaj pokrętłem do momentu kiedy wiertło zagłębi się na centymetr. Zapewni to wiercenie idealnie centralnego otworu. Teraz możesz zwiększyć prędkość zagłębiania wiertła. Zbyt wolne zagłębianie wiertła obniża skuteczność maszyny; wiercenie zbyt szybkie przyspiesza zużycie segmentu diamentowego Wiercenie pod kątem Aby wywiercić otwór pod kątem: Poluzuj śruby mocujące kolumnę. Ustaw wymagany kąt wiercenia. Dokręć śruby, umocowując kolumnę. Rozpoczynaj wiercenie bardzo powoli, ponieważ przy starcie wiertło posiada bardzo małą powierzchnię styku z ciętym materiałem (czasem jest to tylko jeden segment). Poprzez powolne rozpoczęcie wiercenia unikasz nieprawidłowego wcinania się wiertła w materiał. 11

11 5. 5 Wiercenie stalowych prętów w żelazobetonie kiedy zauważysz że: prędkość wiercenia zmalała. wzrosła siła, potrzebna do obracania pokrętła. woda wypływająca z otworu jest czysta i zawiera metalowe opiłki. świadczy to, że wiercisz w stalowym zbrojeniu. Postępuj wg instrukcji: jeśli to możliwe, wybierz niższy bieg. Zapamiętaj, że aby zmienić bieg musisz wycofać wiertło i wyłączyć maszynę. zmniejsz napór na wiertło Po przejściu przez zbrojenie, możesz ponownie włączyć początkowy bieg i szybkość wiercenia Sprzęgło mechaniczne Silnik wyposażony jest w mechaniczne sprzęgło. Zapobiega ono mechanicznemu przeciążeniu silnika. Mimo to silnik może ulec uszkodzeniu jeśli pracuje w tym stanie ponad dwie sekundy. W takim wypadku należy zredukować siłę nacisku na wiertło i wyłączyć silnik Luźny segment W przypadku gdy segmenty diamentowe, stalowe opiłki lub części wierconego materiału odpadają podczas wiercenia, uniemożliwiając dalsze wiercenie, wycofaj wiertło z otworu i rozpocznij wiercenie nowego, o tej samej osi, lecz wiertłem o większej średnicy (15-20mm) Zakończenie wiercenia Po wykonaniu otworu: Usuń wiertło z otworu. Zatrzymaj silnik używając wyłącznika nie używaj w tym celu PRCD Zatrzymaj dopływ wody Usuwanie rdzenia z wiertła Odkręć wiertło z osi silnika. Trzymaj wiertło w pozycji pionowej. Aby usunąć rdzeń, lekko uderzaj w rurę wiertła drewnianym młotkiem. Nigdy nie uderzaj wiertłem w ścianę i nie używaj narzędzi jak młotek lub klucz, gdyż może to spowodować uniemożliwienie usunięcia rdzenia oraz dalszej eksploatacji wiertła. Jeśli rdzeń jest zablokowany w rurze wiertła, spróbuj rozbić go za pomocą dłuta. Uważaj, aby nie uszkodzić wiertła Usuwanie wiertła z otworu (ślepy otwór) Używając klina lub dźwigni, odłam rdzeń. Wyciągnij rdzeń z otworu używając specjalnych szczypiec lub drucianej pętli, lub zrób mały otwór w górnej części rdzenia, osadź śrubę oczkową i usuń rdzeń.. 12

12 Wiercenie z użyciem przedłużeń Aby wywiercić otwór głębszy niż długość narzędzia: Wywierć otwór głęboki na całą długość narzędzia. Wyjmij wiertło z otworu i zatrzymaj silnik. Wyjmij wiertło nie zmieniając położenia maszyny. Odkręć wiertło z osi silnika i włóż je do otworu. Wkręć przedłużenie wiertła pomiędzy wiertło i wałek silnika. Przy średnicy mocowania 1¼ użyj brązowej podkładki. 13

13 6 Obsługa i naprawy Aby zapewnić wysoką jakość cięcia CD30A przez długi okres czasu przestrzegaj planu obsługi: Cała maszyna Wentylator silnika Wyłączniki, kable, przedłużacze Węże wodne i dysze Obudowa silnika Dostępne śruby i nakrętki Kontrola wizualna (aspekt ogólny, wodoszczelność) czyszczenie wydmuchanie brudu i kurzu przegląd czyszczenie czyszczenie dokręcenie przy rozpoczęciu Codziennie pracy Podczas zmiany narzędzia Codziennie przy zakończeniu pracy Co tydzień Po zwarciu Po usterce Obsługiwać maszynę tylko po wyłączeniu i odłączeniu od źródła prądu. Czyszczenie CD30A Po zakończeniu pracy, wydmuchaj brud i kurz z otworów wentylacyjnych. Podczas tej czynności używaj okularów ochronnych i maski. Wyłączniki, kable i przedłużacze Przejrzyj czy wyłączniki, kable i przedłużacze kabli nie są uszkodzone. Jeśli tak, pozwól na naprawę uprawnionemu elektrykowi. Przegląd i kontrola Po każdych 200 godzinach pracy, oddaj silnik do przeglądu do najbliższego punktu servisowego. Przy tej okazji, zapytaj o wymianę elektrod węglowych - szczotek. 7 Usterki: przyczyny i zaradzanie 7. 1 Procedura wykrywania usterek W razie wystąpienia objawów nieprawidłowej pracy maszyny, należy ja wyłączyć i odłączyć od źródła prądu. Wszystkie naprawy elektryczne powinny być wykonane przez uprawnionego elektryka. 14

14 7. 2 Przewodnik wykrywania usterek Usterka Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Silnik nie pracuje Brak zasilania el. Usterka wyłącznika Usterka silnika Usterka wyłącznika różnicowego PRCD Zbyt mały przekrój kabla Sprawdź źródło energii (np. bezpieczniki) UWAGA!!! Tylko uprawniony elektryk Zmień silnik lub skontaktuj się z producentem silnika Sprawdź uziemienie. Wymień PRCD Wymienić kabel zasilający Usterka kabla zasilającego Wymienić kabel zasilający Silnik zatrzymuje się podczas wiercenia i nie może być uruchomiony po krótkiej przerwie Zbyt szybki postęp wiercenia Tępe wiertło Uszkodzone wiertło Wiercić wolniej Naostrzyć wiertło w materiale abrasywnym przeciąć kilkakrotnie piaskowiec Wymienić wiertło Brak wody chłodzącej wiertło Użycie wiertła niezgodnie z przeznaczeniem Zamknięty zawór wodny Wymienić wiertło Otworzyćzawór Zatkany system chłodzenia Oczyścić system wodny 15

15 7. 3 Obsługa klienta Przy zamawianiu części prosimy podawać: numer seryjny (litera i 6 cyfr). Kod części. Nazwę części. Ilość części. Adres dostawy. Precyzyjne zamówienie pozwoli uniknąć problemów z dostawą. W przypadku niepewności prosimy wysłać uszkodzoną część. Przy naprawach gwarancyjnych przesłanie uszkodzonej części jest konieczne. Części do silników mogą być zamawiane u producentów silników lub ich przedstawicieli jest to szybsze i tańsze. Producentem maszyny jest Saint-Gobain Diamond Products S. 190, rue J. Kennedy L BASCHARAGE Grand-Duché de Luxembourg. Tel. : Fax: sales. nlx@saint-gobain. com Gwarancja i wsparcie techniczne obsługiwane są przez dystrybutorów lokalnych: Benelux and France: From Saint-Gobain Diamond Products in the Grand-Duché de Luxembourg Free telephone numbers: Belgium: France: Holland: sales. com Germany Saint-Gobain Diamond Products GmbH Haagweg 43, D GINSHEIM-GUSTAVSBURG Tel: (06144) Fax: (06144) sales. ngg@saint-gobain. com United Kingdom Saint-Gobain Abrasives Ltd. Unit 2, meridian West Meridian Business Park Leicester LE3 2WX Tel: Fax: nortondiamonduk@saint-gobain. com Spain Saint-Gobain Abrasivos S. Ctra Guipuzcoa km7, BERRIOPLANO (Navarra) Tel: Fax: comercial. sga-apa@saint-gobain. com Italy Saint-Gobain Abrasivi S. p. Hungary Norton Gyemanttermek KFT. 16

16 Via per Cesano Boscone, 4 I CORSICO-MILANO Tel: Fax: Norton. edilizia@saint-gobain. com Austria Saint-Gobain Abrasives GmbH Telsenberggasse 37, A-5020 SALZBURG Tel: Fax: office@sga. net Koerperki UT. 36 H-1112 BUDAPEST Tel: Fax: nortonbp@mail. matav. hu Czech Republic Norton Diamantove Nastroje Sro Vinohrdadska 184 CS PRAHA 3 Tel: Fax: norton. diamonds@komerce. cz Poland Saint-Gobain Abrasives Sp. z o. o.. Ul. Toruńska 239/241 PL KOŁO Tel: Tel /Fax: info. kolo@saint-gobain. com 17

17 8. ZAŁĄCZNIKI 8. 1 Lista akcesorii The following accessories are available for the CD30: Description Code Water collector mm Water collector mm Water collector mm Spare gasket mm Spare gasket mm Spare gasket mm Vacuum pump VP Security box FI Differential circuit breaker 30 ma (P. ) Telescoping brace Water tank 10L Submerged water pump Quick fix spindle M Quick fix spindle M12 for Rawl dowel Fixing dowel M12 (10p) Description Code Dowel tool Rawl-dowel (10p) Bronze washer Bit SDS 15mm Lista części zamiennych Spare parts list and exploded parts drawings for the engine are to be found in a specific document supplied with your machine. Pos. Nr. Art. Description Type (*) Remark 1 Jack screw S 2 Plug, jack screw S 3 Hex. Nut M16 S 4 Countersunk head screw M5 S Stop plate S Column with scale CD30A W Bracket, brace S Locking handle M8x40 S 9 Washer dia. 8 S Brace CD30A S 11 Head cap screw M8 S 12 Hex. Nut M8 S 18

18 Handle crank cpl. (15-17) S 15 Knob S 16 Handle axle S 17 Handle arm S 18 Drilling head cpl. (19-33) S Steel guide ring W Raise/lower shaft W 21 Hex. sock head screw M6 S Drilling head S 23 S Guide (set of 4) W 25 Water gauge S 26 Pin M5 S 27 Tightening shaft W 28 Fixing part. cpl. S 29 Horizontal water gauge S 30 Closing plate for motor fixing S 31 Countersunk head screw M6 S 32 Ring S Tightening screw M8x40 S Pos. Description Type (*) Remark Adapting plate cpl. (35-37) S 35 Adapting plate S 36 Key 10x8x100 W 37 Hex. sock head screw M8 S 38 Insert RM206-3 S 39 Combined base CD30A cpl. (40-47) S Combined base CD30A S CD30 A V Dowel base CD30A S CD30 A D 41 Hex. sock head screw M12 S 42 Ring screw M12 S 43 Hex. nut M12 S 44 Plast. Washer dia. 12 S 45 Insert S 46 Hex. sock head screw M10 S 47 Hex. nut M12 S Wheel axle cpl. (49-52) S 49 Circlips 14x1 S 50 Washer dia. 14, 5 S 51 Wheel W 52 Wheel axle S 53 Washer dia. 12, 5 plast. S 19

19 Vacuum securing part cpl. (55-64) S 55 Handle S Joint W 57 Valve W 58 O-ring 6x2 W 59 Pressure spring W 60 Cap W 61 Washer dia. 9/28 S 62 Hex. sock head M8x45 S Combined base gasket 30x15 W 64 Lug G1/4" S (*): S = Czesci zamienne, W = Czesci eksploatacyjne Czesci oznaczone literką W są to części które podczas użytkowania podlegają standardowym procesom zużycia w zależności od intensywności pracy. Części te nie podlegają obligatoryjnie wymianie gwarancyjnej. 20

20 8. 3Rysunek części zamiennych 21

21 8. 4 Wykres zależności prędkości obrotowej wiertła od średnicy otworu 22

22 SAINT-GOBAIN ABRASIVES 190, rue John F. Kennedy L-4930 BASCHARAGE LUKSEMBURG Tel. : Faks:

1 PL Instrukcja obsługi i lista części zamiennych Monocyklon EZ02 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

2 Dokumentacja Monocyklon EZ02 Prawa autorskie 2004 Gema Switzerland GmbH Wszystkie prawa zastrzeżone. Publikacja chroniona prawem autorskim. Kopiowanie bez autoryzacji jest niedozwolone. Żadna z części tej publikacji nie może być reprodukowana, kopiowana, tłumaczona lub transmitowana w jakiejkolwiek formie, ani w całości ani częściowo bez pisemnej zgody firmy Gema Switzerland GmbH. OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow i SuperCorona są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH. OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, MultiTronic i Gematic są znakami towarowymi firmy Gema Switzerland GmbH. Wszystkie inne nazwy produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich poszczególnych właścicieli. W tej instrukcji jest zrobione odniesienie do różnych znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych. Takie odniesienia nie oznaczają, że producenci, o których mowa aprobują lub są w jakikolwiek sposób związani przez tę instrukcję. Usiłujemy zachować zapis ortograficzny znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych właścicieli praw autorskich. Cała nasza wiedza i informacje zawarte w tej publikacji były aktualizowane i ważne w dniu oddania do druku. Firma Gema Switzerland GmbH nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej odnośnie interpretacji zawartości tej publikacji, rezerwuje sobie prawo do rewizji publikacji oraz do robienia zmian jej zawartości bez wcześniejszego zawiadomienia. Wydrukowano w Szwajcarii Gema Switzerland GmbH Mövenstrasse St. Gallen Switzerland Phone: Fax. : info@gema. eu. com Internet:

3 Spis treści Ogólne zasady bezpieczeństwa 3 Symbole bezpieczeństwa (piktogramy)... 3 Zgodność użycia... 3 Techniczne zasady bezpieczeństwa dla stacjonarnych urządzeń do napylania farb proszkowych... 4 Informacje ogólne... 4 Bezpieczeństwo świadomego działania... 5 Indywidualne zasady bezpieczeństwa dla obsługującej firmy lub/i personelu... 5 Szczególne przypadki zagrożeń... 6 Wymogi bezpieczeństwa dla elektrostatycznego napylania farb... 7 Podsumowanie zasad i regulacji... 9 Specjalne środki bezpieczeństwa... 10 O tej instrukcji 11 Informacje ogólne... 11 Opis funkcji 13 Monocyklon EZ Jednostka podająca... 14 Bezpieczna obsługa jednostki podającej... 14 Parametry techniczne 15 Wartość zasysanego powietrza / napylanie farby... 15 Wartości nastawcze / parametry... 15 Schemat pneumatyczny... 16 Informacje montażowe 17 Ustawianie i montaż... 17 Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej... 18 Przygotowanie do uruchomienia 19 Ważne informacje... 19 Transport w fazie gęstej 21 Informacje ogólne... 21 Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - PT Opis funkcji... 22 Zestaw wibracyjny (opcja)... 23 Zmiana koloru 25 Procedura:... 25 Monocyklon EZ02 Spis treści 1

4 Dozór 27 Punkty kontrolne i odniesienia Dozór - zawór zaciskowy Wymiana tulei zaworu zaciskowego Dozór - naprężenie siatki sita Uszczelnienie monocyklonu Czyszczenie 33 Czyszczenie tulei przyłączeniowych Czyszczenie tulei czystego powietrza Czyszczenie wlotu tulei Czyszczenie sita Wyszukiwanie błędów 35 Rozwiązywanie problemów Lista części zamiennych 37 Zamawianie części zamiennych Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne Jednostka podająca - zestaw wibracyjny Sito Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - PT Transport w fazie gęstej - podłączenia Spis treści Monocyklon EZ02

5 Ogólne zasady bezpieczeństwa Ten rozdział zawiera wszystkie podstawowe zasady bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane przez personel obsługujący Monocyklon EZ02. Należy dokładnie zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa przed uruchomieniem Monocyklon EZ02. Symbole bezpieczeństwa (piktogramy) Wszystkie warunki oraz ich znaczenie można odnaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi urządzeń firmy Gema. Należy także stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych instrukcjach obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie porażenia prądem lub uderzenia ruchomymi częściami. Możliwe konsekwencje: Śmierć lub poważne obrażenia. UWAGA! Nieprawidłowe działanie może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia. Możliwe konsekwencje: Lekkie obrażenia lub uszkodzenie sprzętu. INFORMACJA! Pomocnicze wskazówki i informacje Zgodność użycia 1. Monocyklon EZ02 został wyprodukowany według najnowszych specyfikacji i zgodnie z technicznymi zasadami bezpieczeństwa. System służy do normalnego napylania farb proszkowych. 2. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe na skutek niewłaściwego użytkowania tego urządzenia; odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik. Jeśli Monocyklon EZ02 będzie wykorzystywany do innych celów niż został przeznaczony, firma Gema Switzerland GmbH nie będzie ponosiła za to odpowiedzialności. Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 3

6 3. Przestrzeganie wymaganych przez producenta zasad instrukcji obsługi, serwisowania i konserwacji zapewni bezpieczeństwo pracy. Monocyklon EZ02 może być uruchamiany, używany i konserwowany tylko przez przeszkolony i poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach personel. 4. Uruchomienie (wykonanie poszczególnych operacji) jest zabronione do czasu końcowego zmontowania Monocyklon EZ02 i jego okablowania zgodnie z normą (2006/42 EG). EN (bezpieczeństwo obs3ugi maszyn). 5. Nieautoryzowane modyfikacje Monocyklon EZ02 zwalniają producenta z odpowiedzialności za wynikłe szkody. 6. Przepisy związane z zapobieganiem wypadkom, jak również inne ogólnie zasady bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. 7. Muszą być przestrzegane także regionalne przepisy bezpieczeństwa. Ochrona p. wybuchowa II (2) D Stopień zabezpieczenia IP54 Klasa temperatury T6 (strefa 21) T4 (strefa 22) Techniczne zasady bezpieczeństwa dla stacjonarnych urządzeń do napylania farb proszkowych Informacje ogólne Urządzenia elektrostatyczne firmy Gema są dopracowane technicznie i bezpieczne w obsłudze. Jednakże instalacja może stwarzać zagrożenie, gdy jest używana niezgodnie z przeznaczeniem. Należy pamiętać, iż konsekwencją tego może być zagrożenie dla życia lub odniesienie obrażeń, a także uszkodzenie urządzenia lub innych maszyn lub spowodowanie obniżenia efektywności pracy urządzenia. 1. Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być włączane i obsługiwane tylko po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Nieprawidłowe użycie podzespołów sterujących może prowadzić do wypadków, uszkodzeń i błędnego działania. Przed każdorazowym włączeniem urządzeń należy sprawdzić sprzęt pod względem bezpieczeństwa obsługi (należy to robić regularnie)! 3. Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi muszą być przestrzegane następujące przepisy zawarte w BGI 764 oraz DIN VDE 0147, część Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa ustanowionych lokalnie. Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia należy odłączyć wtyczkę od zasilania! 6. Gniazda i wtyczki urządzeń mogą być rozłączane tylko wtedy, gdy jest wyłączone zasilanie. Przewody elektryczne pomiędzy jednostką sterującą, a pistoletem powinny być tak ułożone, aby nie były narażone na uszkodzenia podczas pracy. Należy przy tym przestrzegać lokalnych przepisów! 4 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

7 8. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. W przypadku użycia nieoryginalnych części warunki gwarancji nie będą respektowane. 9. Jeżeli urządzenia firmy Gema pracują w połączeniu z urządzeniami innych producentów, wtedy należy także zwracać uwagę na ich zasady bezpieczeństwa. 10. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instalacją i podzespołami obsługi! Jest zbyt późno na zapoznanie się z instrukcjami obsługi, podczas gdy urządzenie już pracuje! 11. Zachować ostrożność podczas pracy z mieszanką farba proszkowa/powietrze! Prawidłowe proporcje stężenia farby proszkowej/powietrza grożą wybuchem! Nie palić papierosów podczas operacji malowania! 12. Zgodnie z ogólnymi przepisami dla instalacji do elektrostatycznego napylania farb proszkowych osoby z rozrusznikami serca nie powinny przebywać w strefie pola elektrostatycznego, czyli w obszarze malowania! UWAGA! Informujemy, że użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczną obsługę urządzeń. Firma Gema nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wypadków! Bezpieczeństwo świadomego działania Każda osoba odpowiedzialna za montaż, uruchomienie, obsługę i naprawy urządzeń musi dokładnie zapoznać się z rozdziałem Zasady bezpieczeństwa". Operator musi zapewnić, że użytkownik przeszedł odpowiednie szkolenie i jest świadomy grożących mu niebezpieczeństw. Urządzenia sterujące muszą być ustawione w strefie 22. Natomiast pistolety proszkowe w strefie 21. Urządzenia do napylania farb proszkowych mogą być obsługiwane przez tylko przez przeszkolony personel. Jakiekolwiek modyfikacje w podzespołach elektrycznych mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowaną obsługę. Należy bezwzględnie przestrzegać procedur wyłączania w poszczególnych instrukcjach obsługi przy każdej czynności montaż, uruchomienie, ustawianie, praca, zmiany parametrów, dozór i naprawy. Urządzenia do napylania farb proszkowych można wyłączyć za pomocą wyłącznika głównego w przypadku wyłączenia bezpieczeństwa. Poszczególne podzespoły powinny być wyłączane podczas operacji za pomocą odpowiednich wyłączników. Indywidualne zasady bezpieczeństwa dla obsługującej firmy lub/i personelu 1. Wszystkie działania, które będą miały negatywny wpływ na techniczne bezpieczeństwo urządzeń są zabronione. Powinien być ustanowiony zakaz wstępu osobom nieuprawnionym do strefy napylania farb proszkowych (jest to użycie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem). 3. Przy kontaktach z niebezpiecznymi materiałami użytkownik powinien zapewnić niezbędne instrukcje w celu Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 5

8 wyszczególnienia niebezpieczeństw dla ludzi i środowiska, a także niezbędne środki zapobiegawcze i reguły zachowań. Instrukcje obsługi powinny być napisane w prosty i zrozumiały sposób oraz w języku, który używa personel. Instrukcje powinny znajdować się w miejscu widocznym i w zasięgu obsługującego personelu, obsługa jest zobligowana do sprawdzania urządzeń przynajmniej raz na jedną zmianę roboczą w celu wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy. Obsługa jest zobligowana do sprawdzania urządzeń przynajmniej raz na zmianę roboczą w celu wykrycia uszkodzeń lub nieprawidłowości w pracy. Może to mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Po kontroli należy niezwłocznie sporządzić raport o stanie urządzeń. Obsługa musi być pewna, że urządzenia elektrostatyczne firmy Gema znajdują się w dobrym stanie technicznym. Użytkownik powinien zapewnić obsłudze specjalne ubrania ochronne (np. maskę do oddychania). Obsługa zgodnie z wymogami musi zapewnić czystość w obszarze urządzeń malarskich i wokół niego. 8. Żadne podzespoły bezpieczeństwa nie mogą być demontowane. Jeżeli w przypadku przeglądu lub naprawy istnieje potrzeba zdemontowania jakiegoś podzespołu bezpieczeństwa, to należy zamontować go niezwłocznie po wykonaniu czynności serwisowej. Wszystkie czynności związane z przeglądem lub serwisem mogą być wykonywane tylko po odłączeniu zasilania od urządzeń. Te czynności może wykonywać tylko przeszkolony personel. Czynności takie, jak sprawdzanie fluidyzacji lub pomiary wysokiego napięcia na pistoletach muszą być wykonywane podczas pracy urządzeń. Szczególne przypadki zagrożeń Energia elektryczna Należy mieć na uwadze, iż przebywanie w pobliżu wysokiego napięcia/natężenia może być zagrożeniem dla życia. Nie można otwierać urządzeń podłączonych do wysokiego napięcia - najpierw należy odłączyć wtyczkę - w innym przypadku może nastąpić porażenie elektryczne. Proszek Mieszanina proszek/powietrze jest wybuchowa, zapłon może nastąpić od iskry. System wentylacji kabiny proszkowej musi być sprawny i efektywny. Zaleganie proszku na podłodze kabiny i wokół niej także jest potencjalnym źródłem zagrożenia poślizgnięcia się. Ładowanie statyczne Ładowanie statyczne może nieść za sobą następujące konsekwencje: naładowanie człowieka, szok elektryczny, iskrzenie. Należy unikać ładowanie innych przedmiotów - patrz Uziemienie". Uziemienie Wszystkie przewodzące elektrycznie części i urządzenia znajdujące się w strefie pracy (zgodnie z DIN VDE 0745, część 102) muszą być uziemione 1. 5 metra z każdej strony oraz 2. 5 metra wokół otworów na 6 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

9 domalowywanie ręczne. Wartość rezystancji powinna wynosić do 1 MOhm. Należy regularnie przeprowadzać pomiar uziemienia. Warunkiem prawidłowej pracy jest pewność, iż detale są uziemione prawidłowo. Wszystkie miejsca styku pomiędzy detalem, zawieszką, a systemem transportu muszą być utrzymywane w należytej czystości, wtedy będzie gwarancja prawidłowego przewodnictwa. Niezbędne urządzenia do pomiaru rezystancji muszą być w każdej chwili gotowe do użycia. Sprężone powietrze Przy dłuższych przerwach w pracy lub przestojach, urządzenia do malowania muszą być odmuchane sprężonym powietrzem. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w przypadku uszkodzonych przewodów pneumatycznych lub w przypadku niekontrolowanego albo niewłaściwego użycia sprężonego powietrza. Zgniatanie i ucinanie Podczas operacji ruchome części mogą rozpocząć pracę w swojej strefie. Tylko przeszkolony personel może znajdować się w strefie pracy ruchomych części. Użytkownik powinien ograniczyć dostęp do tych stref zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa. Dostęp w wyjątkowych okolicznościach Użytkownik musi zapewnić zgodnie z lokalnymi przepisami, że po naprawie części elektrycznych lub po wznowieniu operacji, zostanie ponownie ograniczony dostęp do stref, w których były dokonywane naprawy. Zakaz wprowadzania modyfikacji i zmian w urządzeniach Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian i modyfikacji do elektrostatycznych urządzeń malarskich. Nie można pracować na niesprawnych urządzeniach, a uszkodzone podzespoły muszą zostać niezwłocznie wymienione lub naprawione. Należy używać tylko oryginalnych części firmy Gema. Naprawy mogą wykonywać tylko specjaliści lub serwis Gema. Nieautoryzowane naprawy mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzeń. W takim przypadku gwarancja firmy Gema traci swoją ważność. Wymogi bezpieczeństwa dla elektrostatycznego napylania farb 1. Urządzenie może stanowić zagrożenie, jeżeli nie będą przestrzegane warunki zawarte w instrukcji obsługi. Wszystkie elektrostatycznie przewodzące części znajdujące się w odległości 5 metrów od urządzeń malarskich muszą być uziemione. Podłoga w miejscu pracy musi być elektrostatycznie przewodząca (zwykły beton jest materiałem przewodzącym). Personel obsługujący musi nosić buty przewodzące (np. ze skórzanymi podeszwami). Personel obsługujący musi trzymać pistolet gołą ręką. W przypadku użycia rękawic, muszą być one przewodzące. Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 7

10 6. Załączony przewód uziemiający (w kolorze zielono/żółtym) musi zostać podłączony do uziemionej śruby na tylnim panelu jednostki sterującej. Przewód uziemiający musi posiadać właściwe metaliczne połączenie z kabiną proszkową, systemem odzysku farby, systemem transportu farby, oraz detalem do malowania. Przewody elektryczne oraz węże proszkowe muszą być ułożone w taki sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi. Urządzenie do malowania powinno mieć zasilanie dopiero po włączeniu kabiny proszkowej. W przypadku wyłączenia kabiny zasilanie urządzenia powinno zostać odłączone samoczynnie. Skuteczność podłączeń uziemieniowych powinna być sprawdzana raz w tygodniu (np. zawieszki, system transportu). Jednostka sterująca powinna być wyłączona podczas czyszczenia pistoletu lub wymiany dyszy. 11. Podczas pracy z chemicznymi środkami czystości może wystąpić ryzyko niebezpiecznych oparów. Należy zapoznać się z instrukcjami stosowania tych środków. 12. Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta i ochrony środowiska w przypadku rozlania środków czystości lub rozsypania farby proszkowej. 13. W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części pistoletu nie można jej ponownie użyć. 14. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać podzespołów wykazanych w instrukcjach obsługi. Użycie nieoryginalnych części może prowadzić do ryzyka obrażeń. 15. Naprawy może wykonywać tylko specjalista. Pod żadnym pozorem nie może wychodzić poza strefę pracy urządzeń - musi być zachowana ochrona przeciwwybuchowa. 16. Należy wyeliminować czynniki sprzyjające nadmiernej koncentracji farby w obrębie kabiny proszkowej lub strefy napylania. System wentylacyjny musi być wydajny, aby zapobiec nadmiernej koncentracji farby, większej o 50% od dolnej granicy wybuchu (UEG) (UEG = max. dozwolona koncentracja mieszaniny proszek/powietrze). Jeżeli granica UEG jest nieznana, wtedy należy użyć wartości 10 g/m³. 8 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

11 Podsumowanie zasad i regulacji Poniższa lista zawiera zbiór zasad i regulacji, których należy przestrzegać: Wytyczne i regulacje niemieckiego stowarzyszenia profesjonalistów BGV A1 BGV A2 BGI 764 BGR 132 VDMA Regulacje podstawowe Materiały i urządzenia elektryczne Elektrostatyczne nakładanie powłok Wytyczne dla ochrony przed zapłonem przy ładowaniu elektrostatycznym (Wytyczne Ładowanie statyczne") Wytyczne dla elektrostatycznego nakładania powłok syntetycznych 1) - Część 1 Ogólne wymagania - Część 2 Przykłady użycia Ulotki ZH 1/310 Ulotka dotycząca użycia narzędzi w strefie zagrożenia wybuchem 1) EN Normy Europejskie RL94/9/EC EN EN EN do EN 50020, ident. z: DIN VDE 0170/0171 EN EN, part 2 EN PR EN EN 60529, identyczna z: DIN EN identyczna: DIN VDE 0113 Zbliżenie praw państw członkowskich w nawiązaniu do urządzeń i systemów bezpieczeństwa dla ich użycia w miejscach o potencjalnym zagrożeniu wybuchem Bezpieczeństwo urządzeń 2) Elektryczne urządzenia do detekcji, lokalizacji miejsca zagrożenia wybuchem 3) Urządzenia elektryczne dla stref potencjalnie wybuchowych - Elektrostatyczne ręczne urządzenia do napylania 2) Wymagania do wyboru, instalacji oraz użycia elektrostatycznych urządzeń dla materiałów palnych - Ręczne elektrostatyczne pistolety napylające 2) Stacjonarne urządzenia do napylania palnych farb proszkowych 2) Malarnie - Kabiny do napylania organicznych sproszkowanych materiałów - wymogi bezpieczeństwa IP-Type protection: contact, foreign bodies and water protection for electrical equipment 2) Regulacje VDE dla podnoszenia wartości wysokiego napięcia w urządzeniach oraz praca urządzeń z nominalnym napięciem do 1000 V 3) Monocyklon EZ02 Ogólne zasady bezpieczeństwa 9

12 Regulacje VDE (Stowarzyszenie niemieckich inżynierów) DIN VDE 0100 DIN VDE 0105 część 1 część 4 DIN VDE 0147 part 1 DIN VDE 0165 *Źródła: Regulacje dla podnoszenia wartości wysokiego napięcia w urządzeniach z nominalnym napięciem do 1000 V 4) Regulacje VDE dla pracy na urządzeniach o wysokim napięciu 4) Regulacje podstawowe Dodatkowe wytyczne dla stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń napylających Konfiguracja stacjonarnych elektrostatycznych urządzeń napylających 4) Konfiguracja urządzeń elektrycznych zlokalizowanych w strefach z niebezpieczeństwem wybuchu 4) 1) Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strasse 449, 5000 Köln 41, lub od odpowiedniego stowarzyszenia pracodawców 2) Beuth Verlag GmbH, Burgrafenstrasse 4, 1000 Berlin 30 3) General secretariat, Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles, albo odpowiedni komitet narodowy 4) VDE Verlag GmbH, Bismarckstrasse 33, 1000 Berlin 12 Specjalne środki bezpieczeństwa - Prace instalacyjne wykonywane przez klienta, muszą być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami - Przed uruchomieniem malarni należy sprawdzić, czy żadne obce przedmioty nie znajdują się w kabinie proszkowej lub rurach odzysku (powietrze wejścia i wyjścia) - Należy zwrócić uwagę, czy uziemienie podzespołów zostało wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami 10 Ogólne zasady bezpieczeństwa Monocyklon EZ02

13 O tej instrukcji Informacje ogólne Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszelkie informacje, niezbędne do pracy z Monocyklonem EZ02Monocyklon EZ02. Dzięki nim w bezpieczny sposób można przeprowadzić uruchomienie, a także optymalnie użytkować nowy system proszkowy. Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych podzespołów systemu, takich jak - kabina, jednostka sterująca, pistolet lub inżektor - należy szukać w załączonych, poszczególnych instrukcjach obsługi. Monocyklon EZ02 O tej instrukcji 11

14

15 Opis funkcji Monocyklon EZ02 Monocyklon EZ02 (zasadą działania jest siła odśrodkowa) separuje cząstki farby od powietrza zasysanego przez kabinę. Wartość zasysanego powietrza, która zależy od wielkości kabiny, ilości pistoletów, etc. jest wytwarzana przez wentylator umieszczony za Monocyklonem i filtrem końcowym. Mieszanina proszek/powietrze dociera do cyklonu przez układ rur i styczne przyłącze wejścia powietrza. Proszek dzięki ruchowi obrotowemu jest oddzielany od powietrza dzięki działaniu siły odśrodkowej i izolowany wokół ścian cyklonu. Zasysane powietrze unosi się przez centralnie zanurzoną rurę w cyklonie i dociera do filtra końcowego. Następnie pozostały proszek zostaje zachowany, a oczyszczone powietrze jest powraca do otoczenia linii. Spirala zasysanego powietrza Otwór zasysanego powietrza Wlot mieszaniny proszek / powietrze (z kabiny) Czujnik zbliżeniowy Zawory zaciskowe (transport w fazie gęstej) Obrotowa jednostka podająca Monocyklon EZ02 Monocyklon EZ02 Opis funkcji 13

16 Jednostka podająca Odseparowany proszek jest zabierany z cyklonu przez obrotową jednostkę podającą. Składa się ona z przyłącza do cyklonu, sita oraz układu transportu w fazie gęstej. Jednostka jest ręcznie obracana pod cyklonem i dociskana pneumatycznie. Odseparowany proszek zbiera się w dolnej części stożka i przelatuje przez otwarty górny zawór zaciskowy do rury pośredniej pomiędzy obydwoma zaworami. W regularnych odstępach górny zawór zamyka się, a dolny otwiera. Proszek jest teraz transportowany z powietrzem przesyłowym z rury pośredniej przez wąż transportowy do przesiewacza lub zbiornika proszkowego. Po cyklu transportu dolny zawór zaciskowy zamyka się, a górny ponownie otwiera. Podczas całej operacji występuje niewielki ruch powietrza w wężu transportowym, co zapobiega blokowaniu przewodu. Jest to realizowane za pomocą powietrza transportowego, które dostaje się do układu za dolnym zaworem zaciskowym (patrz także rozdział "Transport w fazie gęstej"). W konsekwencji, odbywa się okresowe wydobywanie proszku, który powraca do obiegu w układzie malowania. Jednostka podająca Bezpieczna obsługa jednostki podającej Jednostka jest ręcznie obracana pod cyklonem i dociskana pneumatycznie. Ze względów bezpieczeństwa jednostkę należy obsługiwać oburącz jednocześnie. Oburęczna obsługa jednostki podającej 14 Opis funkcji Monocyklon EZ02

17 Parametry techniczne Wartość zasysanego powietrza / napylanie farby Monocyklon Wartość zasysanego powietrza Napylanie farby EZ m³/h EZ m³/h EZ m³/h Zawór zaciskowy NW 65 Wydajność transportu około 2, 5 kg/min Zużycie sprężonego powietrza około 4 Nm³/h EZ m³/h Wartości nastawcze / parametry Monocyklon EZ EZ EZ EZ Ciśnienie sterowania zaworem zaciskowym max. 3 bar Ciśnienie powietrza przesyłu około 1 bar Ciśnienie powietrza transportowego około 0, 3 bar Czas zamknięcia zaworu zaciskowego 6 sek. Czas otwarcia zaworu zaciskowego 2 sek. Włączenie powietrza przesyłu (opóźnienie) 0, 7 sek. Monocyklon EZ02 Parametry techniczne 15

18 Schemat pneumatyczny Cylinder góra / dół Cylinder start Sterowanie cylindra Schemat pneumatyczny 16 Parametry techniczne Monocyklon EZ02

19 Informacje montażowe Ustawianie i montaż Procedura montażu dla cyklonu musi być dostosowana do możliwości odbiorcy. Szczególną uwagę należy zwrócić na ciężkie i duże przedmioty, aby zabezpieczyć personel obsługujący. Aby zapewnić bezpieczną obsługę, wszystkie prace montażowe muszą być sprawdzane przez przeszkolony personel! Szczególną uwagę należy zwrócić na poniższe punkty: - Kąt pomiędzy wlotem, a wylotem powietrza powinien wynosić 15 z istniejącymi slotami (sloty ±7. 5). Jeśli kąt musi być ustawiony później, to spirala musi być kompletnie zdemontowana i może być przesuwana w 15 krokach - Wszystkie połączenia (wyjście spirali etc. ) muszą być hermetycznie zamknięte - Należy zwrócić uwagę, żeby wszystkie połączenia orurowania i wewnątrz cyklonu były gładkie, co zapobiegnie osadzaniu się proszku - Aby zapewnić połączenie uziemieniowe pomiędzy ramą, a cyklonem, należy zmostkować tłumik wibracji za pomocą dostarczonego kabla. - W punkcie oddzielenia podstaw od ramy i ich przedłużeń należy także wykonać połączenie. W tym celu są dostarczone trzy profile połączeniowe. Czwarty punkt połączeniowy musi być wolny do podparcia jednostki podającej. Pozycja może być wybrana podczas montażu, zgodnie lokalnymi przepisami - Monocyklon musi być solidnie przytwierdzony do podłoża - Orurowanie musi być zmontowane bez naprężeń - Jednostka podająca jest zmontowana i gotowa do instalacji - Aby zapewnić prawidłową pozycję jednostki podającej należy na cyklonie umieścić czujnik zbliżeniowy, który poda sygnał, gdy jednostka podająca będzie podparta i podniesiona do cyklonu, a tym samym gotowa do pracy - Wąż transportowy musi być zabezpieczony dostarczonym przewodem metalowym i podpiętym do haczyka przy transporcie w fazie gęstej. Wtedy będzie pewność, że nie zostanie wykonany żaden niekontrolowany ruch, który mógłby narazić personel Monocyklon EZ02 Informacje montażowe 17

20 - Węże przyłączeniowe do sterowania jednostką podającą i układem transportu w fazie gęstej są tak ułożone, aby do czyszczenia wystarczyło jedynie odwrócenie jednostki podającej bez konieczności odłączania węży - Jednostka podająca oraz cyklon muszą być szczelnie zamknięte podczas pracy. Należy regularnie sprawdzać uszczelnienie pomiędzy cyklonem, a ramą obrotową! Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej Jednostka podająca na swobodne odchylenie potrzebuje 800 mm wolnego obszaru. Ta przestrzeń nie może być ograniczana, ponieważ będzie wykorzystywana podczas pracy, czyszczenia oraz dozoru. Przestrzeń niezbędna dla jednostki podającej 18 Informacje montażowe Monocyklon EZ02

21 Przygotowanie do uruchomienia Ważne informacje Uruchomienie może przeprowadzić tylko przeszkolony personel! Obce obiekty w kabinie lub orurowaniu mogą spowodować uszkodzenie linii! Przed uruchomieniem należy sprawdzić: - Czy wszystkie połączenia śrubowe na cyklonie i innych podzespołach linii są mocno dociągnięte? - Czy orurowanie i wnętrze cyklonu zostało dobrze wyczyszczone? - Czy orurowanie oraz przyłącza węży są poprawnie połączone? - Czy nie ma obcych obiektów (np. śrub, małych części etc. ) w kabinie, cyklonie lub orurowaniu? - Czy jednostka podająca jest poprawnie zmontowana? - Czy wszystkie podzespoły linii są uziemione? - Czy jednostka podająca jest prawidłowo podłączona? Czy oburęczna obsługa (bezpieczne działanie) na jednostce podającej pracuje poprawnie? - Czy wąż transportowy jest poprawnie podłączony od strony zasysania? - Czy ustawienia dla transportu w fazie gęstej są ustawione poprawnie? Linia może być włączona po sprawdzeniu wszystkich powyższych punktów i nie wystąpieniu żadnych nieprawidłowości! Monocyklon EZ02 Przygotowanie do uruchomienia 19

22

23 Transport w fazie gęstej Informacje ogólne System transportu w fazie gęstej pozwala na przesył odzyskanego proszku do zbiornika lub do centrum proszkowego. Ten system zapewnia bardzo delikatny i wolny od zanieczyszczeń transport, ponieważ ilość powietrza i prędkość są bardzo niskie. Transport w fazie gęstej - PT06 Jest to standardowy typ transportu w fazie gęstej, dostarczany wraz z cyklonem i jednostką podającą. Transport w fazie gęstej - PT07 Jest to specjalna wersja zakrzywiona i jest ona używana tylko ze względu na małą ilość miejsca. Więcej informacji na temat tej wersji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi. Transport w fazie gęstej - PT06 Transport w fazie gęstej - PT07 Monocyklon EZ02 Transport w fazie gęstej 21

24 Opis funkcji 1. Górny zawór zaciskowy QV1 jest otwarty. Odzyskany proszek opada przez zawór zaciskowy QV1 do rury pośredniej (3), patrz rysunek 1 - Dolny zawór zaciskowy QV2 jest zamknięty - Powietrze spiralne (5) jest ciągle dostarczane - Powietrze przesyłowe (2) jest wyłączone 2. Zawór zaciskowy QV1 zamyka się 3. Zawór zaciskowy QV2 otwiera się - Zawór zaciskowy QV1 jest zamknięty - Powietrze spiralne (5) jest ciągle dostarczane - Powietrze przesyłowe (2) jest chwilowo włączone Dzięki nadciśnieniu w rurze pośredniej (3), proszek jest transportowany przez zawór zaciskowy QV2 do rury podającej i poprzez wąż transportowy (7) do przesiewacza przy Centrum Proszkowym, patrz rysunek 2 4. Zawór zaciskowy QV2 zamyka się, patrz rysunek 3 - Po opóźnieniu zawór zaciskowy QV1 otwiera się ponownie - Kroki od 1) do 4) są powtarzane w sposób ciągły QV 1 QV 1 QV QV QV 2 5 QV Transport w fazie gęstej - opis funkcji 6 1 Włącznik zaworu górnego 2 Powietrze przesyłowe 3 Rura pośrednia 4 Włącznik zaworu dolnego 5 Powietrze spiralne (stale włączone) 6 Dysza podająca 7 Wąż transportowy Wydajność transportu jest uzależniona od rodzaju farby, częstotliwości impulsów, długości i średnicy użytego węża transportowego z poszczególnym zaworem zaciskowym. 22 Transport w fazie gęstej Monocyklon EZ02

25 Zestaw wibracyjny (opcja) Podczas używania niektórych rodzajów farb, istnieje niebezpieczeństwo osadzania się proszku na ściankach jednostki podającej. Można temu zapobiec stosując opcjonalny zestaw wibracyjny. Zestaw wibracyjny jest montowany pomiędzy jednostką podającą, a układem transportu w fazie gęstej (patrz rysunek). Wprowadza w delikatne drgania stożek jednostki podającej, przez co zapobiega zbieraniu się farby i ewentualnego zapchania się układu. Zestaw wibracyjny pracuje tylko wtedy, jeśli górny zawór zaciskowy QV1 transportu w fazie gęstej jest otwarty Zestaw wibracyjny (opcja) Monocyklon EZ02 Transport w fazie gęstej 23

26

27 Zmiana koloru Procedura: Przy zmianie koloru należy postępować zgodnie z poniższym opisem: 1. Aby zaoszczędzić czas i farbę podczas zmiany koloru, czyszczenie powinno odbywać się w kierunku zgodnym z przepływem farby. Jednak jako pierwsze powinno nastąpić czyszczenie pistoletów i kabiny. Podczas tej fazy, proszek może być transportowany z powrotem do zbiornika proszkowego poprzez układ transportu w fazie gęstej 2. Jednostka podająca jest oddzielona od cyklonu. Przy zasysanym niewłaściwym powietrzu w dolnej części cyklonu jest brak separacji proszku, a wszystkie jego resztki trafiają do filtra końcowego 3. Procedura przy zmianie ekstremalnych kolorów lub przy większych wymaganiach: - Odmuchać z zewnątrz orurowanie zasysające pomiędzy kabiną, a cyklonem za pomocą sprężonego powietrza - Pozwolić n - Odmuchać wężem sprężonego powietrza bez dyszy na wylocie powietrza z orurowania, kiedy wylot jest otwarty - Wywołane turbulencje, będą powodowały odrywanie się farby w orurowaniu. Po tym proszek będzie transportowany do cyklonu i rozładowywany 4. Po wyłączeniu transportu w fazie gęstej, wąż transportowy będzie przepłukany sprężonym powietrzem od strony zasysania i czyszczony tą drogą 5. Kiedy jednostka podająca jest powoli odchylana od cyklonu, stożek jednostki podającej jest odmuchiwany, a zalegający proszek jest zasysany do wnętrza cyklonu 6. Teraz wewnętrzne ściany cyklonu są czyszczone za pomocą dyszy powietrznej 7. Czyszczenie zanurzonej rury jest wykonywane za pomocą specjalnej głowicy czyszczącej (patrz "Czyszczenie tulei przyłączeniowych") 8. Teraz czyszczenie cyklonu, jednostki podającej i orurowania jest zakończone Monocyklon EZ02 Zmiana koloru 25

28

29 Dozór Punkty kontrolne i odniesienia Aby zagwarantować bezproblemową obsługę, należy regularnie sprawdzać następujące punkty podczas przerw w pracy: Uwaga: Prace czyszczące muszą odbywać się bez skrobania powierzchni. Każde zdrapywanie z powierzchni będzie powodowało zapiekanie się farby i prowadziło do coraz trudniejszego czyszczenia! Punkty do kontroli Sprawdzić osadzanie się proszku w kabinie i rurze ssącej, a w razie potrzeby oczyścić Sprawdzić, czy jest zapieczona farba w cyklonie Sprawdzić odkładanie się farby w jednostce podającej Sprawdzić, czy jest zapieczona farba w jednostce podającej Sprawdzić czystość wylotu cyklonu Sprawdzić połączenia uziemienia podzespołów linii Sprawdzić szczelność jednostki podającej i sita Możliwe przyczyny Zwiększenie osadzania się farby wskazuje redukcję zasysanego powietrza i zmiany w farbie Większa ilość zapieczonej farby wskazuje na wzrost zasysanego powietrza i zmiany w farbie Odkładanie wskazuje na większy przepływ farby lub zmniejszenie wydajności podawania farby Występowanie zapieczeń wskazuje na starzenie się węża lub zmiany w farbie Zanieczyszczenia wskazują na nieszczelności w całym układzie Uszkodzone uszczelki znacznie obniżają wydajność Dozór - zawór zaciskowy Wymiana tulei zaworu zaciskowego Demontaż: 1. Wyjąć układ to transportu farby w fazie gęstej spod cyklonu i wymontować zawór zaciskowy Monocyklon EZ02 Dozór 27

30 2. Wyjąć szczypcami czarny trzpień pozycjonujący za (1) 3. Obrócić tuleję zaworu zaciskowego o 45 odwrotnie do kierunku wskazówek zegara (2) 4. Wyjąć tuleję zaworu zaciskowego i wymienić na nową (3) A B Zawór zaciskowy/tuleja zaworu zaciskowego Montaż: 1. Umieścić wąski język w tulei na wąskim wlocie zaworu zaciskowego 2. Wcisnąć w tuleję zaworu zaciskowego aż do oporu 3. Obrócić tuleję zaworu zaciskowego o 45 zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara 4. Włożyć na miejsce czarny trzpień pozycjonujący 5. Sprawdzić zużycie O-ringów i w razie potrzeby wymienić 6. Zamontować zawór zaciskowy 28 Dozór Monocyklon EZ02

31 Dozór - naprężenie siatki sita Aby zapobiec odniesieniu obrażeń przez druciki sita należy używać rękawic ochronnych! Postępować zgodnie z poniższą procedurą przy naprężaniu siatki sita: 1. Umieścić pierścień podtrzymujący na stole 2. Położyć siatkę sita (3) na pierścieniu podtrzymującym (zwrócić uwagę, czy siatka jest równo rozpostarta) 3. Przyłożyć pierścień mocujący (2), szeregowo z pierścieniem podtrzymującym (1) i z otworami w pierścieniu mocującym (2) 4. W jednym otworze przekłuć siatkę (3) ostrym przedmiotem (np. szydłem) i skręcić śrubą (6) 5. Rozciągnąć siatkę sita na przeciwną stronę szczypcami, i w tym samym czasie przekłuć siatkę (3) i włożyć śruby (6) 6. Obrócić sito o 90, naciągnąć siatkę ponownie szczypcami, przekłuć siatkę (3) i skręcić śrubą (6) 7. Rozciągnąć siatkę sita na przeciwną stronę szczypcami I w tym samym czasie przekłuć siatkę (3) i włożyć śruby (6) 8. Naciągnąć siatkę na każdy otwór pośredni szczypcami, przekłuć siatkę (3) i włożyć śrubę (6) 9. Zamontować dodatkowo sprężynę uziemiającą (4) za pomocą dwóch śrub 10. Odciąć nadmiar siatki (3) z pomocą ostrego noża i usunąć pozostałe druciki pilnikiem Sito/naprężenie siatki sita Aby uzyskać dobrą wydajność pracy sita należy się upewnić się, czy siatka jest wystarczająco mocno naprężona! Niewielkie uszkodzenia można naprawić za pomocą 2 składnikowego kleju. Monocyklon EZ02 Dozór 29

32 Uszczelnienie monocyklonu Aby uzyskać dobrą wydajność cyklonu bardzo ważne jest, aby jednostka podająca była dokładnie dociśnięta podczas działania. Aby zapewnić właściwą pracę zastosowano trzy uszczelki zgodnie z poniższym rysunkiem: A Stożek cyklonu Uszczelka 1 na cyklonie Sito Rama obrotowa Uszczelka 2 oraz 3 na ramie obrotowej Stożek jednostki podającej Uszczelnienie monocyklonu/jednostka podająca Uszczelka 1 dno kołnierza stożka cyklonu uszczelnienie pomiędzy stożkiem cyklonu i sitem lub stożkiem jednostki podającej Uszczelka 2 góra ramy obrotowej uszczelnienie pomiędzy sitem, a ramą obrotową Uszczelka 3 dno ramy obrotowej uszczelnienie pomiędzy ramą obrotową, a stożkiem jednostki podającej 30 Dozór Monocyklon EZ02

33 Uszczelki muszą być zawsze sprawdzane podczas uruchomienia i w ciągu pracy. Uszkodzone uszczelki należy niezwłocznie wymienić! Wszelkie nieszczelności będą radykalnie zmniejszały wydajność cyklonu, np. więcej proszku trafi do filtra końcowego zamiast do ponownego obiegu. Monocyklon EZ02 Dozór 31

34

35 Czyszczenie Czyszczenie tulei przyłączeniowych Czyszczenie cyklonu odbywa się za pomocą dostarczonej lancy. Składa się ona z dwóch rur odmuchowych o następującej charakterystyce: Czyszczenie tulei czystego powietrza Szczegół A Rura 1 Rura 2 Szczegół B Zawór kulowy 1 Zawór kulowy 2 Lanca czyszcząca /tuleje Do lancy odmuchowej jest włożona tuleja, a w niej, rura 1 wewnątrz rura 2 na zewnątrz. Przez włączenie sprężonego powietrza na zaworze 2, włącza się czyszczenie na zewnętrznej średnicy i rura czystego powietrza jest odmuchiwana natychmiast na całym poziomie. Podczas procesu odmuchu lanca jest uziemiona przez rurę i tuleję przyłączeniową. Rura 1 wewnętrzna zapobiega przed wepchnięciem dyszy odmuchowej podczas czyszczenia. Monocyklon EZ02 Czyszczenie 33

36 Czyszczenie wlotu tulei Przy użyciu rury 1 i sprężonego powietrza na zaworze kulowym 1, poszczególne zakresy w cyklonie mogą być kolejno odmuchiwane. Aby podać możliwie najwięcej sprężonego powietrza podczas czyszczenia, należy otwierać tylko jeden zawór kulowy do każdego procesu czyszczenia! Należy postępować według następujących punktów, aby zapewnić dozór i właściwą obsługę cyklonu: Pozycja Wewnętrzny kanał zbierający Wnętrze stożka cyklonu Zewnętrzne ściany cyklonu Czyszczenie i/lub cykl kontroli codziennie codziennie miesięcznie Uwagi Odmuchać sprężonym powietrzem - przy używaniu niektórych typów farby mogą wystąpić zapieczenia, można to wyczyścić dopuszczonymi rozpuszczalnikami Odmuchać sprężonym powietrzem - przy używaniu niektórych typów farby mogą wystąpić zapieczenia, można to wyczyścić dopuszczonymi rozpuszczalnikami Oczyścić z zewnątrz zapobiegając osadzaniu się kurzu Uwaga: Nie dopuścić do przedostania się rozpuszczalnika do zaworów zaciskowych w układzie transportu farby w fazie gęstej (niebezpieczeństwo uszkodzenia lub zapchania! ) Rozpuszczalnik musi być zdolny do zupełnego odparowania; nie może wchodzić w reakcję z farbą proszkową! Czyszczenie sita Sito musi być czyszczone, kiedy siatka jest zablokowana/zabrudzona zapieczonym proszkiem. W takim przypadku sito należy zanurzyć w rozpuszczalniku, aż wszystkie zanieczyszczenia zostaną usunięte. Potem należy odmuchać sito i pozwolić na odparowanie resztkom rozpuszczalnika przez około 1 dzień, aż do kompletnego wyschnięcia. Należy zwrócić uwagę, aby rozpuszczalnik nie miał kontaktu z czystą farbą proszkową! 34 Czyszczenie Monocyklon EZ02

37 Wyszukiwanie błędów Rozwiązywanie problemów Problem / Błąd / Zakłócenia w pracy Nie można uruchomić linii Zbyt mało powietrza zasysającego w kabinie Zanieczyszczenia na zewnątrz cyklonu Zapieczona farba w cyklonie Proszek zalega w jednostce podającej Dużo zanieczyszczeń na wylocie węża transportowego Dużo zanieczyszczeń na wylocie węża transportowego podczas pracy Zbyt dużo farby w filtrze końcowym Powód Brak sygnału z jednostki podającej Nieszczelne połączenie kabiny/cyklonu lub cyklonu/filtra końcowego Jednostka podająca niepodłączona do cyklonu Nieszczelne punkty przyłączeniowe Za szybko reagująca farba Zbyt wysoka prędkość powietrza Rozpuszczalnik wszedł w reakcję z farbą Zbyt duża koncentracja proszku w cyklonie Błędne ustawienia transportu w fazie gęstej Za wysoka wartość powietrza spiralnego Za duża wartość powietrza przesyłowego Zapchane sito Procedura / Porada Podłączyć prawidłowo jednostkę podającą do cyklonu Znaleźć i naprawić nieszczelność(ści) Podłączyć jednostkę podającą Uszczelnić Sprawdzić temperaturę pomieszczenia Sprawdzić wartość powietrza Oczyścić cyklon Sprawdzić wydajność przesyłu Sprawdzić, ustawione wartości / parametry są zgodne nominalnymi Wartość nominalna 0. 3 bar Wartość nominalna około 1 bar Oczyścić sito Sprawdzić przesiewanie farby Sprawdzić uszczelki na cyklonie i jednostce podającej Sprawdzić ilość powietrza Monocyklon EZ02 Wyszukiwanie błędów 35

38

39 Lista części zamiennych Zamawianie części zamiennych Podczas zamawiania części zamiennych do urządzeń malarskich należy postępować według następujących zasad: - Podać typ oraz numer seryjny urządzenia - Podać numer katalogowy, ilość oraz nazwę każdej z części zamiennych Przykład: - Typ Monocyklon EZ02 Nr seryjny Nr kat, 1 sztuka, Klamra - Ø 18/15 mm Przy zamawianiu kabla lub węża należy podać jego długość. Części, dla których należy podać długość są zawsze oznakowane *. Części zużywające się eksploatacyjnie są zawsze oznaczone #. Wszystkie wymiary plastikowych węży posiadają oznakowaną średnicę wewnętrzną i zewnętrzną: Przykład: Ø 8/6 mm, 8 mm średnica zewnętrzna / 6 mm średnica wewnętrzna UWAGA! Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych, ponieważ części te zabezpieczają przed wybuchem. Stosowanie części nieoryginalnych będzie prowadziło do utraty gwarancji Gema! Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 37

40 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne 5 Płyta Sito - komplet (patrz "Sito") 7 Opaska - Ø 40 mm Transport w fazie gęstej-pt06 - komplet (patrz "Transport w fazie gęstej - PT06") Pierścień - I Pierścień uszczelniający - Ø 42/55x2 mm Śruba - M8x20 mm Śruba - M6x10 mm Podkładka blokująca - M Profil z pianki gumowej - 40x10 mm (podać wielkość/typ cyklonu! ) * * Proszę podać długość 38 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

41 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części mechaniczne; 22 73; 91 5; 21; 79 8 Monocyklon - jednostka podająca Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 39

42 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne 13 Tłumik - 1/8" Obudowa - 0, 9 mm Tłumik Złącze kątowe - 1/8", Ø 6 mm Śruba - 1/8", dual Pierścień obrotowy - 1/8", Ø 6 mm Włącznik - zielony Przełącznik Wspornik zaworu Złącze kątowe - 1/8", Ø 6 mm Zawór bezpieczeństwa Zawór rozdzielający - 5/ Śruba - 1/8", potrójna Regulator wejściowy - 6 bar Cylinder - DNC Czujnik zbliżeniowy Siłownik pneumatyczny - M12x1, 25 mm Reduktor - 1/4"a-1/8"i Złącze - Ø 4 mm, Ø 6 mm Złącze kątowe - 1/4"a, Ø 6 mm Złącze - 1/4"a-1/4"i Złącze kątowe - 1/4"a-1/4"a Wtyczka - NW 7, 4 mm-1/4"i Trójnik - Ø 6 mm-1/8"a, Ø 6 mm Trójnik - 1/8"i-1/8"a-1/8"i Złącze-Y - 1/8"a-Ø 6 mm Wtyczka kątowa - Ø 6 mm na zewnątrz, Ø 6 mm wewnątrz Wąż pneumatyczny - D4/2, 5 mm, czarna * 102 Wąż pneumatyczny - Ø 6/4 mm, czarna * 103 Zawór - włącznik Zawór - wyłącznik * Proszę podać długość 40 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

43 Monocyklon EZ02 - jednostka podająca, części pneumatyczne 21; 22; 23; 24; 30 33; 48 51; 52; 53 14; 45; 57; 58; 60 25; 27; 46;; 27; 46; 103;; 27; 46;;; 35; 36; 37 13; 24; 29; 31; 32 14; 45; 56 Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 41

44 Jednostka podająca - zestaw wibracyjny Zestaw wibracyjny - komplet Wąż - Ø 8/6 mm, czarny, antystatyczny * * Proszę podać długość 1 Jednostka podająca - zestaw wibracyjny 42 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

45 Sito Sito kompletne - 600μm Sito kompletne - 400μm Sito składa się z następujących części: 1 Pierścień podtrzymujący Pierścień obejmujący Siatka sita - 600μm Siatka sita - 400μm Sprężyna uziemiająca Śruba Sito Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 43

46 Transport w fazie gęstej - PT06 Układ transportu w fazie gęstej PT06 - komplet Kołnierz Złącze kolanowe Zbiornik pośredni Wylot stożka Obudowa - Ø 1, 9 mm Zawór zaciskowy - NW Tuleja # 14 Serwozawór - 1/8"- NW Przyłącze IG - G Zawór zwrotny - 1/8"-1/8" Tłumik - 1/8" Złącze kątowe - 1/8"-Ø 8 mm Złącze kątowe - 1/8"-Ø 8 mm Trójnik - 1/8"-1/8"-1/8" Tuleja - 1/8"-Ø 8 mm Złącze śrubowe - 1/8"-Ø 8 mm Złącze podwójne - 1/8"-1/4" Wąż pneumatyczny - Ø 8/6 mm, czarny * 30 Hak - 60x6 mm Śruba oczkowa - M6x15 mm O-ring - Ø 26, 7x1, 78 mm Śruba - M8x35 mm Śruba - M8x20 mm Śruba - M6x10 mm Podkładka - M Przyłącze węża transportowego (patrz "Transport w fazie gęstej - przyłącza") * Proszę podać długość # Części zużywające się 44 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

47 Transport w fazie gęstej - PT06 41;;;; Transport w fazie gęstej - układ Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 45

48 Transport w fazie gęstej - podłączenia 1 Przyłącze węża transportowego - Ø 25 mm Wąż - 25/33 mm * Klamra węża mm Linka bezpieczeństwa - długość=200 mm Wąż - Ø 8/6 mm, czarny * * Proszę podać długość Transport w fazie gęstej - podłączenia 46 Lista części zamiennych Monocyklon EZ02

49 Monocyklon EZ02 Lista części zamiennych 47

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wykaz części Frigidaire Ffsg5115pw