Podręcznik funkcji i sterowania Bosch Ppw3105

Podręcznik Bosch Ppw3105 zawiera szczegółowe informacje na temat funkcji i sterowania, które są dostępne w urządzeniach Bosch. Podręcznik ten jest doskonałym przewodnikiem, który pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości ich urządzeń. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące obsługi i zarządzania urządzeniami, w tym trybów pracy, ustawień, opcji, konfiguracji i wielu innych funkcji. Podręcznik zawiera także informacje na temat zarządzania zasobami, zabezpieczeń i sieci. Dzięki wszystkim tym informacjom użytkownicy mogą w pełni wykorzystać możliwości urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik funkcji i sterowania Bosch Ppw3105

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Strona: 1

PPW3105 10/201131plGratulujemy zakupu urządzenia irmyBosch.To wysokiej jakości urządzenie zapewniPaństwu zadowolenie z jego użytkowania.Wskazówki dotyczącebezpieczeństwaNależy dokładnie przeczytać instrukcjęobsługi, przestrzegać jej i zachować ją!Niniejsze urządzenie jest przeznaczonedo użytku domowego lub w warunkachpodobnych do domowych. Nie możeono służyć do celów komercyjnych anibyć wykorzystywane w placówkachmedycznych.Środowiska domowe, w tympomieszczenia dla pracowników wsklepach, biurach, gospodarstwachrolnych i małych irmach. Urządzeniemoże być także używane przez gościw pensjonatach, małych hotelach ipodobnych budynkach mieszkalnych.¡ Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!● Nie wolno stawać na wadze mokrymistopami ani gdy powierzchnia wagi jestmokra, ponieważ grozi to poślizgnięciemsię.● Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły sięurządzeniem.● Nie wolno upuszczać przedmiotów nawagę.● Ze względów bezpieczeństwa, naprawęurządzenia powinni przeprowadzaćpracownicy obsługi klienta.● Waga służy do ważenia osób.PrzeglądRysunki A i B1Wyświetlacz2 Wnęka na baterieUruchamianie urządzenia– Wyjąć folię z przegrody na baterie 2(rys. B).– Umieścić wagę na stabilnej, równej isuchej powierzchni.UżytkowanieRysunki C● Aby włączyć wagę, należy na nią stanąć.● Stać nieruchomo, dopóki wyświetlaczmiga. Ciężar ciała należy przy tymrozłożyć równomiernie na obie nogi.● Następnie można odczytać zmierzonąwartość. Waga wskazuje ciężar zdokładnością do 100 g.Informacja:Waga wskazuje ciężar z dokładnościądo 100 g. Po zakończeniu pomiaru wagaautomatycznie się wyłącza.Ważne:Po wyłączeniu waga jest kalibrowanaautomatycznie.Aby zapewnić dokładność pomiaru, powyłączeniu nie należy ruszać wagi.Czyszczenie urządzeniaNie wolno zanurzać wagi w wodzie.Nie wolno czyścić urządzenia parą.Wagę należy przecierać wilgotnąściereczką, jednak nie można używać dotego środków szorujących.PPW3105_111011_Einzüge. indd 31 12. 10. 2011 11:02:32

Strona: 2

Robert Bosch Hausgeräte GmbH32 plKomunikaty o błędachJeśli na wyświetlaczu wyświetli się Err,przyczyna jest następująca:● Zbyt wysoka masa ciała (maks. 180 kg)Jeśli wyświetli się 0:00, przyczyna jestnastępująca:● Osoba dokonująca pomiaru ciałaporuszyła się podczas pomiaru lub przezzbyt krótki czas stała na wadze.→ Stój nieruchomo na wadze przezprzynajmniej pięć sekund.Jeśli wyświetlany jest symbol Lo,● baterie umieszczone w urządzeniu są zasłabe lub zupełnie się wyczerpały.→ Umieść w urządzeniu nowe baterieNie używać baterii nadających się dowielokrotnego ładowania! Należy używaćtylko baterii tego samego typu.GwarancjaDla urządzenia obowiązują warunkigwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu.Dokładne informacje otrzymacie Państwow każdej chwili w punkcie handlowym, wktórym dokonano zakupu urządzenia. Wcelu skorzystania z usług gwarancyinychkonieczne jest przedłożenie dowodu kupnaurządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksucywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30. 05. 1995 roku „W sprawieszczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów.Zmiany zastrzeżone.Ekologiczna utylizacjaTo urządzenie jest oznaczone zgodniez Dyrektywą Europejską 2002/96/WEoraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym” (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,poz. 1495) symbolem przekreślonegokontenera na odpady.ATakie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,po okresie jego użytkowania nie może byćumieszczany łącznie z innymi odpadamipochodzącymi z gospodarstwa domowego.Użytkownik jest zobowiązany do oddaniago prowadzącym zbieranie zużytegosprzętu elektrycznego i elektronicznego.Prowadzący zbieranie, w tym lokalnepunkty zbiórki, sklepy oraz gminnejednostki, tworzą odpowiedni systemumożliwiający oddanie tego sprzętu.Właściwe postępowanie ze zużytymsprzętem elektrycznym i elektronicznymprzyczynia się do uniknięcia szkodliwychdla zdrowia ludzi i środowiska naturalnegokonsekwencji, wynikających z obecnościskładników niebezpiecznych orazniewłaściwego składowania i przetwarzaniatakiego sprzętu.Zużyte baterie należy przekazać do punktuzbiórki lub odpowiedniego sklepu.PPW3105_111011_Einzüge. indd 32 12. 2011 11:02:32

Właściwy dobór regulatorów to gwarancja optymalnej pracy urządzenia.

Regulatory pokojowe sterują pracą kotła na podstawie temperatury w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane. Zalecany jest ich montaż w małych i średnich mieszkaniach. Regulatory typu CR mogą współpracować ze wszystkimi kotłami wiszącymi z naszej oferty wyposażonymi w panel sterowania Bosch Heatronic® 3, 3. 5 lub 4.

Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

Regulatory pokojowe

CR100RF+MBRF

Bezprzewodowy regulator pokojowy

 • Sterowanie ogrzewaniem z pomieszczenia mieszkalnego
 • Czytelny wyświetlacz wielofunkcyjny (temperatura, tryb pracy, kody błędów)
 • Program tygodniowy (6 czasów na dobę)

Więcej

CR100RF

Dodatkowy bezprzewodowy zdalny sterownik

CR100

Regulator pokojowy z programowaniem tygodniowym

Regulator pokojowy c. o.

 • Nastawy temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym zgodnie z wymaganiami użytkownika
 • Termostat pokojowy bez programowania czasowego

 • Łatwa obsługa
 • Nastawa temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym zgodnie z wymaganiami użytkownika
 • TRZ12-2

  Cyfrowy termostat pokojowy z programem tygodniowym

 • Program tygodniowy
 • Wyświetlacz LCD
 • KCR110RF

 • Bezprzewodowe sterowanie ogrzewaniem z pomieszczenia mieszkalnego
 • Intuicyjna obsługa dzięki dedykowanym przyciskom i wyświetlaczowi LCD
 • Programowanie tygodniowe c. i c. w. u.
 • Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

  Szukasz urządzenia najlepszego dla siebie? Skontaktuj się ze sprawdzonym profesjonalistą.

  Podręcznik funkcji i sterowania Bosch Ppw3105

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik funkcji i sterowania Bosch Ppw3105

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik funkcji i sterowania Bosch Ppw3105