Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg

Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg jest przydatnym narzędziem dla użytkowników tego modelu pralki. Zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby korzystać z tego urządzenia w pełni, a także instrukcje krok po kroku, jak korzystać z wszystkich funkcji. Podręcznik zawiera także informacje na temat ustawień i opcji, które pozwalają dostosować pranie do Twoich potrzeb. Można także znaleźć informacje na temat programów i opcji użytkowania urządzenia, dzięki czemu można maksymalnie wykorzystać wszystkie jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EDH 97981. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EDH 97981 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EDH 97981

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EDH97981W (3954 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EDH 97981

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] návod k pouzití instrukcja obslugi návod na pouzívanieBubnová susicka Suszarka bbnowa SusickaEDH 97981W2 electroluxElectrolux. Thinking of you.Více o nás naleznete na adrese www. electrolux. comOBSAHDlezitá bezpecnostní upozornní Zivotní prostedí Instalace Popis spotebice Ovládací panel Ped prvním pouzitím Tabulka program 2 4 4 7 7 8 8 Denní pouzívání Susák Cistní a údrzba Co dlat, kdyz... Technické informace Nastavení spotebice Servis 10 13 14 16 17 18 18 Zmny vyhrazenyDLEZITÁ BEZPECNOSTNÍ UPOZORNNÍDlezité V zájmu své bezpecnosti a správného chodu spotebice si ped jeho instalací a prvním pouzitím pozorn pectte návod k pouzití, vcetn rad a upozornní. Nez zacnete spotebic pouzívat, je dlezité se seznámit s jeho provozem a bezpecnostními funkcemi. [... ] W naley zamontowa na wysokoci od minimum 50 do maksimum 100 cm nad poziomem podlogi i nie moe on by poskrcany. Dostpny w punkcie serwisowym lub w sklepach specjalistycznych · Podstawa z szuflad Sluy do umieszczenia suszarki na odpowiedniej wysokoci i zapewnia dodatkowe miejsce na przechowywanie rzeczy (np. Wyj lew cz styropianow.Podlczenie elektryczne Informacje dotyczce zasilania, typu prdu i wymaganych bezpieczników podano na tabliczce znamionowej. Tabliczka znamionowa jest przymocowana obok otworu wsadu (patrz rozdzial "Opis produktu"). Gniazdko, do którego bdzie podlczona suszarka, musi mie uziemienie zgodne z obowizujcymi normami. Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za uszkodzenia lub urazy wynikle z niedostosowania si do powyszych wymogów zabezpiecze. Ewentualnej wymiany przewodu zasilajcego urzdzenia mona dokona jedynie w Serwisie. Po zainstalowaniu urzdzenia przewód zasilajcy musi by latwo dostpny.electrolux 25OPIS URZDZENIA3 Filtry drobne 4 Owietlenie bbna 5 Drzwi (moliwo zmiany kierunku otwierania) 6 Pólka do suszenia 7 Filtry zgrubne 8 Filtry zatrzymujce fragmenty wlókien 9 Przycisk do otwierania drzwi w podstawie 10 Tabliczka znamionowa 11 Kratka dolotu powietrza 12 Filtr wlókien 13 Regulowane nóki 14 Drzwi wymiennika ciepla1 2 4 6 8 10 12 14 3 5 7 9 11 131 Panel sterowania 2 Zbiornik na skroplinyPANEL STEROWANIAPanel sterowania WskazanieSymbolOpis Ekstra delikatne wylczone Ekstra delikatne wlczone1)123456789 101 Pokrtlo wyboru programów i wylcznik 2 Wskazanie 3 Przycisk wyboru programu Extra delikatne 4 Przycisk Dosuszanie 5 Przycisk Wydl. faza antyzagnieceniowa 6 Przycisk Brzczyk 7 Przycisk Czas 8 Przycisk Start/pauza 9 Kontrolki ostrzegawcze: Skraplacz, Filtry, Pelny zbiornik 10 Przycisk Opóniony startMinimalny stopie wysuszenia redni stopie wysuszenia Maksymalny stopie wysuszenia Automatyczny stopie wysuszenia Czas do zakoczenia (czas programu, czas opónienia rozpoczcia programu) Wydajno cyklu, automatyczne wykrywanie stopnia wysuszenia Wydluona ochrona przed zagnieceniami26 electrolux Symbol Opis Blokada uruchomienia Alarm Opónienie rozpoczcia programu Faza suszenia Faza chlodzenia Symbol Opis Faza ochrony przed zagnieceniami Bld, niewlaciwy wybór1) tylko dla programów do tkanin syntetycznychPRZED PIERWSZYM UYCIEMOstrzeenie! Jeli urzdzenie nie bylo transportowane w pozycji stojcej, to przed podlczeniem zasilania elektrycznego i pierwszym uyciem naley pozostawi je na 12 godzin, aby olej splynl z powrotem do sprarki. Aby usun wszelkie pozostaloci po procesie produkcyjnym, naley przetrze bben suszarki wilgotn ciereczk lub wykona krótki cykl suszenia (ok. Na pocztku cyklu suszenia (3­5 min. ) urzdzenie moe pracowa nieco gloniej. Jest to spowodowane uruchamianiem si sprarki podobnej do montowanych w takich urzdzeniach, jak chlodziarki czy zamraarki.TABELA PROGRAMÓWLadunek1) Metka pielgnacji odzi eyProgramZastosowanie/wlaciwociOpcjeBawelna Extra suche 7 kg Dokladne suszenie grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. Syntetyki Extra suche Do suszenia grubych lub wielowarstwowych tkanin, np. faza antyzagnieceniowa, Brzczyk, Opóniony start Dosuszanie, Wydl. faza antyzagnieceniowa, Brzczyk, Opóniony startSuche do szafy Suche do prasowania7 kg3 kgelectrolux 27 Metka pielgnacji odzi eyLadunek1)Suche do szafyDo suszenia cienkich tkanin, które nie bd prasowane, np. koszule nie wymagajce prasowania, obrusy, ubrania dziecice, skarpetki, bielizna z fiszbinami.Extra delikatne, Dosuszanie, Wydl. faza antyzagnieceniowa, Brzczyk, Opóniony start Extra delikatne, Dosuszanie, Wydl. faza antyzagnieceniowa, Brzczyk, Czas, Opóniony start Dosuszanie, Wydl. ] Nainstalujte jemný filter a/alebo zaistite hrubý filter v jeho mieste. Prestavte ho do polohy DRUM LIGHT (ak je k dispozícii), alebo na ktorýkovek program. Vymete ziarovku (pozrite nasledujúcu cas) Je to automatický proces nie je to chyba spotrebica Vyprázdnite zásobník vody 3), stlacte tlacidlo START PAUSE.Filtre nie sú správne zaistené. Vypálená ziarovka Cas do skoncenia sa vypocíta poda: druhu, objemu a vlhkosti bielizne. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EDH 97981

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EDH 97981.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EW910T. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EW910T będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EW910T


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EW910T

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] To oznacza, e naley je posegregowa i zloy w odpowiednich kontenerach na materialy do recyclingu. Elementy opakowania oznaczono nastpujcymi symbolami: >PE< = polietylen >PS< = polistyrol >PP< = polipropylensZlomowanie pralkiWskazówki dotyczce oszczdzania energiiPonisze wskazówki pomog Pastwu pra w sposób ekonomiczny, chronic rodowisko naturalne: s Naley wykorzystywa maksymaln pojemno bbna w zalenoci od wybranego programu, lecz nie przeladowywa bbna urzdzenia. s Programów z praniem wstpnym uywa tylko w przypadku bardzo zabrudzonej odziey. s Ilo uywanego detergentu powinna zalee od poziomu twardoci wody, stopnia zabrudzenia bielizny i jej iloci. [... ] 24P1051Podlaczenie wa doplywowego wodyPodlczy w zasilajcy pralk w wod do zaworu czerpalnego (kranu) zakoczonego gwintem 3/4". Do nakrtki wa doplywowego naley wloy maly filtr,, A", znajdujcy si na wyposaeniu pralki. Koniec wa znajdujcy si bezporednio przy pralkce moe by przekrcany w dowolnym kierunku W celu ustawienia odpowiedniej pozycji wa naley poluzowa nakrtk wa, a nastpnie przykrci j tak, aby nie wyciekala woda. W przypadku jeli w doplywowy wody bdcy na wyposaeniu pralki okae si za krótki, naley zastpi go innym, odpornym na wysokie cinienie wody.AP0003P0021Podlczenie wa odplywowego wodyKoniec wa odplywowego mona umocowa na trzy nastpujce sposoby: Zawiesi koniec wa na krawdzi wanny lub umywalki za pomoc kolanka bdcego na wyposaeniu pralki. W tym celu naley przymocowa go sznurkiem do zaworu lub haka na cianie. Rozgalzienie rury musi znajdowa si powyej syfonu tak, aby kolanko wa znajdowalo si min. Zaleca si zastosowanie rury odplywowej o wysokoci 65 cm, w adnym wypadku rura nie moe by nisza ni 60 cm i wysza ni 90 cm. rednica wa przedluajcego musi by identyczna jak wewntrzna rednica oryginalnego wa. W przedluajcy powinien lee na podlodze, moe by uniesiony tylko przy odplywie wody.P0022P0023Podlczenie do sieci elektrycznejPralka przystosowana jest do napicia prdu przemiennego 220-230V i czstotliwoci 50 Hz. Przed instalacj urzdzenia naley sprawdzi, czy instalacja elektryczna w miejscu eksploatacji odpowiada parametrom umieszczonym na tabliczce znamionowej. Upewni si, czy instalacja wytrzyma obcienie jeszcze jednym urzdzeniem elektrycznym. Nie naley przekracza poziomu,, MAX" zaznaczonego w pojemniku na rodki piorce.Dozowanie rodków piorcychRodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci, i stopnia zabrudzenia bielizny oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w Miejskich Zakladach Wodocigowych. Naley stosowa mniejsze iloci detergentów, jeli: - pierzecie Pastwo mniejsz ilo bielizny - bielizna jest lekko zabrudzona, - podczas prania tworzy si dua iloci piany.rodki piorce i zmikczajceDobre rezultaty prania zale równie od wybranego detergentu oraz jego iloci (tak aby unika jego marnowania i chroni rodowisko naturalne). Zwlaszcza, e rodki ulegajce biodegradacji zawieraj w swoim skladzie substancje, które w zbyt duych ilociach szkodz rodowisku. Wybór odpowiedniego rodka uzaleniony jest od rodzaju tkaniny, koloru i stopnia zabrudzenia bielizny przeznaczonej do prania. Do prania w pralce automatycznej mona uywa nastpujcych rodków: ­ proszki do prania wszystkich typów tkanin, ­ proszki do prania tkanin delikatnych (maksymalnie do 60°C) oraz welnianych, plynne rodki do prania, zwlaszcza w niskich temperaturach (do 60°C) dla wszystkich typów tkanin, albo tylko do prania tkanin welnianych. rodki piorce i zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Jeeli uywacie Pastwo koncentratów proszków i plynnych detergentów, naley wybiera programy bez prania wstpnego.Tabela stopnia twardoci wodySTOPIE SKALA CHARAKTERYSTYKA WODY NIEMIECKA FRANCUSKA°dH °T. H.1 2 3 4mikka rednia twarda bardzo twarda00 - 15 00 - 07 16 - 25 08 - 14 26 - 37 15 - 21 wicej ni 21 wicej ni 3728iMIDZYNARODOWE SYMBOLE KONSERWACJIPonisze symbole pojawiaj si na metkach odziey i pozwol Pastwu wybra programy najwlaciwsze dla pranej bielizny.PRANIE ZASADNICZE95Maksymalna temperatura prania 95°C PRANIE DELIKATNE60Maksymalna temperatura prania 60°CMaksymalna temperatura prania 40°CMaksymalna temperatura prania 30°C Pra rcznie Nie pra4030CHLOROWANIEWybielanie w zimnej wodzieNie wybielaPRASOWAPrasowa w temperaturze maksymalnej 200°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 150°CPrasowa w temperaturze maksymalnej 110°CNie prasowaCZYCI CHEMICZNIE Czyszczenie zwyklePCzyci nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 i R 113FCzyci petrolem, czystym alkoholem i R 113 Nie czyci chemiczniew wysokiej temperaturze w niskiej temperaturzeSUSZYSuszy na plaskoSuszy na sznurzeSuszy przypite klipsamiNie suszy w Suszy w suszarce suszarce bbnowej bbnowej29POLSKIProgramy dla bawelny i lnuMaksymalny wsad: 3, 5 kg Normalny wsad: 3 kg Progr. Rodzaj wsadu Bielizna biala z praniem wstpnym (mocno zabrudzona) Bielizna biala bez prania wstpnego (ßrednio zabrudzona) Pranie oszczedne normalnie zabrudzonej bialej bielizny Bielizna kolorowa bez prania wstpnego (ßrednio zabrudzona) Cykle prania Pranie wstpne 40°C Pranie zasadnicze 60°-95°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 60°-95°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 40°-60°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze 30°-60°C 4 cykle plukania Dlugie wirowanie 4 plukania ze rodkiem zmikczajcym Dlugie wirowanie Przyciski wg wyboruA B B+ C(*) D F60°-95°40°-60°30°-60°PlukanieWirowanieOdpompowanie i dlugie wirowaniePodane wartoci temperatur s odpowiednie dla danego programu. Ich wybór powinien by uzaleniony od rodzaju i stopnia zabrudzenia tkanin. Woda 55 litrów Energia 1. 05 kWh Czas 120 minut Powysze parametry zostaly obliczone przy 15°C temperatury wody doprowadzanej do pralki.Delikatne programy dla syntetyków, tkanin delikatnychMaksymalny zaladunek: 1 kg, welna: 0, 7 kgi welnyProgr.Temp.Rodzaj wsadu Syntetyki biale bez prania wstpnego (rednio zabrudzone) Syntetyki program ekonomiczny (rednio zabrudzone)Cykle prania Pranie zasadnicze 40°-60°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralce Pranie zasadnicze 30°-40°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralce Pranie zasadnicze 30°-40°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralce Pranie zasadnicze 30°-40°C 3 cykle plukania Stop z wod w pralceG G H J K L M40°-60° 30°-40°30°-40°Tkaniny delikatne, jedwabWelna3 cykle plukania Stop z wod w pralceWirowanie krótkieOdpompowanie i krótkie wirowanieOdpompowanieOdpompowanie wodyPodane wartoci temperatur s odpowiednie dla danego programu. ] Pojemnik na rodki piorcerodki piorce i zmikczajce z czasem osadzaj si na pojemniku i dlatego naley co jaki czas przeczyci pojemnik pod strumieniem biecej wody. Pojemnik mona calkowicie wyj naciskajc mal dwigni widoczn w tylnej lewej czci pojemnika. We wnce na pojemnik z czasem moe nagromadzi si proszek do prania, dlatego konieczne jest czyszczenie wnki np. Filtr siatkowy wa doplywowegoJeli zauwa Pastwo, e pralka potrzebuje wicej czasu na pobranie wody, wtedy naley sprawdzi, czy filtr siatkowy wa doplywowego nie jest zatkany. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EW910T

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EW910T.

Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Aeg Santo 3274 7 Kg