Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua

Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua jest użytecznym narzędziem, które pomaga korzystać z telewizora LCD Hitachi 32ld8700ua. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące wszystkich funkcji telewizora i sposobów konfigurowania go, aby można było uzyskać najlepsze wyniki. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji i włączania telewizora oraz korzystania z niego. Ponadto zawiera instrukcje dotyczące korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak połączenia USB lub sieci. Podręcznik zawiera również informacje na temat ustawień ekranu i zarządzania energią. Uzyskanie pełnego wykorzystania Hitachi 32ld8700ua jest łatwe dzięki Podręcznikowi użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua

Witamy!

Gratulujemy zakupu komputera VAIO.

Niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zawiera skrótowe informacje na temat komputera VAIO.

Więcej informacji na temat aktualizacji tego pliku do pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika, znajduje się w rozdziale Podręcznik użytkownika — aktualizowanie do najnowszej wersji.

Komputer VAIO może nie obsługiwać funkcji ekranu dotykowego (w zależności od zakupionego modelu). W takim przypadku należy używać tabliczki dotykowej lub myszy.

Treść podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.

Przeczytaj to najpierw

Podręcznik użytkownika — aktualizowanie do najnowszej wersji

Aktualizując niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie za pośrednictwem Internetu, można uzyskać pełną wersję dokumentu Podręcznik użytkownika ze szczegółowymi informacjami na temat posiadanego komputera VAIO.

Po zaktualizowaniu dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji będzie on dostępny zawsze, nawet w trybie offline.

W pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika znajdują się informacje na następujące tematy:

 • opis elementów składowych komputera,

 • funkcje komputera i instrukcje jego obsługi,

  środki ostrożności,

  rozwiązywanie problemów,

  podstawowe działania w systemie Windows.

Aktualizowanie dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji

  Podłącz komputer VAIO do Internetu.

  Zamknij niniejszy Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie.

  Po chwili plik Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej, pełnej wersji dokumentu Podręcznik użytkownika.

Wskazówka

Procedura aktualizacji może trochę potrwać.

Jeśli plik Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie nie zostanie zaktualizowany, uruchom program VAIO Update i znajdź Podręcznik użytkownika, aby pobrać go ręcznie.

Podręcznik użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie VAIO Care.

Wyświetlanie plików pomocy dotyczących obsługi systemu operacyjnego Windows i oprogramowania

W przypadku problemów z obsługą komputera VAIO zapoznaj się z informacjami zawartymi w aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows lub w plikach pomocy użytkowanego oprogramowania.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows, otwórz panele funkcji i w polu wyszukiwania wprowadź hasło „Pomoc i obsługa techniczna”.

Podłączanie komputera do Internetu

Przed zaktualizowaniem dokumentu Podręcznik użytkownika do pełnej wersji należy podłączyć komputer VAIO do Internetu.

Przed podłączeniem komputera do Internetu

Przed skorzystaniem z Internetu należy podpisać umowę z usługodawcą internetowym i skonfigurować urządzenia zapewniające połączenie komputera VAIO z Internetem.

Usługodawca internetowy może udostępniać następujące rodzaje połączenia z Internetem:

łącze światłowodowe,

cyfrowa linia telefoniczna,

modem kablowy,

łącze satelitarne,

komutowane łącze telefoniczne.

Więcej informacji o urządzeniach niezbędnych do korzystania z Internetu i sposobie podłączenia do niego komputera VAIO można uzyskać od usługodawcy internetowego.

Poniżej przedstawiono w ramach przykładu jedną z metod podłączania komputera do Internetu.

Internet

Modem

Router/punkt dostępowy

Kabel LAN (niebędący częścią zestawu)

Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN)

Korzystanie z sieci Wi-Fi

Otwórz panele funkcji i wybierz panelUstawienia.

Wybierz opcję(ikona sieci).

Wybierz z listy żądaną sieć (SSID) i kliknij przycisk Połącz.

Uwaga

Szczegółowe informacje na temat ustawień sieci i urządzeń można uzyskać u usługodawcy internetowego lub znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z urządzeniami sieciowymi.

Korzystanie z sieci lokalnej (dotyczy modeli wyposażonych w gniazdo LAN)

Komputer VAIO można podłączyć do sieci za pomocą kabla LAN. Jedną końcówkę kabla LAN należy podłączyć do gniazda sieci LAN w komputerze, a drugą do sieci. Szczegółowe informacje na temat ustawień i urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci lokalnej można otrzymać od administratora sieci.

Metoda podłączania i konfiguracji oraz wymagane urządzenia mogą różnić się w zależności od środowiska sieciowego.

Aktualizowanie komputera VAIO

Komputer VAIO należy aktualizować, aby zwiększać jego wydajność, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Komputer VAIO musi być połączony z Internetem, aby można było pobrać aktualizacje.

Korzystanie z Windows Update

Windows Update umożliwia zwiększanie stabilności działania komputera VAIO.

Otwórz panele funkcji i wybierz panelWyszukiwanie.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 8, wybierz opcję Ustawienia.

Wprowadź hasło „Windows Update” w polu wyszukiwania.

Wybierz z listy pozycję Windows Update.

Aby dokonać aktualizacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Korzystanie z VAIO Update

Program VAIO Update automatycznie powiadamia o udostępnieniu nowych aktualizacji w Internecie, a następnie pobiera je i instaluje na komputerze VAIO.

Wprowadź hasło „VAIO Update” w polu wyszukiwania, aby wyszukać informacje dotyczące komputera VAIO Update.

Wybierz z listy pozycję VAIO Update.

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego

Należy chronić komputer VAIO przed zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa, dbając o regularne aktualizowanie programów. Aktualizacje można pobierać i instalować z witryny internetowej producenta.

W polu wyszukiwania wpisz nazwę programu antywirusowego, aby go wyszukać.

Wybierz program antywirusowy z listy.

Rozwiązywanie problemów na komputerze VAIO przy użyciu narzędzia VAIO Care

Za pomocą narzędzia VAIO Care można regularnie sprawdzać i dostosowywać wydajność komputera VAIO w celu utrzymywania jej na najwyższym poziomie. Z narzędzia VAIO Care należy korzystać zawsze po wystąpieniu problemu. VAIO Care zapewni stosowne środki oraz pomoc techniczną w celu jego rozwiązania.

Uruchamianie programu VAIO Care

Naciśnij przycisk ASSIST przy uruchomionym systemie Windows.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu w języku angielskim. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_vcare_8. 1_e. png" alt=""/>

* Układ i zawartość ekranu mogą ulec zmianie.

Można także wyszukać narzędzie VAIO Care (Desktop) w paneluWyszukiwanie i uruchomić program VAIO Care.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy dostarczonym z programem VAIO Care.

Naciśnięcie przycisku ASSIST wyłączonego komputera VAIO spowoduje wyświetlenie ekranu VAIO Care (Tryb pogotowia systemu) (VAIO Care (Rescue Mode)). Można na nim rozpocząć proces odzyskiwania systemu komputera w sytuacji awaryjnej, np. jeśli system Windows się nie uruchamia.

Informacje dotyczące pomocy technicznej

Witryna pomocy technicznej online firmy Sony zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji o powszechnie występujących problemach. Informacje dotyczące pomocy technicznej, takie jak adres URL witryny pomocy technicznej, można znaleźć w sekcji Kontakt z pomocą techniczną (Contact & Support) narzędzia VAIO Care lub dostarczonym podręczniku Szybkie wprowadzenie.

Windows: Jak zacząć

Informacje na temat ekranu i menu Start

Można tu umieścić skróty do pulpitu oraz najczęściej używanych aplikacji i witryn internetowych.

Omówienie

Kafelki

Działania dotykowe

Pukanie kafelków uruchamiających aplikacje oraz dostosowywanie ekranu Start przez dodawanie kafelków i zmianę ich rozmieszczenia.

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Klikanie kafelków uruchamiających aplikacje oraz dostosowywanie ekranu Start przez dodawanie kafelków i zmianę ich rozmieszczenia.

Panele funkcji

Wyszukiwanie aplikacji i plików, udostępnianie zawartości, odtwarzanie jej na innych urządzeniach lub drukowanie oraz konfigurowanie komputera VAIO.

Otwieranie ekranu Start

Działania dotykowe

Otwórz panele funkcji, a następnie puknij panelStart.

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Otwórz panele funkcji, a następnie kliknij panel

Obsługa za pomocą klawiatury

Naciśnij klawisz(Windows). net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_winkey. png" alt=""/>

Otwieranie paneli funkcji

Działania dotykowe

Przesuń palcem od prawej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm1. png" alt=""/>

Obsługa za pomocą myszy/tabliczki dotykowej

Umieść wskaźnik w prawym górnym rogu (), a następnie przesuń wskaźnik w dół (). net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm2. png" alt=""/>

Obsługa za pomocą klawiatury

Naciśnij jednocześnie klawisze(Windows) i C. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_charm3. png" alt=""/>

Aplikacje, Ustawienia lub Pliki — wyszukiwanie/uruchamianie

Wybierz cel wyszukiwania, na przykład Pliki lub Ustawienia.

W polu wyszukiwania () wprowadź słowo kluczowe (np. Panel sterowania).

Wybierz żądaną aplikację, ustawienie lub plik. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_8. 1_search_e. png" alt=""/>

Wyświetlanie uruchomionych aplikacji

Szybko przesuń palcem od lewej krawędzi, aż pojawi się mała ikona aplikacji. Następnie przeciągnij ikonę w stronę lewej krawędzi ekranu. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_list1. png" alt=""/>

Umieść wskaźnik w lewym górnym rogu (

Naciśnij jednocześnie klawisze(Windows) i Tab. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_list3. png" alt=""/>

Przełączanie aplikacji

Można przełączać się pomiędzy aktualnie uruchomionymi aplikacjami.

Wyświetl aktualnie uruchomione aplikacje, dotknij ikony żądanej aplikacji i przesuń ją od lewej krawędzi do środka.

Wyświetl aktualnie uruchomione aplikacje i przeciągnij ikonę żądanej aplikacji od lewej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_appchange. png" alt=""/>

Otwieranie menu aplikacji

Wiele aplikacji posiada menu, których można użyć do sterowania aplikacją.

Aby utworzyć menu aplikacji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Otwórz menu aplikacji, gdy aplikacja jest wyświetlona na ekranie komputera.

Polecenia do sterowania aplikacją różnią się w zależności od aplikacji aktualnie wyświetlonej na ekranie.

Przesuń palcem od dolnej krawędzi do środka. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open1. png" alt=""/>

Kliknij prawym przyciskiem myszy w aplikacji. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open2. png" alt=""/>(Windows) i Z. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_intro_win_open3. png" alt=""/>

Zamykanie aplikacji

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zamknąć uruchomione aplikacje.

Okno aplikacji zmniejsza się u dołu ekranu.

Przeciągnij okno do środka dolnej krawędzi.

W przypadku gdy aplikacja jest otwarta, umieść wskaźnik w górnej środkowej części ekranu.

Przeciągnij aplikację do dołu, dopóki nie zniknie z ekranu.

W przypadku gdy aplikacja jest otwarta, przesuwaj kursor od środkowej części górnej krawędzi ekranu, dopóki nie zostanie wyświetlona ikona ręki. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_close1. png" alt=""/>

Naciśnij jednocześnie klawisze Alt i F4. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_close2. png" alt=""/>

Instalowanie aplikacji ze sklepu Sklep Windows

Można dodawać aplikacje ze sklepu Sklep Windows.

Aby uzyskać dostęp do Sklep Windows, wymagane jest połączenie z Internetem. Należy również zalogować się przy użyciu konta Microsoft.

Informacje na temat tworzenia i używania konta Microsoft zawiera Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows.

Otwórz ekran Start, wybierz kafelek Sklep, a następnie wyszukaj aplikację, którą chcesz zainstalować. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_store. png" alt=""/>

Wybierz żądaną aplikację.

Aby pobrać i zainstalować aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Otwieranie aplikacji Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows

Aplikację Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows można otworzyć, wykonując następujące czynności.

Wprowadź w polu wyszukiwania () hasło „Pomoc i obsługa techniczna”.

Wybierz opcję Pomoc i obsługa techniczna.

Przechodzenie do trybu Uśpienia i Zamykanie systemu

Wybierz opcję(Zasilanie), a następnie wybierz opcję Uśpij, Zamknij lub Uruchom ponownie. net/information/manual/vaio/eu/18c/erd/pl/contents/image/nt_win_off_e. png" alt=""/>

Znaki towarowe

SONY i logo SONY są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

VAIO, logo VAIO oraz inne nazwy produktów i usług firmy Sony są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation lub jej spółek zależnych.

Windows i logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance.

Pozostałe nazwy systemów, produktów i usług są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

W podręczniku nie są stosowane znaki TM ani (R).

hp-support-head-portlet

Działania

 • ${title}

Trwa ładowanie...

hp-contact-secondary-navigation-portletPomoc techniczna HP dla klientów

Szukaj

hp-hero-support-search

Przeszukaj wszystkie tematy pomocy

 • Wszystko
 • Oprogramowanie, sterowniki i aktualizacje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Jak…
 • Informacje o produktach
 • Podręczniki użytkownika
 • Anuluj

  Przykłady: “LaserJet Pro P1102 zacięcie papieru”, “HP 250 G4 bluetooth”

  hp-share-print-widget-portlet
  • Informacja

   Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

   Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie
  hp-detect-load-my-device-portlet
  hp-product-information-portlet

  Masz już konto HP? Wybierz z posiadanych przez ciebie produktów.Zaloguj się/Zarejestruj się

  Wybierz inny produkt

  Dodaj ten produkt do Mojego pulpitu

  Ten produkt został dodany do pulpitu

  hp-product-builder-portlethp-pdp-secondary-navigation-portlet

  hp-promotion-tiles-portlethp-country-locator-portlet

  Kraj/region:Polskahp-product-warranty-check

  Najlepsze instrukcje obsługi do smartfonów Xiaomi

  • 1

   Xiaomi Redmi Note 7 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 7. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 14 092

   Pobierz »

  • 2

   Xiaomi Redmi Note 8 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Podręcznik użytkowania w języku polskim pozwala zapoznać się ze...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 11 534

   Pobierz »

  • 3

   Xiaomi Redmi Note 8T - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Redmi Note 8T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do podstawowych informacji...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 8 874

   Pobierz »

  • 4

   Xiaomi Redmi 5A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 5A, smartfona dual sim z ekranem 5 cala, którego...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 8 155

   Pobierz »

  • 5

   Xiaomi Redmi Note 9 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Uniwersalny manual po polsku zapewnia dostęp do...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 7 563

   Pobierz »

  • 6

   Xiaomi Redmi 6 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi 6.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 5 033

   Pobierz »

  • 7

   Xiaomi Redmi Note 5A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 5A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi Note 5A, budżetowego smartfona dual sim z ekranem...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 4 772

   Pobierz »

  • 8

   Xiaomi Mi 9 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 4 767

   Pobierz »

  • 9

   Xiaomi Redmi 4A - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 4A instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 4A (sprawdź najniższą cenę), smartfona dual sim z...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 4 534

   Pobierz »

  • 10

   Xiaomi Mi A1 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi A1 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi A1, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 5 cala Full HD....

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 3 528

   Pobierz »

  • 11

   Xiaomi Mi 9T - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9T. Manual w języku polskim zapewnia dostęp do ogólnych informacji...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 2 982

   Pobierz »

  • 12

   POCO X3 NFC - instrukcja obsługi (Manual)

   POCO X3 NFC - instrukcja obsługi w formacie PDF to plik, który możemy pobrać za darmo. Manual do smartfona Xiaomi pozwoli nam...

   manual - instrukcja obsługi, Instrukcje, Instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 2 667

   Pobierz »

  • 13

   Xiaomi Mi Note 10 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi Note 10.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 2 398

   Pobierz »

  • 14

   Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 10 Pro - instrukcja obsługi to dokument, który musi mieć każdy użytkownik tego modelu smartfona. Plik zawiera...

   manual - instrukcja obsługi, dodatkowe funkcje w smartfonie

   Liczba pobrań: 1 912

   Pobierz »

  • 15

   Xiaomi Mi 5s Plus - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi 5s Plus instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 5s Plus, smartfona z ekranem 5, 7 cala. Elektroniczna...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 1 828

   Pobierz »

  • 16

   Xiaomi Mi 9T Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo manual do smartfon Xiaomi Mi 9T Pro. Instrukcja obsługi pozwoli na zapoznanie się z podstawowymi funkcjami...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 397

   Pobierz »

  • 17

   Xiaomi Mi 10 – instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 10. Darmowa instrukcja obsługi do Xiaomi Mi 10 w języku polskim pozwala...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 350

   Pobierz »

  • 18

   Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi Note 10 5G - instrukcja obsługi to plik w formie PDF do pobrania za darmo, który pozwoli nam zapoznać się ze...

   manual - instrukcja obsługi, manual do Xiaomi

   Liczba pobrań: 1 348

   Pobierz »

  • 19

   Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Manual po polsku zapewnia dostęp do...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 1 250

   Pobierz »

  • 20

   Xiaomi Mi 9 SE - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo podręcznik użytkownika do Xiaomi Mi 9 SE. pl/ksiazki/instrukcje/smartfony/xiaomi/manual-do-xiaomi-mi-a3" title="Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)">

   21

   Xiaomi Mi A3 - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz w pełni za darmo instrukcję obsługi do smartfona Xiaomi Mi A3. Manual po polsku zapewnia dostęp do podstawowych...

   manual - instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 1 090

   Pobierz »

  • 22

   Xiaomi Mi Max - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi Max instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Max, smartfona dual sim z ekranem 6, 44 cala.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 889

   Pobierz »

  • 23

   Xiaomi Mi Air Purifier 2 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F) instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi Air Purifier 2 (SM-A310F),...

   manual - instrukcja obsługi

   Liczba pobrań: 877

   Pobierz »

  • 24

   Xiaomi Mi 9 Lite - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo instrukcję obsługi do Xiaomi Mi 9 Lite.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 806

   Pobierz »

  • 25

   Xiaomi Redmi Note 9S - instrukcja obsługi (Manual)

   Pobierz za darmo uniwersalny podręcznik użytkownika do Xiaomi Redmi Note 9S.

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, wsparcie techniczne

   Liczba pobrań: 440

   Pobierz »

  • 26

   POCO F2 Pro - instrukcja obsługi (Manual)

   POCO F2 Pro - instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania za darmo to wszystkie informacje o telefonie Xiaomi w jednym...

   Instrukcja obsługi, Instrukcja

   Liczba pobrań: 309

   Pobierz »

  • 27

   Xiaomi Redmi 2 - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 2 instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 2 (model 2014817, 2014818 i 2014817), smartfona dual...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 268

   Pobierz »

  • 28

   Xiaomi Redmi 3s Prime - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Redmi 3s Prime instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Redmi 3s Prime, smartfona dual sim z ekranem IPS 5, 0...

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 134

   Pobierz »

  • 29

   Xiaomi Mi 4i - instrukcja obsługi (Manual)

   Xiaomi Mi 4i instrukcja obsługi to darmowy manual PDF do Xiaomi Mi 4i (model 2015015), smartfona z ekranem IPS 5, 0 cala....

   smartfon, manual - instrukcja obsługi, dane techniczne

   Liczba pobrań: 71

   Pobierz »

  W dziale instrukcje obsługi Xiaomi znajdziemy i pobierzemy za darmo podręczniki użytkownika określane mianem manuale do smartfonów, oczyszczaczy powietrza chińskiej marki Xiaomi, której produkty nad Wisłą są na tyle popularne, że 24 marca 2018 roku w Krakowie otworzono salon firmowy. Warto przy okazji zaznaczyć, że smartfony Xiaomi można często kupić w przystępnej cenie w marketach Biedronki.

  Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i konfiguracji Hitachi 32ld8700ua