Podręcznik wdrażania Dewalt Dc021

Podręcznik wdrażania Dewalt DC021 jest zbiorem instrukcji, które pozwalają użytkownikom na skuteczne wdrożenie i korzystanie z produktu Dewalt DC021. Podręcznik zawiera wskazówki dotyczące instalacji, konfiguracji, użytkowania i konserwacji produktu. Podręcznik zawiera także informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostępnych opcji. Zawiera również wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji produktu, aby zapewnić jak najlepsze działanie. Podręcznik wdrażania Dewalt DC021 to skuteczna i prosta instrukcja, która pomoże użytkownikom w pełni wykorzystać wszystkie funkcje produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Dewalt Dc021

Witamy

Witamy w bibliotece dokumentacji aplikacji Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Oracle JD Edwards EnterpriseOne składa się z zestawu zintegrowanych aplikacji, które w oprogramowaniu służącym do wszechstronnego planowania zasobów przedsiębiorstwa o niskim całkowitym koszcie posiadania łączą wartości biznesowe, technologie oparte na standardach i doświadczenie w branży. Na tej stronie znajdą Państwo łącza do przetłumaczonej dokumentacji.

Za pomocą serwisu Adobe Admin Console administratorzy tworzą pakiety zawierające aplikacje i usługi Adobe, które mają zostać przekazane użytkownikom końcowym.

Po utworzeniu pakietu i pobraniu go na komputer można użyć jednej z następujących metod dystrybucji pakietu i instalowania zawartych w nim aplikacji:

 • Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu
 • Korzystanie z narzędzi innych firm
 • Instalowanie z wiersza poleceń

Dwukrotne kliknięcie pliku pakietu

Dwukrotnie kliknij plik setup. exe znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Jeśli pakiet zawierający program Acrobat jest wdrażany za pomocą usługi MSI zamiast pliku setup. exe, to program ten nie zostanie zainstalowany.

Dwukrotnie kliknij plik. pkg znajdujący się w folderze „Build” pakietu.

Aby dostosować opcje instalacji, zmodyfikuj plik Info. plist:

 1. Otwórz plik Info. plist w następującej lokalizacji:

  [pakiet]/Build/xyz_install. pkg/Contents/Info. plist

 2. Dodaj następujący wpis z odpowiednią ścieżką w znaczniku string, aby ustawić niestandardowy katalog instalacyjny na komputerze klienckim, w którym mają zostać zainstalowane aplikacje.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Ścieżka katalogu instalacyjnego]</string>

  Dodaj w pliku następujący wpis z odpowiednim językiem w znaczniku string:

  <key>InstallLanguage</key>

  <string>pl_PL</string>

  Dwukrotnie kliknij plik . pkg.

Rozpocznie się instalacja pakietu.

Korzystanie z narzędzi innych firm

Aplikacje i usługi Adobe zawarte w pakiecie można wdrażać za pomocą następujących narzędzi innych firm:

 • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
 • Apple Remote Desktop (ARD)
 • JAMF Pro
 • Munki
 • Microsoft Intune
 • Korzystanie z wiersza poleceń

  W wierszu poleceń należy podać dodatkowe, wymagane parametry. Natomiast jeśli uruchamia się plik Setup. exe dwukrotnym kliknięciem, to przyjmowane są wartości domyślne tych parametrów.

  Znaczenie parametrów polecenia:

  [ADOBEINSTALLDIR] to katalog na komputerze klienckim, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

  [INSTALLLANGUAGE] to język, w którym zostaną zainstalowane aplikacje.

  Składnia

  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

  Przykład składni:

  setup. exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

  Położenie pliku setup. exe:

  [Pakiet]\Build

  Początkowa wersja pakietu będzie zawierać zarówno aplikacje, jak i ich najnowsze aktualizacje. Gdy zostaną udostępnione aktualizacje, można skorzystać z następujących opcji, aby je przekazać użytkownikom końcowym:

 • Jeśli w pakiecie wdrożeniowym uwzględniono narzędzie Remote Update Manager (co jest zachowaniem domyślnym), to można użyć dowolnego programu wdrożeniowego, aby uruchomić to narzędzie na komputerze klienckim. Procesy aktualizacji będą uruchamiane z uprawnieniami administratora. Aktualizacje są pobierane z serwera Adobe.

  Jeśli masz wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe, wybierz go podczas tworzenia pakietu. Narzędzie Remote Update Manager pobiera aktualizacje z serwera wewnętrznego, a nie z serwera Adobe, co zmniejsza obciążenie sieci.

 • Aby zmniejszyć obciążenie sieci, można również zainstalować wewnętrzny serwer aktualizacji Adobe. Do skonfigurowania takiego serwera, który będzie udostępniać aktualizacje zarówno do systemu Windows, jak i macOS, używa się narzędzia AUSST.

 • Pakiet zawierający tylko aktualizacje można utworzyć w serwisie Admin Console. Taki pakiet wdraża się następnie za pomocą dowolnie wybranego narzędzia.

  Nie jest obsługiwane wdrażanie aplikacji w wersji Creative Cloud 2019 i nowszych w środowisku opartym na numerach seryjnych lub w starszym modelu licencji dla urządzeń. Aby wdrożyć wersje Creative Cloud 2019 i nowsze, należy wybrać licencje imienne lub licencje urządzeń współużytkowanych. Zapoznaj się z omówieniem metod licencjonowania Adobe.

  Utworzenie pakietu zawierającego aplikacje Universal Windows Platform (UWP) spowoduje wystąpienie nieoczekiwanego błędu podczas wdrażania na komputerze użytkownika końcowego. Szczegółowe informacje podano w dokumencie dotyczącym problemów i ograniczeń.

  Lokalizacje plików dziennika

  Poniżej przedstawiono lokalizacje plików dziennika odpowiadające poszczególnym narzędziom wdrożeniowym firmy Adobe:

  Nazwa pliku dziennika

  AdobeUpdateServerSetupTool. log

  Exception Deployer

  ExceptionDeployer. log

  Remote Update Manager (RUM)

  RemoteUpdateManager. log

  Creative Cloud Packager (CCP)

  Dziennik PDApp ma nazwę PDApp. log

  Dziennik narzędzia Package Builder ma następującą nazwę:
  AdobePBhhmmss_ddmmyy. log
  — gdzie hhmmss_ddmmyy = godzina|minuta|sekunda_dzień|miesiąc|rok

  Dzienniki licencjonowania:

 • Windows: %temp%\oobelib. log
 • macOS: /tmp/oobelib. log
 • Dzienniki pobierania i instalacji produktów Creative Cloud

  Jeśli w następującym katalogu zostanie umieszczony plik „asu. trace”, narzędzie Creative Cloud Packager utworzy plik dziennika umożliwiający diagnozowanie problemów z pobieraniem:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs
 • Plik wynikowy DLM. log jest tworzony w następującej lokalizacji:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload
 • Listę błędów Windows (na przykład 12150) w dzienniku DLM. log podano w artykule Dla programistów: Komunikaty o błędach Windows.

  Komponent

  Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

  Przedstawiamy podręcznik wdrażania Lokalizacje aplikacji JD Edwards EnterpriseOne dla Polski.

  Odbiorca

  Jest on przeznaczony dla osób wdrażających systemy JD Edwards EnterpriseOne oraz użytkowników polskich wersji tych systemów.

  Produkty JD Edwards EnterpriseOne

  Niniejszy podręcznik wdrażania zawiera omówienie następujących produktów JD Edwards EnterpriseOne firmy Oracle:

  • Zobowiązania JD Edwards EnterpriseOne,

  • Należności JD Edwards EnterpriseOne,

   Książka Adresowa JD Edwards EnterpriseOne,

   Księgowość Ogólna JD Edwards EnterpriseOne,

   Gospodarka Zapasami JD Edwards EnterpriseOne,

   Zaopatrzenie JD Edwards EnterpriseOne,

   Zarządzanie Zleceniami Sprzedaży JD Edwards EnterpriseOne.

  Podstawy aplikacji JD Edwards EnterpriseOne

  Dodatkowe ważne informacje opisujące konfigurację i strukturę używanego systemu znajdują się w dołączonym egzemplarzu dokumentacji zatytułowanym Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji 9. 1 - podręcznik wdrażania.

  Klient musi posiadać jedną z platform obsługiwanych przez tą wersję aplikacji, jak określono w minimalnych wymaganiach technicznych systemu JD Edwards EnterpriseOne. Ponadto, system JD Edwards EnterpriseOne może działać w oparciu o integrację, sprzężenie lub współpracę z innymi produktami firmy Oracle. Materiały referencyjne zawarte w Dokumentacji programu dostępne są pod adresem http://oracle. html; obejmują one dokumenty dotyczące wymagań wstępnych oraz wersji programu. Należy się z nimi zapoznać w celu zapewnienia zgodności różnych produktów firmy Oracle.

  Patrz również::

  "Zarządzanie Finansowe JD Edwards EnterpriseOne. Podstawy aplikacji. " w Podręcznik wdrażania podstaw zarządzania finansowego JD Edwards EnterpriseOne Applications.

  Powiązane dokumenty

  Powiązane dokumenty można znaleźć na stronach JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview w sekcji My Oracle Support. Stronę z przeglądem dokumentacji można znaleźć wyszukując ID dokumentu, tj. 1308615. 1 lub za pomocą następującego łącza:

  https://support. 1

  Aby przejść do tej strony ze strony głównej My Oracle Support, należy kliknąć zakładkę Knowledge, a następnie menu Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

  Konwencje

  W niniejszym dokumencie stosowane są następujące konwencje tekstowe:

  KonwencjaZnaczenie
  PogrubienieOznacza wartości pól. KursywaOznacza podkreślenie oraz tytuły dłuższych publikacji JD Edwards EnterpriseOne lub innych. MonospaceOznacza program JD Edwards EnterpriseOne, inny przykład kodu lub adres URL.

 • Podręcznik wdrażania Dewalt Dc021

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Dewalt Dc021

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Dewalt Dc021