Podręcznik wdrażania Haier Ea 1770m

Haier EA 1770M to podręcznik wdrażania, który pomaga użytkownikom w przyswajaniu wiedzy na temat wykorzystywania produktów Haier. Podręcznik zawiera wiele przydatnych informacji na temat funkcjonalności, instalacji, konfiguracji, użytkowania i diagnostyki problemów występujących w konkretnych produktach Haier. Podręcznik oferuje również szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sieci i łączenia urządzeń z siecią, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości urządzenia. Podręcznik wdrażania Haier EA 1770M jest skutecznym narzędziem do uczenia się i zapewnia użytkownikom kompleksowe porady dotyczące instalacji, konfiguracji i korzystania z produktów Haier.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik wdrażania Haier Ea 1770m

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

Microwave Oven
Instruction for use
EA-1770M
EA-1770MG
Specific No. 0050501773

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
T HV HVT Magnetron Magnetron Monitoring switch Monitoring switch Thermostat Grill heater Curbing motor Curbing motor Fan motor Fan motor Timer motor Timer motor Lamp Lamp HVD HVD English Instruction for use Electricity schematic diagram EA-1770M This figure suits the CE/GS certification DECLARATION OF CONFORMITY GB Attention: The figure indicates the circuit diagram that The manufacturer of the product/s described herein, to which this description refers, the door is open and the microwave ove
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
Warning! English Instruction for use 1. For your use safety, before installing this model of microwave oven, please take out the locating spacer rods from the cavity (as illustrated in Figure 1 of the verso), and insert them respectively Page Contents into the two locating holes at lower part of the cavity rear panel as illustrated, so as to ensure go- CE - Declaration of conformity inside of cover sheet 1 Potential dangers od ventilation between the microwave oven and back wall.
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
English Operating panel English Instruction for use Using Your Oven FIG. B Availability of function depending on Model In the following, please find all important instructions for the use of the oven. As this manual applies to several microwave ovens, some specifications may differ from model to TIMER COOKING TIME Setting model. (WHEN THE TIMER IS OFF TURN TO THE RIGHT ONLY) 1. Potential dangers Caution! Microwave ovens may only be used to warm up or heat up food or drinks. Never use y
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
GB English English Instruction for use FIG. A COMPONENTS Wickerwork 1 10 Wood / wooden skewer Plastic cups / dishes etc. 2 White paper trays / cartons 11 3 Very important! 4 The following items are under no circumstances suitable for microwave cooking: Metal containers, cutlery or skewers 5 12 Containers with metal trimming (e. g. gold rim) Bags sealed with metal parts (clips) Cartons coated with plastic film or foil 6 Coloured or recycled pap
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
English Instruction for use English Instruction for use f) Place the undercarriage in the circular track on the oven interior floor. Customer service jobs resulting from improper operation of the oven are liable for payment even during g) Lay the turntable onto the undercarriage. By gently turning it, the guide fits into the drive shaft. the guarantee period. Place the appliance on an even and non-skid surface. What is when......... It must be stable enough to easily support the appliance eve
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
English English Instruction for use Instruction for use When operating the microwave oven for the first time, make sure that: If you cannot reach the plug, keep the oven door open (also when cleaning the outside). The power cable of the oven is not led underneath the oven base, which does get hot, and does not Only in this way you can prevent the appliance from being switched on when the function keys or come into contact with sharp edges or hot objects. switches are inadvertently activat
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
Instruction for use English Instruction for use English If food(s) overheats, smoke may develop or smouldering may start inside the oven. By turning the timer clockwise you can set the cooking time up to max. 30 Min. respectively 60 Min. Food(s) with a high sugar or fat content are particularly prone to this hazard. (depends on Mod. /Type) The microwave oven is therefore not suitable for: Please make sure you do not turn the timer over its limit. frying Caution! The cooking process will immediat

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Apple School Manager to prosty portal sieciowy dla administratorów IT, który oferuje możliwość szybkiego i efektywnego wdrażania należących do organizacji urządzeń Apple, kupionych bezpośrednio od Apple albo od uczestniczącego autoryzowanego dystrybutora Apple lub operatora. Urządzenia mogą być automatycznie rejestrowane w rozwiązaniu MDM bez konieczności fizycznego dostępu do nich lub przygotowywania ich przed przekazaniem użytkownikom.

Przy użyciu rozwiązania MDM możesz uprościć proces konfiguracji dla użytkowników, skonfigurować ustawienia urządzeń oraz dystrybuować aplikacje i książki kupione przy użyciu usługi Apple School Manager.

Usługa Apple School Manager integruje się także z Twoim istniejącym środowiskiem, co pozwala na szybkie tworzenie kont zawierających plany zajęć oraz klasy. Istnieje możliwość integracji z systemem informacji o studentach (SIS) — zarówno bezpośrednio, jak i przy użyciu SFTP. Możliwa jest także integracja z usługami Google Workspace lub Azure Active Directory (Azure AD) firmy Microsoft przy użyciu uwierzytelniania federacyjnego, która pozwala uczestnikom zajęć oraz prowadzącym zajęcia na logowanie się w usługach Apple przy użyciu posiadanych danych uwierzytelniania Google Workspace lub Azure AD.

Dodawanie dostawców urządzeń do usługi Apple School Manager

Jeśli urządzenia kupowane są od uczestniczącego w programie autoryzowanego dystrybutora Apple lub operatora, możesz dodać dane dostawcy w usłudze Apple School Manager, dzięki czemu zamówienia u tego dystrybutora lub operatora będą automatycznie widoczne w usłudze Apple School Manager. Aby móc przypisywać urządzenia, musisz najpierw podać swój Numer Klienta Apple oraz przekazać swój identyfikator organizacji uczestniczącemu w programie autoryzowanemu dystrybutorowi Apple lub operatorowi, a następnie dodać otrzymany identyfikator dystrybutora do swojego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zarządzanie dostawcami urządzeń w Podręczniku usługi Apple School Manager.

Porada: Dane te powinny zostać dodane możliwie najszybciej.

Dodawanie serwerów MDM do usługi Apple School Manager

Gdy wybierzesz rozwiązanie MDM do zarządzania urządzeniami Apple w swojej organizacji, musisz dodać serwer MDM do usługi Apple School Manager, aby móc rozpocząć przypisywanie urządzeń. Przed dodaniem rozwiązania MDM należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi certyfikatów, zabezpieczeń oraz tworzenia nazw. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj wideo: Connecting your MDM (Łączenie z rozwiązaniem MDM).

Bezpieczeństwo serwera MDM

Każdy serwer tworzony w usłudze Apple School Manager musi zostać bezpiecznie autoryzowany przy użyciu procesu weryfikacji dwustopniowej. Proces weryfikacji obejmuje utworzenie i instalację tokenu serwera na serwerze MDM.

Certyfikaty i tokeny serwerów MDM

Przed dodaniem serwera MDM należy uzyskać od dostawcy MDM plik certyfikatu klucza publicznego (z rozszerzeniem. pem lub. der) dla każdego dodawanego serwera. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać certyfikat klucza publicznego serwera, zajrzyj do dokumentacji udostępnianej przez dostawcę rozwiązania MDM.

Certyfikat klucza publicznego każdego serwera MDM należy wysłać do usługi Apple School Manager, aby następnie pobrać token każdego serwera MDM. Ostatnim krokiem jest wysłanie odpowiedniego tokenu serwera z usługi Apple School Manager do każdego serwera MDM. Aby dowiedzieć się, jak wysłać token, zajrzyj do dokumentacji udostępnianej przez dostawcę rozwiązania MDM.

Tokeny serwera tracą ważność po roku i muszą zostać wymienione. Zależnie od dostawcy rozwiązania MDM, przed upływem terminu ważności tokenu może, ale nie musi pojawić się ostrzeżenie. Odpowiednio wcześnie przed upływem ważności tokenu należy zalogować się do usługi Apple School Manager, wygenerować i pobrać nowy token dla serwera MDM, a następnie przesłać ten token do serwera MDM w celu natychmiastowej instalacji. Aby dowiedzieć się, jak przesłać token, zajrzyj do dokumentacji udostępnianej przez dostawcę rozwiązania MDM.

Nazwy serwerów MDM

Po nadaniu nazwy każdemu serwerowi w usłudze Apple School Manager nie trzeba używać ich kwalifikowanych nazw domenowych. Można na przykład wybrać nazwę na podstawie określonego budynku, miejsca, sali lub funkcji (ale nie można używać tej samej nazwy dla wielu serwerów).

Archiwizowanie MDM

W przypadku korzystania z rozwiązania MDM obsługiwanego lokalnie należy regularnie wykonywać backup, aby zapewnić ciągłość zarządzania klientami oraz integralność krytycznych kodów pominięcia blokady aktywacji. Należy potwierdzić, że archiwa pozwalają na odtworzenie działającego rozwiązania MDM, zawierającego odpowiednie certyfikaty, tokeny i połączenia z klientami. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące backupu, zajrzyj do dokumentacji dostawcy rozwiązania MDM. Usługi zlokalizowane w chmurze i zarządzane zewnętrznie mogą również oferować automatyczną archiwizację.

Przypisywanie urządzeń do serwera MDM w usłudze Apple School Manager

Aby umożliwić konfigurowanie aktywacji urządzenia i ustawień jego rejestracji przy użyciu rozwiązania MDM, urządzenie to musi zostać przypisane do rozwiązania MDM przy użyciu usługi Apple School Manager.

Aby przypisać urządzenia, kliknij w Urządzenia na pasku bocznym, znajdź urządzenia, które chcesz przypisać, a następnie wybierz serwer MDM, z którym chcesz powiązać te urządzenia.

Jeśli Twoja organizacja korzysta tylko z jednego rozwiązania MDM i chcesz, aby wszystkie przyszłe urządzenia kupowane przez tę organizację były rejestrowane w tym rozwiązaniu MDM, możesz użyć funkcji automatycznego przypisywania nowych urządzeń, dostępnej w usłudze Apple School Manager. Funkcja ta ma zastosowanie do wszystkich urządzeń iPhone, iPad, Mac oraz Apple TV. Aby automatycznie przypisywać nowe urządzenia, zobacz: Przydzielaj, ponowne przydzielaj i cofaj przydzielanie urządzeń w usłudze Apple School Manager w Podręczniku użytkownika usługi Apple School Manager.

Do usługi Apple School Manager można ręcznie dodawać, nawet jeśli nie zostały one kupione bezpośrednio od Apple, autoryzowanego dystrybutora Apple lub autoryzowanego operatora komórkowego:

  • iPhone'y, iPady, iPody touch oraz Apple TV — przy użyciu aplikacji Apple Configurator na Macu.

  • Komputery Mac — przy użyciu aplikacji Apple Configurator na iPhonie.

Podręcznik wdrażania Haier Ea 1770m

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik wdrażania Haier Ea 1770m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik wdrażania Haier Ea 1770m