Schemat blokowy Cal Test Ct3681

Schemat blokowy Cal Test CT3681 jest najnowocześniejszym systemem testowania urządzeń elektronicznych. Jest to wielofunkcyjny system, który pozwala na wykonanie wielu różnych testów, w tym testów przepływu prądu, mocy, pojemności i rezystancji. Schemat blokowy Cal Test CT3681 ma wbudowany komputer sterujący, który jest w stanie wykonać wszystkie testy w ciągu kilku sekund. System jest wyposażony w wyjścia cyfrowe, analogowe i przetworników temperatury, a także wyświetlacz LCD, który umożliwia wyświetlanie wyników testów. System ten jest wysoce skalowalny i można go łatwo dostosować do różnych zastosowań. Schemat blokowy Cal Test CT3681 jest idealny do testowania różnych urządzeń elektronicznych, takich jak świetlówki, diody LED, akumulatory i inne.

Ostatnia aktualizacja: Schemat blokowy Cal Test Ct3681

Czym jest schemat blokowy?

Schemat blokowy jest diagramem, który zazwyczaj przedstawia jakiś proces, system lub algorytm komputerowy. Często korzysta się z niego, by dokumentować, planować, udoskonalać lub wizualizować wieloetapowe przepływy pracy. Tworzenie schematów blokowych może pomóc w ustalaniu celu i zakresu danego przepływu pracy, a także w wyznaczaniu następujących po sobie ważnych zadań. Sposób ten został pierwszy raz wykorzystany w roku 1921, kiedy to inżynierowie przemysłowi, Frank and Lilian Gilbreth, zaprezentowali Amerykańskiemu Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników (ASME) graficzny schemat blokowy procesu. Popularność schematów blokowych wzrosła w latach 20. i 30., a Art Spinanger i Ben S. Graham stali się najbardziej uznanymi zwolennikami tego systemu. W oparciu o badania Gilbrethów, ASME przyjęło w 1947 roku system symboli schematów blokowych procesu. W roku 1949 zaczęto wykorzystywać schematy blokowe do planowania działania programów komputerowych. I chociaż w dzisiejszych czasach akurat to robią za nas pseudokody, schematy blokowe wciąż są popularnym i potężnym narzędziem zwiększającym produktywność.

Współczesne schematy blokowe wykorzystują różne kształty w celu uwydatnienia konkretnych elementów przepływów. Zawierają one również strzałki i linie przepływu, które opisują kolejne sekwencje. Schematy blokowe mogą obejmować zarówno proste, ręcznie rysowane diagramy, jak i skomplikowane, generowane komputerowo wzory – w zależności od potrzeb użytkowników.

Co przedstawiają różne kształty schematów blokowych?

Jeśli kiedyś już widziałeś(aś) przykłady schematów blokowych, być może zauważyłeś(aś), że wykorzystują one różne kształty. Choć może się wydawać, że ich dobór jest dowolny, te kształty w rzeczywistości symbolizują zdefiniowane wcześniej procesy i podprocesy. Podczas gdy szczegółowe diagramy schematów blokowych (szczególnie te wykorzystywane przy programowaniu) wykorzystują szeroki zakres symboli, te prostsze często wymagają jedynie kilku kształtów. Oto kilka najczęstszych symboli schematów blokowych:

 • Symbol wykonawczy: ten symbol występuje w postaci prostokąta i przedstawia jeden krok w całym procesie. To najczęściej wykorzystywany kształt w schematach blokowych.
 • Symbol początku (startowy) lub końcowy: To symbol w postaci zaokrąglonego prostokąta. Pojawia się on zarówno na początku, jak i na końcu sekwencji schematu blokowego.
 • Symbol warunkowy: Symbol w kształcie rombu, wskazujący pytanie, na które należy odpowiedzieć (zazwyczaj tak/nie bądź prawda/fałsz). Po tym symbolu schemat rozgałęzia się, wskazując dwie różne drogi powiązane z każdą odpowiedzią.
 • Symbol wejścia/wyjścia: symbol w kształcie równoległoboku, który przedstawia dane (czyli wykorzystane lub wygenerowane zasoby), które są wprowadzane do procesu lub z niego wyprowadzane.

Chociaż można oczekiwać, że większość schematów blokowych będzie wykorzystywać właśnie te ustalone symbole, to tworząc swoją mapę procesu, a zwłaszcza przygotowując dokument wyłącznie na własny użytek lub dla zespołu wewnętrznego, możesz zignorować te zasady, bowiem najważniejsze jest to, by Twoi odbiorcy Cię zrozumieli. Jeśli jednak korzystasz z symboli w niekonwencjonalny sposób, najlepiej zachować spójność, by uniknąć nieporozumień.

Jak używać schematów blokowych?

Schematy blokowe są uniwersalnym narzędziem o szerokim zakresie zastosowań. Zasadniczo diagramy blokowe procesu wykorzystywane są do:

Upraszczania i wizualizowania złożonych systemów i pomysłów

Kształty, kolory i linie kierunkowe schematów blokowych znacznie ułatwiają zrozumienie różnych systemów i pomysłów, dzięki czemu nie trzeba tworzyć przerażających ścian zapisków, które często zawierają rozbudowane oceny procesów biznesowych. Rozbijając procesy i pomysły na mniejsze części, dużo łatwiej jest zarządzać analizą procesów i oceniać wszystko z szerszej perspektywy.

Dokumentowania, planowania i dostosowywania procesów w celu stworzenia wspólnej perspektywy

Pracując z zespołem, łatwo jest skupiać się wyłącznie na obszarach, za które jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni. Współpraca z wykorzystaniem schematów blokowych może pomóc rozbić silosy, gdyż pozwala na wzmocnienie ważności celu, który stara się osiągnąć cały zespół. Umożliwienie całemu zespołowi spojrzenia na problem z tego samego punktu widzenia może zdecydowanie pomóc mu wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Organizowania pracy zespołu, identyfikowania zastojów i współpracowania w celu usprawnienia procesów

Czasami wizualizacja oczekującego na wykonanie zadania i sprawdzenie, kto jest za nie odpowiedzialny, może pomóc natychmiast zidentyfikować problemy w danym procesie. Możesz dzięki temu zobaczyć, że któryś członek Twojego zespołu ma za dużo pracy lub wolny czas, który może zostać lepiej spożytkowany. Starannie nakreślając cel każdej części danego procesu, możesz z łatwością ocenić, które elementy są naprawdę niezbędne, a które powinny być dopracowane.

Szybkiego śledzenia postępów w jednym centralnym miejscu, będącym źródłem informacji

Schematy blokowe, najczęściej te szczegółowe i skomplikowane, zazwyczaj występują w formie dokumentów, które nawiązują do poprzednich etapów procesu przepływu pracy. Świadomość, że masz jeden główny dokument, który opisuje każdy szczegół i każdą fazę produkcji, może okazać się nieoceniona, zarówno podczas produkcji, jak i w trakcie analizy procesu po jego zakończeniu. Schematy blokowe używane jako narzędzia do śledzenia i oceny pomogą Ci zyskać pewność, że proces przebiega płynnie, ponieważ będziesz wiedzieć, które elementy zadań są ruchome i które części procesu mogą pójść nie po Twojej myśli.

Mimo że schematy blokowe mają szerokie zastosowanie, zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykorzystanie konkretnego rodzaju schematu blokowego. Diagramy poziome, pionowe lub przekrojowe podkreślają procesy przepływu pracy, przyporządkowując je do podzielonych na kategorie kolumn. Te kategorie to zazwyczaj stanowisko, dział lub etap procesu. Wyobraźmy sobie to jako basen, w którym konkretne kategorie znajdują się w różnych kolumnach (torach). Diagramy poziome i pionowe nie zawsze są konieczne, ale mogą być bardzo pomocne, gdy chcemy szybko porównać zapotrzebowanie w ramach różnych obszarów procesu. Z kolei diagramy przepływu danych różnią się od ogólnych schematów blokowych tym, że nie narzucają one żadnych zasad związanych z podejmowaniem decyzji ani nie wykorzystują pętli czy kontroli przepływu. Skupiają się one natomiast na tym, jak dane przemieszczają się w systemie, a szczególnie na tym, skąd pochodzą, gdzie się kierowane i jak są przechowywane.

Kolejnym rodzajem schematu blokowego jest Notacja i Model Procesu Biznesowego (BPMN). To standard graficznego opisywania procesów biznesowych. Stał się on przyjętym językiem modelowania wizualnego do analizy biznesowej. Obejmuje pewne konwencje i sprawdzone procedury, których należy przestrzegać. Mimo że opiera się na podobnych technikach schematów blokowych, BPMN znajduje swoje zastosowanie wyłącznie w procesach biznesowych i nie używa się go do innych celów.

Chociaż istnieje bardzo wiele rodzajów schematów blokowych, nie są one jedynym sposobem na wizualizację informacji. Diagramy, które na pierwszy rzut oka i ze względu na podobieństwo kształtów i linii przepływów mogą wyglądać jak schematy blokowe, często są zupełnie innymi narzędziami. Diagramy posiadające pewne cechy charakterystyczne, które mogą być wykorzystywane w bardzo konkretnych sytuacjach, nazywamy na przykład drzewkami decyzyjnymi, mapami myśli, osiami czasu czy diagramami typu „rybi szkielet”.

Jak stworzyć schemat blokowy?

Schemat blokowy może być zarówno prosty, jak i złożony – w zależności od tego, czego potrzebujesz. Możesz opisać proces techniczny za pomocą dedykowanego oprogramowania zaprojektowanego zgodnie ze standardami w danej branży lub wyciągnąć brudnopis i zacząć rysować kształty połączone strzałkami. Wybór naprawdę należy do Ciebie. Jeśli chcesz rozpisać proces biznesowy lub zarządzać pracą w zespole, może warto przemyśleć możliwość zapisywania i udostępniania swoich planów. Do tego przyda Ci się dedykowane oprogramowanie do schematów blokowych takie jak, na przykład, Lucidchart. To narzędzie może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi wizualizować skomplikowane procesy i upraszczać skomplikowane przepływy pracy.

Lucidchart oferuje schematy blokowe, mapy myśli, schematy organizacyjne i wszelkie inne diagramy i wizualizacje techniczne, które zapewniają Ci możliwość natychmiastowego opisywania procesów i dobry wgląd w organizację pracy zespołu. Integracja Lucidchart z Dropbox Paper sprawia, że możesz bezproblemowo przeglądać dokumenty Lucidchart i z łatwością udostępniać je swoim współpracownikom – bezpośrednio z poziomu Dropbox. Nie wymaga to konfiguracji – wystarczy wkleić link do publikowania Lucidchart do dokumentu Paper, a Dropbox Paper automatycznie wygeneruje podgląd wizualizacji. Oznacza to, że członkowie Twojego zespołu mogą dodawać komentarze i wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym w każdym udostępnionym dokumencie, mając jednocześnie pewność, że wszyscy pracują nad najbardziej aktualną wersją pliku. Opisywanie nawet skomplikowanych procesów jest znacznie prostsze dzięki możliwości łatwego udostępniania opisów schematów blokowych osobom uczestniczącym w procesie. Dzięki temu zyskasz pewność, że nic nie jest pominięte.

Schematy blokowe mają bogatą historię i są ponadczasowym narzędziem służącym do oceny najróżniejszych systemów. Jeśli zdarzy się, że utkniesz w procesie, spróbuj rozrysować mapę przepływu pracy. Może się okazać, że rozwiązanie jest cały czas na wyciągnięcie ręki.

1. Narysowac schemat blokowy komputera zawierajacy co najmniej: procesor, RAM,

ROM, interfejs wejsciowy, interfejs wyjsciowy, magistrale komunikacyjne. Własciwie

„przyłaczyc” urzadzenia peryferyjne: wejsciowe oraz wyjsciowe (podac ich rodzaj -

przykładowo). Podpisac KAŻDY element schematu. (wykład 1)

2. Podac pełne nazwy elementów komputera (rozwinac skróty w j. ang. i podac

tłumaczenie): CPU, ALU, RAM, SRAM, ROM, EEPROM, FLASH, rejestr, magistrala.

Omówic ich role w systemie komputerowym. (Internety)

CPU; Central Processing Unit – Urządzenie cyfrowe sekwencyjne (Mikroprocesor)

Mikroprocesor, w sposób cykliczny, pobiera z pamięci programu rozkazy i wykonuje je.

wyróżniamy trzy funkcje procesora:

- pobieranie danych,

- wykonywanie rozkazów,

- zapamiętywanie wyników.

ALU; Aritmetic & Logic - Jednostka arytmetyczno-logiczna, uniwersalny układ cyfrowy

przeznaczony do operacji logicznych i arytmetycznych. Do zestawu operacji wykonywanych

przez ALU należą:

- dodawanie i odejmowanie algebraiczne,

- przesuwanie bitów słowa w prawo lub w lewo,

- porównywanie (komparacja) słów,

- operacje iloczynu i sumy logicznej, negacji i alternatywy wykluczającej.

RAM; ang. Random Access Memory, Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)

Pamięć, która może być odczytywana lub zapisywana przez komputer lub inne urządzenia.

Wszystkie treści na stronie ir. migra. pl chronione są prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga:Zapoznaj się wcześniej ztreścią tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkółponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”.

Podstawa programowa

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) do realizacji rozwiązania problemu dobiera odpowiednią metodę lub technikę algorytmiczną i struktury danych;

2) objaśnia dobrany algorytm, uzasadnia poprawność rozwiązania na wybranych przykładach danych i ocenia jego efektywność;

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. I + II. Zakres rozszerzony.

Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) zapisuje za pomocą listy kroków, schematu blokowego lub pseudokodu, i implementuje w wybranym języku programowania, algorytmy poznane na wcześniejszych etapach […]

Spis treści

 1. Lista kroków algorytmu iteracyjnego
 2. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego
 3. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną

1. Lista kroków algorytmu iteracyjnego

W niektórychzadaniach niezbędne jest powtórzenie tej samej operacji (ciągu operacji). Często trzeba wykonać takie same operacje (ciągi operacji)na wielu różnych danych, co jest pracochłonne i wymaga czasu. Do rozwiązaniatakich zadań można wykorzystać algorytmyiteracyjne. W pewnym kroku takiego algorytmu wracamy do jednego zwcześniejszych kroków, co powoduje, że wybrane czynności zostaną wykonane wielerazy – stosujemy tzw. pętlę.

Aby zapisać algorytm iteracyjny w postaci listy kroków, wskazujemy miejsce (krok), do którego należy przejść.

Przykład1. Zapisywanie algorytmu iteracyjnego w postaci listy kroków

Zadanie: Oblicziloczyn n liczb całkowitych.

Dane: n dowolnychliczb całkowitych, kolejno zapamiętywanych w zmiennej a.

Wynik: wartośćiloczynu: iloczyn.

Listakroków:

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź liczbę danych: n.
 3. Zmiennej iloczyn oraz zmiennej i przypisz wartośćjeden: iloczyn = 1; i = 1.
 4. Wprowadź liczbę całkowitą i zapamiętaj ją w zmiennej a.
 5. Pomnóż iloczyn przez wprowadzoną liczbę a: iloczyn= iloczyn a.
 6. Jeśli inierówna się n, zwiększ licznik o jeden (i =i + 1) i wróć do kroku 3.
 7. Wyprowadź wynik: iloczyn.
 8. Zakończ algorytm.

Uwagi:

 • Każdą z kolejno wprowadzanych liczb zapamiętujemy w zmiennej a (wten sposób nie musimy korzystać z różnych zmiennych dla kolejnych liczb).
 • Wartość iloczynu dla kolejno wprowadzanych danych zapamiętywanajest w zmiennej iloczyn, której na początku algorytmu przypisujemywartość jeden. Przypisanie iloczyn = iloczyn a oznaczaprzypisanie wartości zmiennej iloczyn poprzedniej wartości tej zmiennej,pomnożonej przez wartość kolejnej liczby a.
 • Zmienna i jest tzw. zmienną sterującą pętli –steruje liczbą wykonanych kroków iteracji.
 • Przypisanie i = i + 1 oznacza przypisanie wartościzmiennej i poprzedniej wartości tej zmiennej, powiększonej o 1 (czyli wefekcie zwiększenie i o 1). Taką operację nazywamy inkrementacją.

Ćwiczenie1. Testujemy działanie algorytmu

Przetestujdziałanie algorytmu zapisanego w postaci listy kroków w przykładzie 1. dla n= 5 i dla kolejnych wartości zmiennej a: 14, 5, 18, 3, 20. Analizęprzeprowadź tak jak w przykładzie 3. z tematu C5 w podręczniku „Teraz bajty.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Ile jestcykli iteracji dla n = 5?

Ćwiczenie 2. Zapisujemy algorytm w postacilisty kroków

Napisz specyfikację zadania i listękroków algorytmu zliczania liczb podzielnych przez 3 wśród n liczbwprowadzanych z klawiatury. Algorytm kończy się, gdy sprawdzimy wszystkie n liczb.Na koniec wyprowadź, ile było liczb podzielnych przez 3.

Wskazówka: Zmiennej, w której będziemy zapamiętywać, ile było liczb podzielnych przez 3, na początku przypisz wartość zero.

2. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego

Aby przedstawić iteracje w schemacie blokowym za pomocą pętli, „wracamy” z połączeniem w odpowiednie miejsce algorytmu (rys. 1. )

Rys. Schemat blokowy algorytmu iteracyjnego – na podstawie listy kroków z przykładu 1.

Ćwiczenie 3. Testujemy działanie algorytmu

Przetestuj działanie algorytmu przedstawionego wpostaci schematu blokowego na rysunku 1. dla wybranych danych n i a.

Ćwiczenie 4. Przedstawiamyalgorytm w postaci schematu blokowego

Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanego w postaci listy kroków w ćwiczeniu 2.

3. Lista kroków i schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną

Instrukcje iteracyjne for mogąbyć zagnieżdżone, czyli instrukcją powtarzaną w pętli może być kolejnainstrukcja pętli

2. Zapisywanie algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone w postaci

Zadanie: Napiszlistę kroków algorytmu, który umożliwi wyprowadzenie na ekran monitoraprostokąta o bokach n, m, narysowanego za pomocą znaków * (n– liczba znaków * w pionie, m – liczba znaków * wpoziomie, ). Wnętrze prostokąta powinno być wypełnione znakami *.

Dane: liczby naturalnedodatnie, określające ilość znaków * w prostokącie o bokach n, m.

Wynik: prostokąt o wymiarach m x n, zbudowany ze znaków *.

 1. Zacznij algorytm.
 2. Wprowadź liczby danych: n i m.
 3. Zmiennej i przypisz wartość jeden: i = 1.
 4. Jeśli i jest większe od n, przejdź do kroku 4;

   w przeciwnym wypadku:

  1. zmiennej jprzypisz wartość jeden: j = 1;
  2. jeśli jjest większe od m:
  3. przejdź do nowego wiersza;
  4. zwiększ licznik i o jeden (i = i + 1);
  5. wróć do kroku 3;
  6. wyprowadź (‘*’);
  7. zwiększ licznik j o jeden (j = j + 1);
  8. wróć do kroku 3. 2;
 5. Zakończ algorytm.
 6. Uwaga: Liczba kroków tej iteracji jest określona przez iloczyn: n • m.

  Rys. 2. Schemat blokowy algorytmu z pętlą zagnieżdżoną – przykład 2
  5. Piszemy listę kroków algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone

  Napisz specyfikacjęzadania i listę kroków oraz utwórz schemat blokowy algorytmurysowania choinki opisanego w zadaniu 10., w tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty.Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

  6. Tworzymy schemat blokowy algorytmu zawierającego pętle zagnieżdżone

  Utwórz schemat blokowy algorytmu rysowania choinki na podstawie listy kroków z ćwiczenia 5. pl/wp-content/uploads/2019/08/P-Zadania-C. png" alt=""/> Zadania

  1. Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu zliczaniaoddzielnie liczb podzielnych przez 5 i podzielnych przez 7 wśród n liczbwprowadzanychz klawiatury. Algorytm kończy się, gdy sprawdzimy wszystkie n liczb. Nakoniec wyprowadź komunikat, których liczb było więcej. Jeśli będzie po tylesamo, wyprowadź odpowiedni komunikat.
  2. Napiszlistę kroków algorytmu opisanego w zadaniu 8. w tematu C5 z podręcznika „Terazbajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.
  3. Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanegow postaci listy kroków w zadaniu 1.
  4. Utwórz schemat blokowy algorytmu zapisanegow postaci listy kroków w zadaniu 2.
  5. W wybranym języku programowania napisz program na podstawie listykroków i schematu blokowego wykonanych w zadaniach 1. i 2.
  6. Otwórz plik TC3_z5_suma_n_liczb. cpp lub TC3_z5_suma_n_liczb. py.Program powinien obliczać sumę kolejnych n liczb naturalnych,począwszy od 1 do n. Uruchom program. Czy program wyświetla poprawnewyniki? Jakie błędy występują w programie? Poprawprogram i uruchom.
  7. Napiszlistę kroków algorytmu opisanego w zadaniu 9.
  8. Napiszspecyfikację zadania i listę kroków algorytmu tworzącegona ekranie tabliczkę mnożenia dla liczb od 1 do 10. W wybranym językuprogramowania utwórz program realizujący ten algorytm.
  9. Dlazainteresowanych

  10. Napisz specyfikację zadania i listę kroków algorytmu obliczającego sumę n składników 1 + 1 + 111 + 1111 + 1… 1 (zadanie 18., temat C5 z podręcznika „Teraz bajty. ).
  11. Utwórz schemat blokowy na podstawie listy kroków zapisanej w zadaniu 9.
  12. Napisz specyfikację zadania i listę kroków oraz utwórz schemat blokowy algorytmu wyświetlenia na ekranie monitora „szachownicy” opisanego w zadaniu 10., w tematu C5 z podręcznika „Teraz bajty.
  13. Opisz wymyślony samodzielnie problem iteracyjny. Ułóż zadanie, zapisz specyfikację, listę kroków i utwórz schemat blokowy. Na koniec napisz program realizujący to zadanie.
Schemat blokowy Cal Test Ct3681

Bezpośredni link do pobrania Schemat blokowy Cal Test Ct3681

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat blokowy Cal Test Ct3681